رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی روایی و پایایی ارزیابی عصب فاشیال بروش فتوشاپ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100274
شماره مدرک : ‭ت۱۲۳۶۷‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۳۰،ح۵۳۹ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : حسن‌وند، سحر
عنوان : بررسی روایی و پایایی ارزیابی عصب فاشیال بروش فتوشاپ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سحر حسن‌وند، نجمه شادلو جهرمی
استاد راهنما : ؛ عباسعلی پورمومنی
استاد مشاور : ؛ محسن حسینی
محل تحصیل : دانشکده توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیوتراپی، کارشناسی
صفحه شمار : ‮ ‭۷۹‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : حرکات صورت در نشان دادن حالات و عواطف فردی نقش مهمی دارند اما در حال حاضر در ارزیابی آن تنها به تشخیص تراپیست ماهر بسنده می شود. طی سه دهه اخیر روشهای متعددی جهت ارزیابی ضایعات عصب فاشیال پیشنهاد گردیده است اما اکثر این روشها کیفی هستند. به موازات گسترش تکنولوژی و نرم‌افزارهای کامپیوتری چند روش کامپیوتری برای ارزیابی ابژکتیو عصب فاشیال ارائه شده است. طی مطالعه قبلی قرینگی صورت به وسیله نرم‌افزار فتوشاپ بررسی شده است اما پایایی این روش به اثبات نرسید. هدف ما در این مطالعه بررسی روایی و پایایی روش مذکور می باشد. در این مطالعه‭ ۲۰ ‬فرد سالم به طور تصادفی انتخاب شدند و از آنها در سه مرتبه و در هر مرتبه چهار عکس دیجیتال (حالت استراحت، بالا بردن ابروها، چین انداختن بینی، خندیدن) گرفته شد. سپس با استفاده از نرم افزار فتوشاپ فاصله و جابجایی لندمارک های صورت در سمت راست و چپ اندازه‌گیری شد. اطلاعات بدست آمده از هر مرحله وارد نرم افزار ‭SPSS‬ گردید و با استفاده از آزمون های آماری ‭repeated measures anova‬ و‭paired t- test‬ بررسی شد. میانگین جابجایی لندمارک ها در حرکت ‭wrinkle‬ در سمت راست و چپ به ترتیب‭ ۰/۷۲ ‬و‭ ۰/۷۱ ‬در حرکت ‭snarl‬ به ترتیب‭ ۰/۴۶ ‬و‭ ۰/۴۶ ‬و در حرکت ‭smile‬ به ترتیب‭ ۰/۵۰ ‬و‭ ۰/۴۷ ‬بود. مقایسه مقادیر آزمایش در سه بار تکرار نشان می‌داد که اختلاف آنها معنی‌دار نیستند ‭.(P>0/05)‬ همچنین ضریب همبستگی بین سه تکرار بین‭ ۰/۱۹ ‬تا‭ ۰/۹۷ ‬بدست آمد. با توجه به روایی و پایایی مناسب روش ارزیابی به وسیله نرم افزار فتوشاپ می توان از روش مذکور برای ارزیابی ضایعات عصب فاشیال استفاده نمود
توصیفگر : ۱. عصب صورت.- کلیدواژه ها: عصب صورتی
: فلج صورت
: حلت چهره
: ماهیچه های صورت
: نرم افزار
: فلج بل
: Facial Nerve
: Facial Paralysis
: Facial Expression
: Facial Muscles
: Software
: Bell Palsy
شناسه افزوده : شادلو جهرمی، نجمه، نویسنده همکار
: پورمومنی، عباسعلی، استاد راهنما
: حسینی، محسن، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده توانبخشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۲۳۶۷موجود‭‬
نظرسنجی