رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه نتایج دو نوع ‭Phakic Intraocular Lens‬ ( آرتی فلکس و ‭( Intraocular contact Lens‬ در دو چشم مختلف یک بیمار، در میان مراجعه کنندگان به یکی از کلینیک های چشم پزشکی اصفهان بین فروردین ماه‭ ۸۷ ‬تا فروردین ماه‭۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100111
شماره مدرک : ‭ت۱۲۱۹۵‬
شماره راهنما : ‭WW،۳۵۸،ر۸۹۱ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : رهگذر، امین حسین
عنوان : بررسی مقایسه نتایج دو نوع ‭Phakic Intraocular Lens‬ ( آرتی فلکس و ‭( Intraocular contact Lens‬ در دو چشم مختلف یک بیمار، در میان مراجعه کنندگان به یکی از کلینیک های چشم پزشکی اصفهان بین فروردین ماه‭ ۸۷ ‬تا فروردین ماه‭۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /امین حسین رهگذر
استاد راهنما : ؛ محمد قریشی، کبری نصراللهی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته چشم پزشکی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1388/07/09‬
صفحه شمار : ‮ل، ‭۵۰‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۲۷۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در دو دهه گذشته جراحی عیوب انکساری معادل با جراحی قرنیه بوده است. ولی پیشرفت سریع تکنولوژی سبب شده است تا جراحان عیوب انکساری از امکانات بالقوه‌ای برخوردار باشند. از این میان بکارگیری نرم‌افزارها و فرمول‌های جدید برای اندازه‌گیری و انتخاب قدرت ‭IOL‬ دقیق‌تر شده‌اند و از سوی دیگر نیز مدلهای گوناگون ‭IOL‬ از جمله ‭PIOL‬ نیز وارد بازار شده‌اند. همچنین تکنیکهای جدید جراحی اصلاح و پیشرفت در مراقبت‌های بعد از عمل و باعث شده تا به این روشهای نوین با نگاه مثبت تری نگاه شود. مطالعه حاضر از نوع ‭Clinical- Triall‬، آینده‌نگر و جهت آن رو به جلو بود. جمعیت مورد مطالعه از بیماران مراجعه‌کننده به یکی از کلینیک های چشم‌پزشکی اصفهان که در جهت اصلاح عیب انکساری خود مراجعه کردند، انتخاب شدند. حجم نمونه مورد مطالعه‭ ۲۰ ‬نفر (‭ ۴۰ ‬چشم) بود. پس از شرح کامل جزئیات جراحی و زمان پیگیری به بیماران، رضایت نامه کتبی از آنها گرفته شد. سپس قبل از مطالعه ‭BCVA, UCVA‬ وجود و شدت کاتاراکت، فشار داخل چشم و وجود التهاب در هر دو چشم گرفته شد و ثبت شد و سپس بیمار کاندید عمل جراحی شد. ابتدا به صورت راندوم در یک چشم لنز ‭Artiflex‬ تعبیه شد سپس بیمار پیگیری و عوارض و موفقیت جراحی در فواصل یک هفته‌ای در بیماران ارزیابی شد. سپس چشم دیگر کاندید جراحی تعبیه ‭ICL‬ شد و در برنامه زمانی مشابه چشم قبل، عوارض و موفقیت جراحی ارزیابی گردید. بیماران‭ ۶ ‬ماه پس از هر عمل از نظر میزان حدت بینایی، کنتراست، کاتاراکت، فشار داخل چشم، اسپکولارمیکروسکوپی، یووئیت قدامی ارزیابی شدند و نیز‭ ۶ ‬ماه پس از عمل جراحی میزان رضایتمندی بیماران با پرسشنامه بررسی گردید. برای آنالیزداده‌ها از آزمون‌های ‭Paired t- test, Independent t- test‬ و آزمون غیر پارامتریک ‭Mann- Whitney U‬ استفاده شد. با در نظر گرفتن اطلاعات بدست آمده و تحقیق آماری آنها به نظر می‌رسد این دو نوع لنز از لحاظ ایجاد عوارض تفاوت قابل توجهی با یکدیگر نداشته باشند و تنها تفاوت معنی دار که در این مطالعه وجود داشت، وجود مقدار اندکی ‭cell and flare‬ در چشم های تحت تعبیه لنز آرتی فلکس و لنز کریستالین بیمار و تبع آن آزاد شدن پیگمان و ایجاد التهاب باشد
توصیفگر : ۱. لنزهای داخل چشم.- کلیدواژه‌ها: عدسی های داخل چشمی
: عدسی های تماسی
: نادرستی های شکست نور
: آب مروارید
: فشار درون چشمی
: حدت دید
: Lenses, Intraocular
: Contact Lenses
: Refractive Errors
: Cataract
: Intraocular Pressure
: Visual Acuity
: Phakic Intraocular Lenses
شناسه افزوده : قریشی، محمد، استاد راهنما
: نصراللهی، کبری، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۱۹۵موجود‭‬
نظرسنجی