رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کارایی راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک در حذف بیولوژیکی ترکیبات ازته فاضلاب به روش نیتریفیکاسیون جزئی / دنیتریفیکاسیون "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100276
شماره مدرک : ‭ت۱۲۳۸۱‬
شماره راهنما : ‭TD،۷۴۵،/ظ۷ب۴،۱۳۸۹‬
سرشناسه : ظفرزاده، علی
عنوان : بررسی کارایی راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک در حذف بیولوژیکی ترکیبات ازته فاضلاب به روش نیتریفیکاسیون جزئی / دنیتریفیکاسیون [پایان‌نامه]
نویسنده : /علی ظفرزاده
استاد راهنما : ؛ بیژن بینا، مهناز نیک‌آیین، حسین موحدیان
استاد مشاور : ؛ مهدی حاجیان‌نژاد
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت محیط، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮م، ‭۲۶۱‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۲۵۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ترکیبات نیتروژن یکی از مهمترین آلاینده‌های فاضلاب، به دلیل نقش آن در پدیده اوتریفیکاسیون، تاثیر برروی مقدار اکسیژن محلول آبهای پذیرنده، و سمیت آنها بر روی انواع موجودات آبزی و مهره‌داران از جمله انسان می‌باشد. بنابراین حذف ترکیبات نیتروژن از فاضلاب به منظور کاهش خطرات زیست محیطی ضروری می‌باشد. حذف بیولوژیکی نیتروژن طی دو فرایند صورت گیرد. در مرحله اول از فرایند نتیریفیکاسیون، آمونیاک به نیتریت اکسید می‌شود و در مرحله دوم، نیتریت به نیترات اکسید می‌شود. هر دو مرحله توسط باکتری‌های کیمولیتواتوتروف تحت شرایط هوازی انجام می‌شود. پس از این مرحله، نیترات در طی فرایند دنیتریفیکاسیون تحت شرایط انوکسیک توسط باکتری های کیمولیتواتوتروف طی سه مرحله ( نیتریت، نیتروژن، منواکساید و دی نیتروژن اکساید) به گاز نیتروژن تبدیل می‌شود. از آنجائی که نیتریت در مرحله نیتریفیکاسیون مصرف می شود و مجددا در مرحله دنیتریفیکاسیون تشکیل می‌شود. اکسیداسیون نیتریت یک مرحله غیرضروری می‌باشد. نیتریفیکاسیون جزئی یا اکسیداسیون آمونیوم به نیتریت، دارای سه مزیت عملی می‌باشد که عبارتند از : اکسیژن مصرفی کمتر در طی فرایند نیتریفیکاسیون، نیاز به مواد آلی کمتر در طی فرایند دنیتریفیکاسیون و تولید لجن کمتر. در سال‌های اخیر کاربرد فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک تحت فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک تحت فرایند نیتریفیکاسیون جزئی در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های دارای ترکیبات نیتروژن توسعه قابل توجهی یافته است. راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک یک فرایند کارامد و موثر در تصفیه بیولوژیکی می‌باشد که به نوعی تلفیقی از دو فرایند لجن فعال و بیوفیلتر می‌باشد. در این تحقیق به منظور حذف ترکیبات ازت تحت فرایند نیتریفیکاسیون جزئی، تکنولوژی بیوفیلمی با بستر متحرک به ترتیب به صورت دو راکتور جداگانه انوکسیک و هوازی با پلاکسی گلاس و به حجم مفید‭ ۳/۵ ‬و‭ ۱۰ ‬لیتر ساخته شد که به صورت سری در آزمایشگاه پایلوت گروه مهندسی بهداشت محیط با فاضلاب سنتتیک راهبری شدند. راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک جهت راهبری در دمای ثابت‭ ۱ ‬مثبت و منفی‭ ۲۸/۵ ‬در حمام آب مجهز به هیترهای آکواریومی نصب شده بودند. راکتورهای انوکسیک و هوازی با آکنه‌های کالدنس نوع‭( K1 ) ۱ ‬ به ترتیب تا‭ ۴۰ ‬درصد و‭ ۵۰ ‬درصد حجمی پرشدند و به صورت پیش دنیتریفیکاسیون بهره‌برداری شدند. پس از دوره راه‌اندازی ( حدود یک ماه) ، از بیوراکتورهای مذکور به صورت پیوسته و در بارگذاری های مختلف کربن آلی و ازت، ‭HRT‬ های مختلف، غلظت‌های مختلف اکسیژن محلول و نسبت های مختلف برگشت داخلی بهره‌برداری شد. هم‌چنین در ادامه جهت بررسی سینتیک واکنش‌های بیولوژیکی و در چهارچوب داده‌های تجربی بدست آمده، از سه مدل حذف آلاینده مرتبه اول، مدل حذف آلاینده مرتبه دوم ( گراو) و مدل استوور- کین کانن استفاده شد. در ضمن کلیه آزمایشات براساس مرجع روش‌های استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب انجام شده است. نتایج نشان داد فرایند نیتریفیکاسیون جزئی / دنیتریفیکاسیون در سیستم راکتورهای بیوفیلمی ( غلظت پایین اکسیژن محلول در راکتور هوازی و بدون برگشت لجن) به روش پیش دنیتریفیکاسیون، بدون برگشت لجن و بدون استفاده از منبع کربن خارجی، دارای عملکرد قابل توجهی جهت تصفیه فاضلاب های دارای بارگذاری های بالای ترکیبات نیتروژن و یا نسبت پایین ‭COD/N‬ می‌باشند
توصیفگر : ۱. فاضلاب- تصفیه ۲. فاضلاب- تصفیه- لجن فعال.- کلیدواژه‌ها: پالایش آب
: فاضلاب
: فسفر
: نیتروژن
: Water Purification
: Sewage
: Sewage
: Phosphorus
: Nitrogen
شناسه افزوده : بینا، بیژن، استاد راهنما
: موحدیان، حسین، استاد راهنما
: امین، محمد مهدی، استاد مشاور
: نیک آئین، مهناز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۲۳۸۱موجود‭‬
نظرسنجی