رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مدت زمان پاسخ‌دهی در تکلیف نامیدن تصاویر اسامی در کودکان طبیعی‭ ۴ ‬ساله شهر اصفهان -‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100270
شماره مدرک : ‭ت۱۲۳۶۰‬
شماره راهنما : ‭.C8WS،۱۰۵/۵،.C8،‮الف‬۴۹۷ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : اسدالله پور، فائزه
عنوان : بررسی مدت زمان پاسخ‌دهی در تکلیف نامیدن تصاویر اسامی در کودکان طبیعی‭ ۴ ‬ساله شهر اصفهان -‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فائزه اسدالله‌پور، فریب محمودی
استاد راهنما : ؛ محبوبه نخشب
استاد مشاور : ؛ حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته گفتاردرمانی، کارشناسی
صفحه شمار : ‮ ‭۵۰‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : مدت زمان پاسخ‌دهی آزمودنی، زمان بین نمایش شی بر روی صفحه کامپیوتر و اولین صدا یا حرکتی که توسط آزمودنی انجام می شود، می باشد. هدف ازاین مطالعه تعیین میزان مدت زمان پاسخ دهی در تکلیف نامیدن تصاویر اسامی در کودکان طبیعی‭ ۴ ‬ساله بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی بود. در این مطالعه‭ ۶۱ ‬نفر ‭ ۳۲)‬پسر و‭ ۲۹ ‬دختر)‭ ۴ ‬ساله مهد کودک‌های شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده ازنرم افزار ‭DMDX‬ برای هر کدام از نمونه ها مدت زمان پاسخ دهی به تصویر محاسبه شد. میانگین کل مدت زمان پاسخ دهی ‭ ۱۶۸۲/۹۵ msec‬(انحراف معیار‭۳۶۹ ‬) و میانگین مدت زمان پاسخ دهی در دختران ‭ ۱۷۰۹/۴ msec‬(انحراف معیار‭ ۳۳۰/۶ ‬و ‭Pvalue= 0/56‬ می باشد که نشان می دهد میانگین مدت زمان پاسخ دهی در دختر و پسر تفاوت معناداری ندارد
توصیفگر : ۱. پیشرفت زبان- در نوزادی و کودکی .- کلیدواژه ها: رشد و تکامل زبان
: کودک
: اختلالات زبان
: آسیب شناسی گفتار- زبان
: درک گفتاری
: Language Development
: Child
: Language disorders
: Speech- Language Pathology
: Speech Perception
شناسه افزوده : محمودی، فریبا، نویسنده همکار
: نخشب، محبوبه، استاد راهنما
: حسن زاده، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده توانبخشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۲۳۶۰موجود‭‬
نظرسنجی