رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه‌ی برخی از عوارض یاسمین و ال دی به عنوان روش پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100127
شماره مدرک : ‭ت۱۲۲۵۱‬
شماره راهنما : ‭QV،۱۷۷،ک۵۱۷ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : کریمیان بافقی، رضیه
عنوان : بررسی و مقایسه‌ی برخی از عوارض یاسمین و ال دی به عنوان روش پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /رضیه کریمیان بافقی
استاد راهنما : ؛ ناهید فتحی‌زاده، خدیجه برومند، میترا صوابی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی( گرایش بهداشت مادر و کودک) ، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/04/28‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۷۶‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۱۵۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند رشد بی رویه جمعیت است که در واقع تهدید جدی برای جامعه جهانی محسوب می‌شود امروزه خدمات تنظیم خانواده و اطلاع‌رسانی در خصوص بعنوان کلید کنترل جهانی جمعیت و بهبود سلامت زنان و کودکان بوده بلکه بعنوان یکی از حقوق اساسی بشر شمرده می‌شود یکی از در دسترس روشهای پیشگیری از بارداری روشهای هورمونی است که قرصهای ترکیبی کم دوز از شایعترین این روشهاست یکی از علل قطع مصرف قرصهای ترکیبی عوارض جانبی آن همچون خونریزی سردرد و تهوع ... می‌باشد افزایش تحمل و ایمنی قرصهای خوراکی بدون تاثیر روی اثربخشی آن بعنوان یک هدف بزرگ تا‭ ۲۰ ‬سال آینده در نظر گرفته و توسعه پروژسترونهای جدید بعنوان یکی از موارد دسترسی به این هدف مطرح گردیده این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه برخی از عوارض قرص یاسمین و ال دی بعنوان روش پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال‭ ۱۳۸۸ ‬طراحی گردید این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بوده که داده‌ها در کل طی شش مرحله از واحدهای مورد پژوهش جمع‌آوری شد در این پژوهش انتخاب مراکز بهداشتی درمانی بصورت تصادفی خوشه‌ای و نمونه‌گیری واحدهای مورد پژوهش نیز بصورت تصادفی انجام و نمونه‌های این پژوهش شامل‭ ۶۰ ‬زن‭ ۱۵-۳۵ ‬ساله با سیکلهای قاعدگی منظم بود که از تاریخ‭ ۱۳۸۸/۵/۳ ‬به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه و در دو گروه‭ ۳۰ ‬نفره مصرف کننده یاسمین و ال دی به مدت‭ ۶ ‬ماه قرص را مصرف نمودند ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که سه بخش را شامل بخش اول سوالاتی مربوط به مشخصات فردی باروری، بخش دوم سوالاتی مربوط به عوارض مصرف قرص تغییرات وزن، فشار خون، تغییرات سیکل قاعدگی دفعات استفراغ، سردرد و تهوع و بخش سوم مربوط به نتایج آزمایشات چربیهای خون بود جهت تعیین اعتبار و اعتماد علمی پرسشنامه از روشهای اعتباری محتوی و آزمون مجدد استفاده شد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری توصیفی ( میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر) و روشهای آمار استنباطی تی مستقل آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات استفاده شد نرم‌افزار مورد استفاده نیز ‭SPSS‬ دو رژن ‭10‬ بود این مطالعه نشان داد از نظر سیکل قاعدگی در دو گروه یاسمین و ال دی در خصوص حجم خونریزی در سه و شش ماه بعد نسبت به قبل مصرف تفاوت معنی‌داری وجود دارد ولی در خصوص طول مدت قاعدگی و فاصله بین دو قاعدگی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد میانگین نمره تهوع نیز در گروه یاسمین و ال دی در ماه ششم اختلاف معنی‌داری مشاهده شد میانگین کلسترول تری گلیسیرید و ال دی تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند میانگین تغییرات چربیهای خون در هر یک از گروههای یاسمین و ال دی نیز بجز مورد اچ دی ال که در گروه ال دی اختلاف معنی‌داری را نشان نداد میانگین کلسترول تری گلیسیرید و ال دی در هر گروه و میانگین اچ دی ال در گروه و میانگین اچ دی ال در گروه یاسمین اختلاف معنی‌داری را نشان داد در خصوص عوارضی همچون دفعات استفراغ و تاخیر قاعدگی بین دو گروه یاسمین و ال دی تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نگردید بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش قرصهای خوراکی ترکیبی یاسمین نسبت به ال دی با عوارض جانبی کمتری همراه است لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی جهت بکارگیری قرص یاسمین در سبد دارویی تنظیم خانواده ایران انجام پذیرد
توصیفگر : ۱. داروهای ضد آبستنی خوراکی.- کلیدواژه‌ها:قرص‌های خوراکی پیشگیری از آبستنی
: داروهای پیشگیری از آبستنی
: تنظیم خانواده
: Contraceptive, Oral
: Contraceptive Agents
: Family Planning
شناسه افزوده : فتحی‌زاده، ناهید، استاد راهنما
: برومندفر، خدیجه، استاد راهنما
: صوابی، میترا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۲۲۵۱موجود‭‬
نظرسنجی