رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش پروگنوستیک امواج اتواکوستیک تحریک شده گذرا ‭( TEOAE )‬ در پاسخ به دو شیوه درمانی کورتون آسیکلوویر خوراکی با اوروگرافین وریدی در درمان بیماران مبتلا به کاهش شنوائی حسی- عصبی ناگهانی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های الزهرا ( س) و آیت الله کاشانی اصفهان از فروردین‭ ۱۳۸۵ ‬تا خرداد‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100063
شماره مدرک : ‭ت۱۲۱۴۳‬
شماره راهنما : ‭WV،۲۷۰،م۲۸۱ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : مجلسی، علیرضا
عنوان : بررسی نقش پروگنوستیک امواج اتواکوستیک تحریک شده گذرا ‭( TEOAE )‬ در پاسخ به دو شیوه درمانی کورتون آسیکلوویر خوراکی با اوروگرافین وریدی در درمان بیماران مبتلا به کاهش شنوائی حسی- عصبی ناگهانی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های الزهرا ( س) و آیت الله کاشانی اصفهان از فروردین‭ ۱۳۸۵ ‬تا خرداد‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /علیرضا مجلسی
استاد راهنما : ؛ منوچهر امیری دوان، احمدرضا اخوت
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1388/08/14‬
صفحه شمار : ‮ ‭۴۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۰۲۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کاهش شنوائی حسی- عصبی ناگهانی وضعیتی وحشت آور برای بیماران می‌باشد و نظرات متفاوتی در خصوص علت، ماهیت شنیدارشناختی، نحوه درمان و پیش آگهی آن وجود دارد و جهت دستیابی به بهترین درمان مطالعات بیشتر ضروری می‌باشد. در این مطالعه آینده‌نگر که به صورت کارآزمائی بالینی بر روی‭ ۷۲ ‬بیمار مبتلا به کاهش شنوائی حسی- عصبی ناگهانی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های الزهرا ( س) و آیت اله کاشانی اصفهان از سال‭ ۱۳۸۵ ‬تا‭ ۱۳۸۸ ‬صورت گرفت. پس از گرفتن شرح حال، معاینه و انجام تست های شنوائی سنجی ‭PTA‬ و ‭TEOAE‬، بیماران به طور تصادفی تحت درمان با یکی از دو روش کورتون- آسیکلوویر خوراکی یا اوروگرافین وریدی قرار گرفتند و سپس پاسخ به درمان و بررسی ارتباط متقابل نوع درمان و نتایج تست ‭TEOAF‬ بر روی تغییر آستانه شنوائی با انجام مجدد تست ‭PTA‬ ده روز پس از درمان مورد ارزیابی واقع شد. میانگین تغییر در آستانه شنوائی در تست ‭PTA‬ به دنبال درمان ( صرف نظر از نوع درمان) بین بیماران دارای ‭S/N Ratio‬ مثبت (‭( db ۳۰/۰۸ ‬ و بیماران دارای ‭S/N Ratio‬ صفر یا منفی در تست ‭TEOAE‬ تفاوت معنی داری نداشت. در بیماران داران ‭S/N Ratio‬ در تست ‭TEOAE‬ میانگین تغییر در آستانه شنوائی در تست ‭PTA‬ بین بیماران تحت درمان با کورتون- آسیکلوویر خوراکی‭db ۴۰/۷۷ ‬ و بیماران تحت درمان با اوروگرافین‭db ۱۹/۹۴ ‬ تفاوت معنی دار داشت. در حالی که در بیماران دارای ‭S/N Ratio‬ صفر یا منفی، میانگین تغییر در آستانه شنوائی بین دو گروه کورتون- آسیکلوویر خوراکی‭db ۲۳/۵ ‬ و اوروگرافین وریدی‭db ۲۵/۶۴ ‬ تفاوت معنی دار نبود. آزمون آنالیز واریانس دو طرفه نیز نشان دهنده اثر متقابل نوع درمان و نتایج تست ‭TEOAE‬ روی تغییر در آستانه شنوایی در تست ‭PTA‬ می‌باشد. اگر چه تست ‭TEOAE‬ فاقد نقش پروگنوستیک در پاسخ به درمان می‌باشد ولی در انتخاب نوع درمان می‌تواند کمک کننده باشد، بدین معنی که در بیماران دارای ‭S/N Ratio‬مثبت، درمان با کورتون- آسیکلوویر خوراکی نسبت به اوروگرافین وریدی بهتر می‌باشد ولی در مورد بیماران دارای ‭S/N Ratio‬ صفر یا منفی، تفاوتی میان این دو درمان وجود ندارد
توصیفگر : ۱. کری ناگهانی.- کلیدواژه‌ها: ناشنوایی ناگهانی
: کاهش شنوایی حسی- عصبی
: آزمون های شنوایی
: هورمون‌های قشر غده فوق کلیه
: آسیکلوویر
: Deafness, Sudden
: Hearing Loss, Sensorineural
: Hearing Loss, Sensorineural
: Acyclovir
: Hearing Tests
: Adrenal Cortex Hormones
: Otoacoustic Emissions, Spontaneous
شناسه افزوده : امیری دوان، منوچهر، استاد راهنما
: اخوت، احمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۱۴۳موجود‭‬
نظرسنجی