رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای ریزنشت میکروبی سه نوع سیلر ‭AH26‬، ‭AH Plus Jet‬ و ‭tgad seal‬ در دندان‌های تک کاناله "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100171
شماره مدرک : ‭ت۱۲۲۹۲‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ص۲۹۷ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : ص‍ال‍ح‍ی‌، زه‍را
عنوان : بررسی مقایسه‌ای ریزنشت میکروبی سه نوع سیلر ‭AH26‬، ‭AH Plus Jet‬ و ‭tgad seal‬ در دندان‌های تک کاناله [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا صالحی
استاد راهنما : ؛ محسن هاشمی‌نیا
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/02/21‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۲‬ص.‬: مصور( رنگی) ، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۴۰۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مهر و موم کامل کانال ریشه دندان از مهمترین عوامل در تعیین پیش آگهی درمان های ریشه می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه توانایی مهر و موم سه سیلر با بیس رزین ‭AH26)‬، ‭AH Plus Jet‬ و ‭( tgad seal‬ در برابر ریزنشت میکروبی می باشد. در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، تعداد‭ ۸۷ ‬دندان تک کاناله کشیده شده انسان استفاده گردید. تاج دندانها از ناحیه ای قطع گردید که طول متوسط ریشه ها‭ ۱۵ ‬میلی متر شود. کانال ها به روش ‭Step back‬، تا شماره‭filing ۴۰ ‬ و تا شماره‭flaring ۸۰ ‬ شدند و شستشو با هیپوکلریت سدیم‭ ۵/۲۵ ‬درصد انجام گردید. بعد از آماده سازی کانال ریشه ها برای حذف لایه اسمیر از ‭ ۱۷ EDTA‬درصد و هیپوکلریت سدیم‭ ۵/۲۵ ‬درصد استفاده شد. جهت خنثی نمودن اثر هیپوکلریت سدیم از تیوسولفات سدیم‭ ۴ ‬درصد استفاده گردید. سپس دندانها به طور تصادفی به‭ ۵ ‬گروه شامل‭ ۳ ‬گروه آزمایش و دو گروه کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. دندانهای گروه آزمایشی اول توسط گوتاپرکا و سیلر‭AH26‬، گروه دوم با گوتاپرکا و سیلر ‭AH Plus Jet‬ و گروه سوم توسط گوتاپرکا وسیلر ‭tgad seal‬ پرشد. سطح ریشه ها به جز‭ ۲ ‬میلی متر انتهای آپیکالی آنها با دو لایه لاک ناخن پوشانده شد. به منظور سخت شدن سیلرها، دندانها برای‭ ۴۸ ‬ساعت در رطوبت‭ ۱۰۰ ‬درصد و دمای‭ ۳۷C ‬نگهداری شدند. سپس دندانها به سیستم ارزیابی ریزنشت میکروبی منتقل گردید. نمونه ها به مدت‭ ۹۰ ‬روز، روزانه مورد بررسی قرار گرفت و زمان بروز کدورت برای هر نمونه ثبت شد و در پایان ، یافته ها با آزمون ‭Chi - Square, Kaplan- Meier‬ و ‭Mann - Whitney‬ ارزیابی گردید. تمام نمونه‌های گروه کنترل مثبت بعد از‭ ۲۴ ‬ساعت آلوده گردید. هیچیک از نمونه های گروه کنترل منفی بعد از‭ ۹۰ ‬روز آلودگی نشان نداد. تفاوت آماری معنی‌داری در ریزنشت میکروبی بین‭ ۳ ‬گروه آزمایشی مشاهده نگردید ‭. (P-value= ./611)‬ براساس نتایج مطالعه حاضر می توان سیلر‭tgad seal‬ را به واسطه توانایی سیل کنندگی در حد سیلرهای ‭AH26‬ و ‭AH Plus‬ و نیز قیمت مناسب آن، به عنوان یک سیلر رزینی به همراه یک ماده پرکننده کانال مانند گوتاپرکا جهت درمان ریشه پیشنهاد کرد
توصیفگر : ۱. مواد پرکننده ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: مواد پرکننده مجرای ریشه دندان
: مسدودسازی مجرای ریشه دندان
: درمان مجرای ریشه دندان
: مواد دندانی
: Root Canal Filling Materials
: Root Canal Obturation
: Root Canal Therapy
: Dental Materials
شناسه افزوده : هاشمی‌نیا، محسن، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۲۹۲موجود‭‬
نظرسنجی