رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین و بررسی نورم‌های سفالومتریک بافت نرم دانش‌آموزان‭ ۱۴ -۱۸ ‬ساله اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100227
شماره مدرک : ‭ت۳۸۲۹‬
شماره راهنما : ‭.C3WU،۱۴۰/۵،.C3،م۷۱۶ت،۱۳۷۲‬
سرشناسه : مقبل، بیژن
عنوان : تعیین و بررسی نورم‌های سفالومتریک بافت نرم دانش‌آموزان‭ ۱۴ -۱۸ ‬ساله اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /بیژن مقبل
استاد راهنما : ؛ بیژن روشن
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۷۲‬
مقطع تحصیلی : رشته ارتودنسی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۸۱‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : این تحقیق به منظور دستیابی به نرم‌های سفالومتریک بافت نرم دانش آموزان‭ ۱۴ -۱۸ ‬ساله مدارس اصفهان انجام گرفت‭ ۳۲ ‬نمونه نرمال (‭ ۲۲ ‬زن و‭ ۱۰ ‬مرد) از بایگانی بخش ارتودنسی دانشکده بدست آمده و‭ ۲۶ ‬نمونه دیگر طی مراحلی معاینه و انتخاب شدند. این‭ ۵۸ ‬نمونه دارای نیمرخ مطلوب، اکلوژن نرمال و بدون سابقه درمان ارتودنسی بودند اندازه‌گیری های مربوط به هر کدام از متغیرها پس از اطمینان یافتن از صحت آنها به کامپیوتر منتقل شده و با استفاده از برنامه ‭EPI-5‬ تحت نظر متخصص آمار حیاتی پردازش شدند. جمعا یکصد متغیر مورد بررسی قرار گرفت و میانگین های مربوطه با روشهای مختلف آماری از نظر معنی دار بودن اختلافات مقایسه شدند و نتایج بدست آمده برای هر کدام از‭ ۹ ‬آنالیز بافت نرم که مورد بررسی قرار گرفتند در جداول مجزا ارائه شده است. برای هر کدام از متغیرها مقادیر حداقل و حداکثر و مد و میانگین و انحراف معیار مشخص شده است. دو جنس از نظر معنی دار بودن تفاوت میانگین‌ها تست شده‌اند و مقادیر بدست آمده آنالیز شده‌اند. در مورد آنالیز بافت نرم هالدوی آزمون انجام شده نشان داد اگرچه در مواردی میانگین های بدست آمده از مطالعه حاضر با مقادیر ایده‌آل هالدوی تفاوت معنی داری را نشان میداد ولی اغلب این میانگین ها در دامنه قابل قبول ارائه شده و تنها ضخامت بافت نرم چانه بود که از مقدار حداکثر تعیین شده در دامنه نیز بیشتر بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضخامت بافت نرم چانه در فراد مورد بررسی به صورت معنی‌داری از حداکثر مقدار ارائه شده هالدوی بیشتر بوده است. در تمام نمونه‌های مورد بررسی نقطه ساب نازال به مقدار قابل توجهی قدامی تر از ‭pn‬ قرار داشت که نشان می‌داد تمام نمونه‌های مورد بررسی ‭Anteface‬ بوده‌اند
توصیفگر : ۱. سفالومتری.- کلیدواژه‌ها: اندازه‌گیری ابعاد سر
: لب
: رابطه اکلوژن متوازن
: حالت چهره
: صورت
: دندان‌آرایی
: Cephalometry
: Lip
: Dental Occlusion, Balanced
: Facial Expression
: Face
: Orthodontics
: Chin
شناسه افزوده : روشن، بیژن، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۳۸۲۹موجود‭‬
نظرسنجی