رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر پیش داوری استامینوفن خوراکی و دگزامتازون وریدی و ترکیب دو دارو در بروز آژیتاسیون بلافاصله بعد از عمل آدنوتونسیلکتومی در کودکان‭ ۷-۳ ‬ساله در مرکز آموزشی الزهرا و آیت الله کاشانی در سال‭۸۹-۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100372
شماره مدرک : ‭ت۱۲۴۸۳‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۷۹،ح۱۶۸ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : حاجی‌بابایی، عزت
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر پیش داوری استامینوفن خوراکی و دگزامتازون وریدی و ترکیب دو دارو در بروز آژیتاسیون بلافاصله بعد از عمل آدنوتونسیلکتومی در کودکان‭ ۷-۳ ‬ساله در مرکز آموزشی الزهرا و آیت الله کاشانی در سال‭۸۹-۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /عزت حاجی‌بابایی
استاد راهنما : ؛ پروین ساجدی، کیوان باقری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/03/03‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۲‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۱۲۶ ‬می باشد
يادداشت : چاپی
چکيده : آژیتاسیون یکی از مشکلات شایع ریکاوری اطفال بخصوص در پروسیجرهایی که راه هوایی درگیر است می باشد. متخصص بیهوشی باید همواره به فکر پیشگیری موثر و درمان به موقع آژیتاسیون جهت جلوگیری از بروز عوارض ناشی از آژیتاسیون باشد. مطالعات نشان می دهد که استفاده از بعضی داروها به عنوان پره‌مد در کاهش بروز آژیتاسیون نقش دارد. در تحقیق فعلی سعی در بررسی اثرات دگزامتازون وریدی و استامینوفن خوراکی به صورت توام بر بروز آژیتاسیون و مقایسه آن با اثر هر کدام از داروهای فوق به تنهایی با دارو نما شده است. مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی شاهد دار و تصادفی و دو سویه کور می باشد که در بیمارستانهای الزهرا و کاشانی در سال‭ ۱۳۸۸-۸۹ ‬انجام گردید.‭ ۱۲۸ ‬کودک‭ ۳-۷ ‬ساله مراجعه کننده به اتاق عمل به بیمارستان الزهرا و کاشانی جهت آدنوتونسیلکتومی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به چهار گروه مساوی تقسیم شده و تحت تاثیر داروهای فوق به صورت منفرد توام و همچنین دارونما بعنوان گروه شاهد قرار گرفتند پس از تجویز دارو در اتاق پره مد و انجام بیهوشی روتین در اتاق عمل در ریکاوری متغیرهای اندازه‌گیری شده از زمان ورود به اتاق عمل تا زمان خروج از ریکاوری توسط پرسش نامه ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون ‭Kruskal- wallis, chi-square‬ را آنالیز واریانس ‭Anova‬ صورت گرفت با توجه به ‭Pvalue‬ ها تغییرات معنی داری در زمینه های: بروز آژیتاسیون و میانه در آن ‭P-V<0.001‬ و ‭P-V=0.002‬ درد و میان شدت آن، عوارض، میانگین مدت آژیتاسیون و اولین زمان بروز آژیتاسیون، میانگین دوز داروی مصرفی در ریکاوری و طول مدت ریکاوری، میانگین ‭Spo2‬ میانه درجه رضایتمندی پرستار ریکاوری ( همگی با ‭(P-V=<0.001‬ بین چهار گروه بدست آمد. یافته های این مطالعه حاکی از آن بوده که تجویز دگزامتازون وریدی و استامینوفن خوراکی بر فاکتورهای وارد شده در قسمت نتایج تاثیر مثبت داشته که با یافته های آقای ‭Pikering‬ و همکاران او قابل توجیه است
توصیفگر : ۱. تجویز پیش داروی عمل جراحی.- کلیدواژه‌ها: داروهای پیش از بیهوشی
: عوارض پس از عمل جراحی
: لوزه برداری
: اتاق بهبودی
: کودک
: استامینوفن
: دگزامتازون
: Preanesthetic Medication
: Postoperative Complications
: Tonsillectomy
: Recovery Room
: Child
: Acetamiophen
: Dexamethasone
شناسه افزوده : ساجدی، پروین، استاد راهنما
: باقری، کیوان، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۴۸۳موجود‭‬
نظرسنجی