رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات ضد درد و ضدالتهاب فراکسیونهای مختلف گیاه زیره کرمانی ‭Bunium persicum Boiss‬ در مدلهای حیوانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100297
شماره مدرک : ‭ت۱۲۴۰۹‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،‮الف‬۴۹۹ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : اسدی، داود
عنوان : بررسی اثرات ضد درد و ضدالتهاب فراکسیونهای مختلف گیاه زیره کرمانی ‭Bunium persicum Boiss‬ در مدلهای حیوانی [پایان‌نامه]
نویسنده : /داود اسدی
استاد راهنما : ؛ ولی اله حاج هاشمی، ابراهیم سجادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/06/17‬
صفحه شمار : ‮ز، ‭۶۰‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۱۴۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زیره کرمانی گیاهی از خانواده چتریان می باشد. این گیاه در طب سنتی به عنوان اشتهاآور، ضداسهال و در مشکلات گوارشی استفاده می شود. در دانشکده داروسازی اصفهان بر روی اثرات ضد درد و ضد التهاب عصاره پلی فنلیک و اسانس این گیاه تحقیقاتی انجام شده است، تصمیم گرفته شد تا بر روی اثرات ضد درد و ضدالتهاب فراکسیون های مختلف این گیاه تیز تحقیقاتی انجام شود تا بتوان موادی را که در ایجاد اثر ضد درد و ضد التهاب گیاه نقش دارند مشخص کرده و اثر فراکسیونهای مختلف بررسی گردد. فراکسیون های پترولئوم اتری، اتیل استانی و آبکی گیاه بر اساس روش ماسراسیون تهیه گردید .از فرمالین و اسید استیک به عنوان عوامل القاء کننده درد برای بررسی اثر ضد درد گیاه و از کاراپینان به عنوان عامل القاء کننده التهاب برای بررسی اثر ضد التهاب گیاه استفاده شد و سپس نتایج بدست آمده با مورفین و ایندومتاسین به عنوان گروه های کنترل مقایسه شد. فراکسیون پترلئواتری در دوزهای ‭ ۱۰۰ mg/kg‬و ‭ ۲۰۰ mg/kg‬و فراکسیون اتیل استاتی در دوز ‭ ۲۰۰ mg/kg‬توانستند پیچش های شکمی ناشی از اسید استیک را به صورت معنی داری از لحاظ آماری کاهش دهند. فراکسیون آبکی در هیچ دوزی نتوانست پیچش های شکمی ناشی از اسید استیک را به صورت معنی داری از لحاظ آماری کاهش دهد. عصاره پترلئوم در دوز ‭ ۲۰۰ mg/kg‬هر دو فاز حاد و مزمن درد ناشی از فرمالین و تنها در دوز ‭ ۱۰۰ mg/kg‬فاز مزمن درد ناشی از فرمالین را به صورت معنی داری کاهش داد. فراکسیون اتیل استات در دوز ‭ ۲۰۰ mg/kg‬توانست به صورت معنی داری فاز مزمن درد ناشی از فرمالین را کاهش دهد و روی فاز اول یا فاز حاد اثری نداشت. فراکسیون آبکی در دوز بالای ‭ ۴۰۰ mg/kg‬توانست به صورت معنی داری هر دو فاز حاد و مزمن درد ناشی از فرمالین را کاهش دهد و در دوز ‭ ۲۰۰ mg/kg‬تنها فاز مزمن درد ناشی از فرمالین را به صورت معنی دار کاهش داد. فراکسیون پترلئوم اتری در دوز ‭ ۲۰۰ mg/kg‬و ‭ ۴۰۰ mg/kg‬توانست التهاب و ادم ناشی از کاراژینان را به صورت معنی دار کاهش دهد در حالی که فراکسیون اتیل استاتی و آبکی با دوز ‭ ۴۰۰ mg/kg‬توانستند این التهاب را به صورت معنی دار کاهش دهند. نتایج نشان می دهند که هم پلار و هم مواد غیرپلار در ایجاد اثر ضد درد و ضد التهاب میوه گیاه زیره کرمانی نقش دارند اما این مواد غیرپلار هستند که در ایجاد اثر ضد درد و ضدالتهاب نقش مهمتر و دارای قدرت اثر بیشتری هستند
توصیفگر : ۱. گیاهان شفابخش.- کلیدواژه ها: گیاهان شفابخش - استفاده درمانی
: زیره
: التهاب
: داروهای ضد درد
: Plants, Medicinal- therapeutic use
: Bunium Persicum Boiss
: Inflamation
: Analgesics
شناسه افزوده : حاج هاشمی، ولی اله، استاد راهنما
: سجادی، ابراهیم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۲۴۰۹موجود‭‬
نظرسنجی