رکورد قبلیرکورد بعدی

" کلونینگ ژن زایلیتول دهیدروژنازاز باکتری گلوکونوباکتراکسیدانس‭۲۰۰۳ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100315
شماره مدرک : ‭ت۱۲۴۲۲‬
شماره راهنما : ‭QW،۱۳۱،‮الف‬۲۸۴ک،۱۳۸۹‬
سرشناسه : احمدی، راضیه
عنوان : کلونینگ ژن زایلیتول دهیدروژنازاز باکتری گلوکونوباکتراکسیدانس‭۲۰۰۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /راضیه احمدی
استاد راهنما : ؛ حمید میرمحمدصادقی، محمدرضا مفید، داریوش عابدی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/07/15‬
صفحه شمار : ‮ز، ‭۷۲‬ ص.‬: مصور (رنگی)، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۴۲۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : دهیدروژنازها از مهمترین آنزیم‌های صنعتی هستند. زایلیتول دهیدروژناز آنزیمی است که در مسیر تولید قند رژیمی ایزومالت از قند ساکاروز دخیل است. قند رژیمی ایزومالت برای مصارف افراد دیابتی است. ژن آنزیم زایلیتول دهیدروژناز در انواع مختلفی از باکتری‌ها خصوصا باکتری‌های استیک اسید یافت می شود. تاکنون مطالعات زیادی بر روی کلونینگ و بیان ژن زایلیتول دهیدروژناز گونه‌های مختلف صورت گرفته است. در این طرح ژن زایلیتول دهیدروژناز گلوکونو باکتر اکسیدانس‭ ۲۰۰۳ ‬جهت کلونینگ استفاده شد. باکتری مورد نظر کشت و ژنوم آن توسط ‭high pure PCR template preparation Kit‬ استخراج گردید. پس از انجام ‭PCR‬ محصول به کمک آنزیم‌های برشی بررسی و توسط ‭Extraction Kit QIA quick Gel‬ از ژل استخراج گردید. ژن تکثیر شده درون پلاسمید ‭PTZ57R‬ کلون و به روش شوک حرارتی در حضور ‭CACL2‬ درون میزبان ‭E.Coli‬ ترانسفورم شد. با غربال کلونی‌ها و استخراج پلاسمید به روش لیز قلیایی، پلاسمیدهای نو ترکیب توسط آنزیم‌های برشی، شناسایی و تعیین توالی انجام شد. در ادامه ژن کلون شده درون وکتور بیانی ‭pET-22b (+)‬ کلون گردید. الکتروفورز محصول ‭PCR‬ باندی را در حدود ‭ ۷۳۰bp‬نشان داد. برش محصول ‭PCR‬ توسط آنزیم ‭Smal‬ دوباند ‭ ۶۵bp‬و ‭ ۶۶۵bp‬ایجاد کرد. برش پلاسمیدهای استخراج شده با آنزیم ‭EcoRI‬ و ‭Xhol‬ سبب شد که روی ژل ‭insert‬ و وکتور مشاهده شود. این آنزیم‌ها دو سر ژن را از روی وکتور می برند، در نتیجه روی ژل دو باند یکی در ناحیه ‭ ۷۰۰bp‬و دیگری در ناحیه ‭ ۳۰۰۰bp‬مشاهده شد که با اندازه ‭insert‬ که ‭ ۷۳۰bp‬و اندازه وکتور که ‭ ۲۸۸۶bp‬است مطابفت داشت. برای تایید صحت جهت قرارگیری ‭insert‬ روی وکتور از دو آنزیم ‭xhol‬ و ‭BamHI‬ استفاده شد. اندازه محصول ‭PCR‬ همچنین نتایج حاصل از شناسایی با آنزیم‌های برشی با نتایج مورد نظر مطابقت داشت. در انتها وکتور بیانی حامل ژن مورد نظر تهیه شد
توصیفگر : ۱. باکتری های گرم منفی.- کلیدواژه‌ها: باکتری های گرم منفی
: آنزیم ها
: واکنش های زنجیره‌ای پلیمراز
: Gram- Negative Bacteria
: Enzymes
: Polymerase Chain Reaction
: Cloning, Organism
: Gluconobacter Oxydans
شناسه افزوده : میرمحمدصادقی، حمید، استاد راهنما
: مفید، محمدرضا، استاد راهنما
: عابدی، داریوش، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۲۴۲۲موجود‭‬
نظرسنجی