رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی آناتومیک واریاسیونهای عصب صورتی در استخوان گیجگاهی افراد بالغ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100076
شماره مدرک : ‭ت۱۲۱۷۰‬
شماره راهنما : ‭WV،۲۰۱،ن۷۲۲ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : نوربخش، عبدالله
عنوان : بررسی آناتومیک واریاسیونهای عصب صورتی در استخوان گیجگاهی افراد بالغ [پایان‌نامه]
نویسنده : /عبدالله نوربخش
استاد راهنما : ؛ سعید سهیلی پور
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته جراحی گوش و حلق و بینی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1388/07/16‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۲۷۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تفاوت های مسیر قسمتهای مختلف عصب صورتی در استخوان گیجگاهی که در نژادها و اقوام و افراد مختلف می‌توانند متفاوت باشد، این عصب را در معرض عوارض غیرعمدی پزشکی حین عمل جراحی گوش قرار می‌دهد. لذا در این مطالعه این تفاوت ها را بر روی استخوان گیجگاهی که تحت تشریح برای شناخت نقاط نشانه عصب صورتی قرار گرفته بودند، بررسی کردیم. واریاسیون‌های سگمانتهای مختلف عصب صورتی در استخوان تمپورال که در نژادها و اقوام مختلف می‌توانند متفاوت باشد، این عصب را در معرض آسیب‌های یاتروژنیک حین عمل جراحی گوش قرار می‌دهد. لذا ایجاد کارگاه‌های کار بر روی استخوان های تمپورال در انسان که در آن دانشجویان رشته جراحی گوش و حلق و بینی، مهارت کافی در زمینه جراحی های استخوان تمپورال و تسلط بر مسیر عصب صورتی در استخوان تمپورال و واریاسیونهای طبیعی را پیدا کند، ضروری است. در این میان ثبت اطلاعات مربوط به این واریاسیون‌های طبیعی در مسیر عصب به شناخت اشکال شایع آن و نیز استفاده سایرین که فرصت آموزش عملی نداشته‌اند منجر شود. لذا در این مطالعه برآن شدیم که یافته‌ها کارگاه عملی را در قالب این طرح ثبت و منتشر کنیم. این مطالعه یک مطالعه توصیفی بوده است که در کارگاه آموزش استخوان گیجگاه مرکز آموزشی الزهرا( س) و امیر اعلم تهران بر روی استخوان‌های گیجگاه دریل شده جهت آموزش دستیاران گوش و حلق و بینی انجام گردیده و شاخصهای عصب صورتی در استخوان گیجگاه به عنوان متغیرهای جداگانه و فاصله آنها نسبت به سطح استخوان گیجگاهی و خارهنله و فاصله عصب صورتی نسبت به هم اندازه‌گیری و ثبت گردید. در این مطالعه شاخصهای عصب صورتی در‭ ۵۰ ‬استخوان گیجگاهی بررسی گردید. فاصله ‭incodal- fossa‬، از سر زائده کوتاه استخوان سندانی تا سطح قشری استخوان گیجگاهی‭ ۱/۹۶ ‬مثبت و منفی‭ ۱۴/۲‬میلیمتر. فاصله ‭facial recess‬، از محاذات عصب فاشیال تا سطح قشری استخوان گیجگاهی‭ ۲/۵۸ ‬مثبت و منفی‭ ۱۴/۵ ‬میلیمتر. فاصله سوراخ زائده نیزه‌ای پستانی تا سطح قشری استخوان گیجگاهی‭ ۲/۴۹ ‬مثبت و منفی‭ ۲۰/۶ ‬میلیمتر. فاصله مجاری نیمدایره‌ای افقی تا سطح قشری استخوان گیجگاهی‭ ۲/۳۱ ‬مثبت و منفی‭ ۱۵/۹ ‬میلیمتر. قسمت دوم عصب صورتی‭ ۰/۶۸ ‬مثبت و منفی‭ ۱۱/۳۵ ‬میلیمتر. قسمت سوم عصب صورتی ( قسمت ماستوئید)‭ ۱/۱۱ ‬مثبت و منفی‭ ۱۳/۲۸ ‬میلیمتر. در مطالعه صورت گرفته توسط ما طول قسمت‌های سگمان‌های تیمپانیک و پستانی و شاخص‌های عصب صورتی از سطح قشری استخوان گیجگاهی با آنچه که در کتب مرجع و براساس مطالعات انجام شده در نژاد غربی انجام شده بود مطابقت داشت ولی با مطالعات انجام شده در نژادهای شرقی از جمله هند و چین متفاوت بود
توصیفگر : ۱. استخوان گیجگاهی.- کلیدواژه‌ها: استخوان گیجگاهی- کالبدشناسی و بافت شناسی.
: عصب صورتی
: گوش- جراحی
: مسیرهای عصبی
: Temporal Bone- anatomy and histology
: Facial Nerve
: Ear- surgery
: Neural Pathways
شناسه افزوده : سهیلی‌پور، سعید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۱۷۰موجود‭‬
نظرسنجی