رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان بقاء و عود کانسر سلولهای سنگفرشی ‭(SCC)‬ حفره دهان و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بیمارستانهای علوم پزشکی اصفهان طی سالهای‭۱۳۸۰-۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100165
شماره مدرک : ‭ت۱۲۲۹۰‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۸۰،گ۵۷۳ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : گلستان‌نژاد، زهرا
عنوان : بررسی میزان بقاء و عود کانسر سلولهای سنگفرشی ‭(SCC)‬ حفره دهان و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بیمارستانهای علوم پزشکی اصفهان طی سالهای‭۱۳۸۰-۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا گلستان‌نژاد
استاد راهنما : ؛ حیدر خادمی، غلامرضا جهانشاهی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1388/04/28‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۷۰‬ص.‬: مصور( رنگی) ، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۱۱۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سرطان حفره دهان بیماری است که در آن سلولهای بدخیم ‭malignant‬ در حفره دهان تشکیل می‌شود و یکی از‭ ۱۰ ‬علت شایع مرگ می‌باشد حدود‭۹۵ ‬درصد کانسرهای دهان سرطان سنگفرشی ‭SCC‬ می‌باشد برای بررسی پروگنوز بیماری بدخیم دو مورد میزان بقاء مورد بررسی قرار می‌گیرد عوامل احتمالی موثر بر میزان بقاء و عود بیماری ‭SCC‬ کلینیکی بیماری در زمان تشخیص روش درمانی بکار رفته فاکتورهای هیستولوژیک و استفاده ار تنباکو می‌باشد در این مطالعه نقش هر یک از این عوامل مذکور روی میزان بقاء و عود بیماری ‭SCC‬ مورد بررسی قرار می‌گیرد در این مطالعه کوهورت با استفاده از روش نمونه‌گیری سیتماتیک‭ ۲۰۰ ‬بیمار بستری شده با تشخیص ‭SCC‬ ناحیه دهان در طی سالهای‭ ۱۳۸۰-۸۸ ‬اطلاعاتی نظیر ‭Stage‬ کلینیکی بیمار درجه هیستولوژیک ضایعه روش درمانی بکار رفته و سابقه سیگار کشیدن از پرونده‌های بیمارستانی بدست آمد بیمارانی که فوت شده بودند برای بررسی علت مرگ از دو روش یکی پرسیدن مرگ از خانواده و دیگری بررسی گواهی فوت استفاده و بیمارانی که دلیل مرگ آنها عوارض ‭SCC‬ دهانی بود در مطالعه نگه داشته و بقیه از مطالعه خارج شدند برای بررسی عود در این بیماران هم از دو روش یکی بررسی پرونده در نظر گرفته و روش دیگر در صورتیکه بیمار پرونده ثبت شده بیمارستانی برای درمان عود نداشت با استفاده از نام پزشک معالج در پرونده بیمارستانی اولیه بیمار مراجعه به پزشک مربوطه و بررسی پرونده مطبی بیمار و در صورت ثبت عود به عنوان عود در نظر گرفته شد در بیماران زنده برای بررسی عود دو روش اول: بیمارانی که مشابه گروه قبل مورد ثبت شده عود در پرونده بیمارستانی بودند عود مثبت در نظر گرفته شد و روش دوم بیمارانی که عدم سابقه عود داشتند فراخوان شده مورد معاینه کلینیکی قرار گرفته در صورت شک ‭bjective‬ بالینی بعد از دریافت رضایت نامه آگاهانه، پانچ بیوپسی و بررسی هیستوپاتولوژی شدند و در صورت مثبت بود عود مثبت ثبت گردید یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار ‭SPSS‬ و آنالیز آماری ‭Chi-Square‬ و کاپلان مایر مورد تحلیلی قرار گرفت آنالیز آماری ‭Chi-Square‬ نشان داد که درصد افراد زنده در پایان مطالعه در ‭Stage‬ بالینی‭I ‬ از همه بیشتر و سپس ‭Stage‬ بالینی ‭II‬ و در مرتبه بعدی ‭Stage‬ بالینی ‭III‬ و ‭IV A‬ قرار دارد و رتبه پایین‌تر ‭Srage‬ بالینی ‭IV B‬ و کمترین بقاء مربوط به ‭Stage‬ بالینی ‭IV C‬ بود همچنین درصد افراد زنده در پایان مطالعه دو روش درمانی ‭CCR‬ کمورادیوتراپی با جراحی بیشتر از روش درمانی ‭CCR‬ کمورادیوتراپی بدون جراحی در افراد با ‭SCC‬ پیشرفته بود درصد افراد زنده در پایان مطالعه در روش درانی جراحی و ترکیبی جراحی با رادیوتراپی مشابه یکدیگر و بیشتر از گروه درمانی رادیوتراپی تنها در افراد با درجه پایین ‭I,II‬ بود و درصد افراد زنده در پایان مطالعه در دو گروه با درجه هیستولوژیک متفاوت مشابه است و درصد افراد زنده غیر سیگاری در پایان مطالعه بیشتر از افراد سیگاری زنده بود آنالیز آماری کاپلان مایر نشان دادکه بقاء تجمعی در ‭Stage‬ های مختلف متفاوت است بطوریکه بیشترین بقاء تجمعی در ‭Stage I‬ و کمترین در ‭Stage IV‬ بود و ‭Stage‬ های دیگر نیز به همان ترتیب بالا بین این دو قرار دارد و بقاء تجمعی بیشتر را در افراد با روش درمانی ‭CCR‬ با جراحی نسبت به ‭SCC‬ بود پیشرفته ‭IV, III‬ و بقاء تجمعی در افراد در درمان شده با روش جراحی و ترکیبی مشابه یکدیگر و بیشتر از رادیوتراپی تنها در افراد با ‭SCC‬ درجه پایین ‭I,II‬ بود دو گروه با درجه هیستولوژیک متفاوت ‭Poor, Well‬ میزان بقای تجمعی افراد غیر سیگاری بیشتر از سیگاری بود آنالیز آماری ‭Chi- square‬ نشان داد بالاترین عود در ‭stage‬ بالینی ‭IV A‬ و کمترین آن در ‭IV C‬ می‌باشد در حالی که میزان عود برای ‭Stage‬ بالینی ‭IV B I, II, III‬ در یک حدود می‌باشد و عود روش درمانی ‭CCR‬ با جراحی کمتر از ‭CCR‬ بدون جراحی کمتر از ‭SCC‬ بدون جراحی در پیشرفته و عود روش درمانی ترکیبی کمترین مقدار و پس از آن رادیوتراپی و بیشترین عود در جراحی در ‭SCC‬ اولیه می‌باشد و عود ‭SCc Well‬ بیشتر از ‭Poor‬ است و عود در افراد سیگاری بالاتر است این مطالعه نشان داد که عامل ‭Stage‬ بالینی و روش درمانی و سیگار کشیدن روی میزان بقاء تاثیر دارد بنابراین اهمیت تشخیص زود هنگام انتخاب روش درمان مناسب و ترک سیگار پس از تشخیص را نشان می‌دهد این مطالعه نشان داد درجه هیستولوژیک روی میزان بقاء بی‌تاثیر است نتیجه نشان داد که ‭Stage‬ بالینی روش درمانی سیگار کشیدن و درجه هیستولوژیک روی میزان عود تاثیر دارند
توصیفگر : ۱. سرطان‌های دهان.- کلیدواژه‌ها: نورویش‌های دهان- تشخیص
: کارسینوم یاخته‌های سنگفرشی
: استعمال دخانیات
: بافت شناسی
: میزان بقاء( زنده ماندن)
: Mouth Neoplasms- diagnosis
: Carcinoma, Squamous Cell
: Smoking
: Histology
: Survival Rate
شناسه افزوده : خادمی، حیدر، استاد راهنما
: جهانشاهی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۲۹۰موجود‭‬
نظرسنجی