رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار در نمونه مدفوع مراجعه کنندگان با علائم گوارشی به مرکز بهداشتی درمانی شهر چلگرد به کمک ‭PCR‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100221
شماره مدرک : ‭ت۱۲۳۴۱‬
شماره راهنما : ‭QX،۵۰،ن۵۱۵ش،۱۳۸۹‬
سرشناسه : نظری دهکردی، مهناز
عنوان : شناسایی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار در نمونه مدفوع مراجعه کنندگان با علائم گوارشی به مرکز بهداشتی درمانی شهر چلگرد به کمک ‭PCR‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهناز نظری دهکردی
استاد راهنما : ؛ نادر پسته‌چیان، حسینعلی یوسفی
استاد مشاور : ؛ علی حقیقی، منصور صالحی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته انگل‌شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/07/14‬
صفحه شمار : ‮ت، ‭۸۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۰۳۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تشخیص افتراقی انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا دیسپار از لحاظ بالینی و مطالعات اپیدمیولوژی حائز اهمیت می باشد این دو انگل اگرچه از نظر مرفولوژی کاملا مشابهند اما از نظر خصوصیات ژنتیکی بیوشیمیایی و بیماریزایی کاملا متفاوتند به منظور افتراق این دو انگل از یکدیگر و تعیین فراوانی نسبی هر کدام از آنها این بررسی روی مراجعه کنندگان به مرکز درمانی چلگرد صورت گرفت این بررسی به روی نمونه مدفوع ‭655‬ نفر با سه روش مستقیم فرمالین اتیل استات و رنگ آمیزی تری کرم صورت گرفت که جمعا ‭11‬ مورد انتامبا هیستولیتیکا / انتامبا دیسپار گزارش گردید .پس از استخراج مستقیم ‭DNA‬ از نمونه های مشکوک واکنش زنجیره ای پلی مراز ‭( PCR)‬ با دو جفت پرایمر اختصاصی گونه از لوکوس‭A - D‬ انجام گرفت و گونه آمیب شناسایی شد ‭53/9‬ درصد از افراد مورد بررسی آلوده به تک یاخته های انگلی بود بالاترین میزان آلودگی مربوط به ژیاردیا لامبلیا ‭( 2/28‬ درصد ( و بلاستوسیس تیس هومینیس ‭( 5/27‬ درصد ( بود و کمترین میزان آلودگی مربوط به کیلوماستیکس مسنیلی ‭( 6/0‬ درصد ( بود نتایج ‭PCR‬ روی ‭11‬ نمونه و مقایسه این نمونه ها با نمونه های استاندارد نشان داد که ‭10‬ نمونه انتامبا هیستولیتیکا و‭1 ‬ درصد نمونه انتامبا دیسپار بود این مطالعه نشان داد که اکثر موارد آلودگی به کیست های انتامبا هیستولیتیکا / انتامبا دیسپار در مراجعین به آن مرکز بهداشتی درمانی مربوط به انتامبا هیستولیتیکا می باشد و نتیجه به دست آمده با نتایج مطالعاتی که تاکنون در کشور انجام شده بود تفاوت داشت
توصیفگر : ۱. انتاموبا.- کلیدواژه‌ها: اتامبا ( آمبیب )
: انتامبا هیستولیتکا
: مدفوع
: بیماری‌های انگلی روده
: عفونت های تک یاخته‌ای
: اقدامات و روش‌های تشخیصی
: ژیاردیا لامبلیا
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: Entamoeba
: Entamoeba histolytica
: Feces
: Intestinal Diseases, Parasitic
: Protozoan Infections
: Diagnostic Techniques and Procedures
: Giardia Lamlia
: Polymerase Chain Reaction
شناسه افزوده : پسته‌چیان، نادر، استاد راهنما
: یوسفی، حسینعلی، استاد راهنما
: حقیقی، علی، استاد مشاور
: صالحی، منصور، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۳۴۱موجود‭‬
نظرسنجی