رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فرجام بیماران با ترومای نافذ قفسه صدری در‭ ۱۰ ‬سال گذشته در اورژانس بیمارستان الزهرا(س) اصفهان (سال های‭ ۱۳۷۷ ‬تا‭(۱۳۸۷ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100399
شماره مدرک : ‭ت۱۲۵۱۱‬
شماره راهنما : ‭WF،۹۸۵،د۸۵۹ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : دهقانی، امیر
عنوان : بررسی فرجام بیماران با ترومای نافذ قفسه صدری در‭ ۱۰ ‬سال گذشته در اورژانس بیمارستان الزهرا(س) اصفهان (سال های‭ ۱۳۷۷ ‬تا‭(۱۳۸۷ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /امیر دهقانی
استاد راهنما : ؛ ابراهیم نوریان، محسن محمودیه
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/03/05‬
صفحه شمار : ‮ ‭۷۰‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۱۶۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تروما شایع ترین علت مرگ برای همه افراد بین سنین‭ ۴۴ -۱ ‬سال می باشد. ترومای قفسه سینه به شدت تهدید کننده حیات بوده و با مرگ و میر و ناتوانی قابل توجه همراه است. تقریبا‭ ۱۶ ‬هزار مرگ در سال به تنهایی ناشی از تروماهای قفسه صدری در آمریکا اتفاق می افتد که احتمالا این تعداد مرگ نسبت به جمعیت در کشور ما بیشتر است. این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی‭ ۲۵۲ ‬بیمار دارای ترومای نافذ قفسه صدری انجام شد که طی سال های‭ ۱۳۷۷ ‬تا‭ ۱۳۸۷ ‬در بیمارستان الزهرای اصفهان تحت درمان قرار گرفته بودند. داده ها شامل سن، جنس، مکانیسم تروما، عوارض تروما، ترومای همراه، نیاز به جراحی، زمان شروع درمان پس از حادثه و مرگ و میر جمع آوری شدند و با نرم افزار آماری ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج‭ ۸۹/۲ ‬درصد بیماران مرد ‭ ۲۲۵)‬نفر) و‭ ۱۰/۸ ‬درصد ‭ ۲۷)‬نفر) آنها زن با میانگین سنی‭ ۳۵/۰۲ +- ۱۰/۷۳ ‬سال بودند. شایع ترین مکانیسم ایجاد کننده تروما در‭ ۱۳۷ ‬نفر ‭ ۵۴/۴)‬درصد) از بیماران برخورد چاقو بود. شایع ترین نوع آسیب قفسه سینه هموتوراکس بود که در‭ ۳۶ ‬نفر ‭ ۱۴/۱)‬درصد) از بیماران دیده شد و شایع ترین نوع ترومای همراه، آسیب اندام ها بود که در‭ ۷۴ ‬نفر‭۲۹/۳)‬) درصد رخ داده بود.‭ ۱۴۳ ‬نفر ‭۵۶/۶)‬) درصد بیماران تنها با تحت نظر گرفتن درمان شده بودند در حالیکه‭ ۱۰۹ ‬بیمار ‭۴۳/۴)‬درصد) به جراحی در‭ ۲۴ ‬ساعت اول نیاز داشتند که شایع ترین نوع آن نیز تعبیه لوله سینه ای بوده است. شایع ترین ضایعات و احشاء آسیب دیده، ضایعات شریانی در‭ ۴۱ ‬نفر ‭ ۱۶/۳)‬درصد) بود‭ ۱۵۱ ‬نفر ‭ ۶۰)‬درصد) از مصدومان طی‭۳۰ ‬> و مساوی دقیقه بعد از وقوع حادثه تحت رسیدگی و درمان قرار گرفته بودند. بیشترین موارد مرگ و میر ‭ ۴/۳)‬درصد) درصد در مصدوماتی مشاهده شد که از زمان وقوع حادثه تا آغاز پروسه درمانی آنها مدت زمان‭ ۶۱ ‬تا‭ ۸۹ ‬دقیقه می گذشت. با مقایسه میانگین های زمان درمان در دو گروه زنده و فوت شده تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد ‭.(p = 0/004)‬ میزان مرگ و میر در جمعیت مورد بررسی‭ ۲۲ ‬نفر ‭ ۸/۷)‬درصد) گزارش شد
توصیفگر : ۱. آسیبهای قفسه سینه.- کلیدواژه‌ها: صدمه‌های قفسه سینه
: نتیجه درمان
: مرگ و میر
: قفسه سینه- آسیب شناسی
: سرخرگهای قفسه سینه- آسیبها
: ریه
: Thoracic Injuries
: Treatment Outcome
: Mortality
: Thorax- pathology
: Lung
شناسه افزوده : نوریان، ابراهیم، استاد راهنما
: محمودیه، محسن، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۵۱۱موجود‭‬
نظرسنجی