رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر استفاده از میکروسکوپ در میزان موفقیت ترمیم فیستول‌های یورتروکوتانئوس "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100068
شماره مدرک : ‭ت۱۲۱۶۱‬
شماره راهنما : ‭WJ،۶۰۰،ص۹۵۵ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : صهری، یعقوب
عنوان : بررسی تاثیر استفاده از میکروسکوپ در میزان موفقیت ترمیم فیستول‌های یورتروکوتانئوس [پایان‌نامه]
نویسنده : /یعقوب صهری
استاد راهنما : ؛ اصغر قلمکاری، همایون عباسی
استاد مشاور : ؛ فرهاد تدین
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1388/06/11‬
صفحه شمار : ‮ ‭۴۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۱۶۹‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : فیستول‌های یورتروکوتانئوس یکی از عوارض جراحی های ترمیمی ناهنجاری های مادرزادی مجرای ادراری به خصوص هایپوسپادیازیس می‌باشد. تکنیک‌های مختلفی جهت درمان به کار برده شده است و یکی از مشکلات عمده درمان، عود فیستول‌ها می‌باشد. توافق کلی در مورد روش‌های درمانی وجود ندارند و در این مطالعه سعی شده با استفاده از میکروسکوپ میزان موفقیت ترمیم جراحی افزایش داده شود. این مطالعه یک مطالعه تحلیلی و از نوع ‭prospective‬ است. این مطالعه از بیماران مبتلا به این بیماری که بین سال‌های‭ ۱۳۸۸ -۱۳۸۴ ‬که به بیمارستان نور و علی اصغر و مطب استاد راهنما مراجعه می‌کردند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به‭ ۲ ‬گروه‭ ۲۴ ‬نفره تقسیم شدند و در مرکز باروری و ناباروری و بیمارستان نور و علی اصغر و سینا تحت عمل جراحی ترمیم میکروسکوپیک و غیر میکروسکوپیک قرارگرفتند و جهت بیماران پس از عمل جراحی کاتتر سیستوستومی گذاشته شد و بعد از‭ ۱۰ ‬روز کاتتر سیستوستومی خارج شد. و بعد از‭ ۶ ‬ماه بیماران را از جهت عود، بهبود کامل و یا نسبی بررسی شدند و سپس اطلاعات براساس نرم‌افزار ‭spss‬ و آزمون ‭T- test‬، ‭Chi square‬ تحت تحلیل قرار گرفتند. سن بیماران در گروه ترمیم میکروسکوپیک‭ ۵/۴ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۶ ‬سال در گروه بدون میکروسکوپیک‭ ۴/۸ ‬مثبت و منفی‭ ۱/۴ ‬سال بود. محل شایع فیستول در گروه میکروسکوپیک در ‭corona‬ و در گروه بدون میکروسکوپیک در محل ‭subcorona‬ بود. سایز متوسط فیستول در هر دو گروه‭mm ۲/۵ ‬ بود. در‭ ۳ ‬متغیر سن، محل و سایز فیستول اختلاف معنی داری بین دو گروه مشهود نبود. میزان بهبود کامل در گروه میکروسکوپیک‭ ۹۱/۷ ‬درصد و عود‭ ۴/۲ ‬درصد بود و در گروه بدون میکروسکوپیک میزان بهبود کامل‭ ۵۸/۳ ‬درصد و عود‭ ۲۵ ‬درصد بود و با توجه به آزمون ‭chi Square‬ و با استفاده از نرم‌افزار ‭spss‬ و تحلیل آماری انجام شده میزان بهبودی در گروه میکروسکوپیک معنی دار است. با توجه به اینکه روش جراحی میکروسکوپیک با میزان عود کمتر فیستولهای یورتروکوتانئوس همراه می‌باشد این روش به عنوان روش جایگزین روش ترمیم غیرمیکروسکوپیک توصیه می‌شود
توصیفگر : ۱. بیماری‌های میزراه.- کلیدواژه‌ها: بیماری‌های پیشابراه
: ناهنجاری‌های پیشابراه مردان
: فیستول ادراری
: فیستول پوستی
: میکروسکوپی
: ناهنجاری ها
: Urethral Diseases
: Hypospandias
: Urinary Fistula
: Cutaneous Fistula
: Microscopy
: Abnormalities
شناسه افزوده : قلمکاری، اصغر، استاد راهنما
: عباسی، همایون، استاد راهنما
: تدین، فرهاد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۱۶۱موجود‭‬
نظرسنجی