رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی، ساخت و بررسی مشخصات دوزیمتری یک سیستم مخروط الکترون برای دستگاه شتاب دهنده خطی بیمارستان سیدالشهدای اصهفان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100233
شماره مدرک : ‭ت۱۲۳۳۶‬
شماره راهنما : ‭WN،۲۵۰،س۶۵۱ط،۱۳۸۹‬
سرشناسه : سلطانی، مینو
عنوان : طراحی، ساخت و بررسی مشخصات دوزیمتری یک سیستم مخروط الکترون برای دستگاه شتاب دهنده خطی بیمارستان سیدالشهدای اصهفان [پایان‌نامه]
نویسنده : /مینو سلطانی
استاد راهنما : ؛ پروانه شکرانی
استاد مشاور : ؛ شهرام منادی، شادی بابازاده
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/07/13‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۱۵‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۵۵۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پرتودرمانی ضایعات بدخیم درون حفره دهان معمولا توسط دو میدان خارجی لترال مقابل هم انجام میشود. در این روش مقدار قابل توجهی از بافت سالم در مسیر پرتو قرار میگیرد و عوارض متعددی روی می دهد بهترین درمان انتخابی برای سرطان های اولیه حفره دهان پوست دوز مناسب بر روی ضایعه یا پرتودرمانی داخل دهانی ‭( IOC)‬ است. همچنین در مواردی که تومور بسیار بزرگ می باشد و یا در بافت های سالم اطراف تومور می شود در این موارد پرتو درمانی همراه با عمل جراحی ‭( IORT)‬ انجام می شود هدف از انجام این تحقیق طراحی، ساخت و تعیین مشخصات دوزیمتری یک سیستم مخروط الکترون برای دستگاه شتابدهنده خطی نپتون بود. یک سیستم مخروط الکترون برای دستگاه شتاب دهنده خطی نپتون ‭(IORT )‬ طراحی و ساخته شد. این مخروط الکترون از دو قسمت صفحه آلومینیومی و سیستم اپلیکاتور تشکیل می شود سیستم اپلیکاتور شامل اجزاء زیر است :‭۱ ‬) لوله اصلی‭۲ ‬) لوله آداپتور و‭۳ ‬) حلقه های اتصال. لوله اصلی از جنس اکریلیک و در سه اندازه ( قطر داخلی‭ ۵ ،۳ ‬و ‭۹ cm‬) ساخته شد. یک لوله نیز در اندازه‭ ۳ ‬سانتی متر با انتهای مورب (‭۴۵ ‬) درجه تهیه گردید. اندازه گیری ها توسط آشکارساز نیمه هادی ‭Scanditonix ( P- si )‬ در فانتوم آب ‭Scanditronix ( RFAplus )‬ انجام شد. همه اندازه گیری ها با پرتو الکترون ‭۱۰ MeV‬، در دو میدان ‭ ۲۰ cm2 )‬در‭ ۲۰ ‬و ‭ ۱۵ cm2‬در‭۱۵ ‬) کولیماتورهای فوتون و در دو ‭SSD‬ مختلف ‭ ۱۰۵ cm )‬و‭۱۰۰ ‬) انجام شد. توزیع دز عمقی و جانبی در داخل و خارج لوله اصلی به همراه فاکتورهای خروجی و یکنواختی پرتو برای هر اپلیکاتور به دست آمد و با نتایج اپلیکاتور استاندارد الکترون مقایسه شد همچنین تاثیر فاصله هوا و ابعاد کولیماتورهای فوتون بر مشخصات پرتو بررسی شد و فاکتورهای مورد استفاده در طاحی درمان ارزیابی گردید .منحنی های دوز عمقی اپلیکاتورهای ‭IORT )‬ و ‭( IOC)‬در مقایسه با اپلیکاتور به سطح نزدیک تر می باشند این پدیده برای اپلیکاتور با انتهای مایل بیشر مشهود است تغییر ابعاد کولیماتورهای فوتون و همچنین تغییر‭( SSD‬ اثر گپ‭5 ‬ سانتی متر ( بر توزیع عمقی دوز تاثیری نداشت .مقدار نشتی پرتو با افزایش میدان کولیماتورهای فوتون کاهش نشان داد از آنجا که سایر پارامترهای پرتو با تغییر ابعاد کولیماتورهای فوتون تغییر نمی کند میدان ‭ ۲۰ cm2‬در‭ ۲۰ ‬کولیماتورهای فوتون به عنوان میدان مطلوب انتخاب شد برای این میدان ماکزیمم مقدار نشتی حدود‭ ۱۰ ‬درصد دوز ماکزیمم بود که با فاصله از دیواره اپلیکاتور و افزایش عمق، به صورت نمایی کاهش می یافت با توجه به گستره عمق و پنهای ایزودوز‭ ۹۰ ‬درصد، اپلیکاتورهای مورد بررسی در این تحقیق برای درمان تومورهای با گستره پهنا و عمق به ترتیب‭ ۱/۹- ۸/۴ ‬سانتی متر و‭ ۱۴- ۲۹ ‬میلی متر مناسب می باشند
توصیفگر : ۱. پرتودرمانی- استفاده از ابزار و وسایل.- کلیدواژه‌ها: پرتودرمانی- استفاده از ابزار و وسایل
: دوز تابش
: نورویش‌های دهان
: Radiotherapy- instrumentation
: Radiation Dosage
: Mouth Neoplasms
شناسه افزوده : شکرانی، پروانه، استاد راهنما
: منادی، شهرام، استاد مشاور
: بابازاده، شادی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۳۳۶موجود‭‬
نظرسنجی