رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر دو روش ارایه جزوه آموزشی و تلقیح اجتماعی بر تغییر نگرش در مورد خشونت خانگی علیه زنان در داوطلبین ازدواج مرد مرکز مشاوره قبل از ازدواج ملاهادی سبزواری اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100118
شماره مدرک : ‭ت۱۲۲۵۵‬
شماره راهنما : ‭WM،۶۰۰،ج۷۹۹ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : جواهری، شبنم
عنوان : بررسی تاثیر دو روش ارایه جزوه آموزشی و تلقیح اجتماعی بر تغییر نگرش در مورد خشونت خانگی علیه زنان در داوطلبین ازدواج مرد مرکز مشاوره قبل از ازدواج ملاهادی سبزواری اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /شبنم جواهری
استاد راهنما : ؛ خدیجه برومندفر، سهیلا احسان‌پور، احمد عابدی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی، گرایش بهداشت مادر و کودک، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/03/30‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۰۸‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۱۵۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خشونت خانگی یک مشکل جدی در تمام دنیا است که به وسعت مرزهای کشورها، طبقات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی گسترده شده است.‭ ۱۰ -۶۹ ‬درصد زنان در طول زندگی شان در معرض خطر خشونت جسمی، جنسی و عاطفی قرار دارند که پیامدهای جسمی و روانی فراوانی دارد. چون نگرش مردان نسبت به زنان یکی از قوی ترین عوامل پیشگویی کننده خشونت علیه زنان می‌باشد. بنابراین یکی از راه‌های رفع خشونت علیه زنان تغییر نگرش مردان می‌باشد. از آنجا که احتمالا تغییر نگرش در مراحل اولیه اولیه ازدواج برای زوجینی که هنوز درگیر سوء تفاهمات زناشویی نشده‌اند بر روابط آتی آنها تاثیرگذار خواهد بود لذا در مطالعه حاضر از دو روش تغییر نگرش جزوه آموزشی در تلقیح اجتماعی جهت ایجاد تغییر نگرش داوطلبین ازدواج مرد شرکت کننده در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج، استفاده شده است. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که از تاریخ‭ ۲۵ ‬مرداد تا‭ ۱۲ ‬اردیبهشت‭ ۱۳۸۸ ‬به طول انجامید. واحدهای مورد پژوهش، دواطلبین ازدواج مرد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج ملاهادی سبزواری اصفهان بودند. ابتدا به روش نمونه‌گیری آسان، نگرش‭ ۱۸۳ ‬نفر مورد بررسی قرار گرفتند.‭ ۹۹ ‬نفر از افرادی که دارای نگرش موافق با خشونت خانگی انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در سه گروه‭ ۳۳ ‬نفری قرار گرفتند. گروه اول روش تلقیح اجتماعی، گروه دوم ارائه جزوه آموزشی و گروه سوم گروه شاهد بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سنجش نگرش خشونت خانگی علیه زنان و محقق ساخته بود که شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و‭ ۳۴ ‬پرسش نگرش سنجش بود. دامنه نمرات نگرشی بین‭ ۳۴ -۱۷۰ ‬بود. خط برش تعیین افراد دارای نگرش موافق با خشونت از رابطه ( نمره نگرش/ تعداد سوالات >‭۲/۵ ‬) بدست آمد. اعتبار علمی با روش اعتبار محتوا و اعتماد علمی با روش اجرای طرح پایلوت و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ‭ ۸۰ ‬درصد تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش های آماری توصیفی ( فراوانی و میانگین) و استنباطی ( تی زوج، تی مستقل ، آنالیز واریانس ، دانکن کروسکال والیس و کای اسکویر) و نرم‌افزار ‭spss‬ استفاده شد. از بین‭ ۱۸۳ ‬نفر شرکت کننده‭ ۹۹ ‬نفر (‭ ۵۴ ‬درصد) با میانگین نمره‭ ۵/۴۶ ‬دارای نگرش موافق با‭ ۸۴ ‬نفر (‭ ۴۵ ‬درصد) نمره‭ ۲۹ ‬نمره نگرش مخالف خشونت علیه زنان بودند و سه گروه در هیچ یک از حیطه‌ها تفاوت معنی داری با هم نداشتند. بیشترین نگرش خشونت آمیز به ترتیب در حیطه عاطفی (‭ ۵۴/۶ ‬درصد) ، جسمی (‭ ۳۱/۳ ‬درصد) و جنسی (‭ ۳۱/۲ ‬درصد) وجود داشت. بعد از مداخله و گروه تلقیح اجتماعی بیشترین تغییر نگرش به ترتیب در حیطه جسمی (‭ ۱۶ ‬نمره) ، جنسی (‭ ۱۴/۷ ‬نمره) و عاطفی (‭ ۷/۳ ‬نمره) بود و در گروه جزوه آموزشی فقط در حیطه جسمی (‭ ۴/۷ ‬نمره) و جنسی (‭ ۷ ‬نمره) تغییر نگرش مشاهده شد. در گروه تلقیح اجتماعی در مقایسه با گروه جزوه آموزشی بیشترین تغییر نگرش حاصل شد. در گروه مشاهده نمره نگرش بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی داری نبود. اگرچه تغییر نگرش تضمینی برای تغییر رفتار نیست ولی برای ایجاد تغییر رفتار ابتدا باید نگرش را تغییر داد که در ارتباط با خشونت علیه زنان بهتر است از نقطه آغاز روابط زناشویی این تلاش صورت پذیرد. روش تلقیح اجتماعی در علم روان شناسی و برنامه سلامتی و بهداشت و همچنین در این مطالعه به صورت موفقیت آمیزی به کار رفته است. ولی روش جزوه آموزشی به تنهایی روش موثری برای تغیر نگرش نیست بلکه بهتر است با سایر روشهای نظیر بحث گروهی و ... همراه شود. نتیجه آن که بهتر است در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج ازچنین روشهایی برای تغییر نگرش مردان نسبت به خشونت علیه زنان توسط افراد متخصص آن استفاده شود
توصیفگر : ۱. خشونت.- کلیدواژه‌ها: خشونت
: زنان
: دانش، نگرش، عملکرد
: رفتار
: آموزش بهداشت
: ازدواج
: Violence
: Women
: Knowledege, Attitudes, Practice
: Behavior
: Health Education
: Marriage
شناسه افزوده : برومندفر، خدیجه، استاد راهنما
: احسان‌پور، سهیلا، استاد راهنما
: عابدی، احمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۲۲۵۵موجود‭‬
نظرسنجی