رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر بخشی آموزش نحوه ارتباط با پزشک به بیماران بر رضایت بیماران "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100403
شماره مدرک : ‭ت۱۲۵۲۱‬
شماره راهنما : ‭W،۶۲،م۸۵۲ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : مومنی، آذرمیدخت
عنوان : بررسی اثر بخشی آموزش نحوه ارتباط با پزشک به بیماران بر رضایت بیماران [پایان‌نامه]
نویسنده : /آذرمیدخت مومنی
استاد راهنما : ؛ احمدرضا زمانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/04/08‬
صفحه شمار : ‮‭VI‬، ‭۷۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۲۱۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ملاقات با پزشکان برای بیماران امری حساس و پر اضطراب است و رضایت بیماران ازاین ملاقات نقش مهمی دراجرای دستورات پزشک دارد و عدم تبعیت از این دستورات هزینه های هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مشکلات و اختلافات میان پزشک و بیمار در مهارتهای ارتباطی می باشد. به طوری که در انجمن دانشکده های پزشکی آمریکا آموزش مهارتهای ارتباطی بعنواناهداف اصلی دانشکده قرار گرفته است. اما اکثر تحقیقات در زمینه آموزش به پزشک و (نه بیماران) متمرکز بوده و در حالی که ثابت شده نحوه ی ارتباط بیمار به عنوان یکی از دو سوی طیف ارتباط می تواند تاثیر قوی بر رفتار پزشک داشته باشد. لذا از آنجایی که تحقیق در زمینه آموزش مهارتهای ارتباطی به بیماران انجام نشده بود، در این تحقیق مهارتهای ارتباطی در ارتباط پزشک و بیماران را به بیماران آموزش دادیم و تاثیر آن را بر رضایت بیماران بررسی کردیم. نوع مطالعه ما یک‍ مطالعه مداخله ای به روش ‭(posttest) ,‬ از نوع کارآزمایی در عمل ‭(Field Trial)‬ است. این مطالعه در‭ ۱۴ ‬مطب خصوصی از پزشکان عمومی در سطح اصفهان انجام شد.‭ ۱۴۰ ‬بیمار در هر گروه شاهد و‭ ۱۴۰ ‬بیمار درگروه مورد قرار گرفتند. از گروه شاهد پس از مصاحبه با پزشک ، به کمک پرسشنامه‌ای رضایت سنجی به عمل آمد. گروه مورد در زمان انتظار برای ملاقات با پزشک، به کمک پمفلت آموزشی ، آموزش دیدند. پس از ملاقات با پزشک از آن ها نیز رضایت سنجی به عمل آمد. نتایج رضایت سنجی در گروه مورد و شاهد با هم مقایسه شد و تاثیر ابزارآموزشی سنجیده شد. برای مقایسه‌ی یافته ها از ‭general liner model‬ استفاده شد. میانگین نمرات حضور ذهن بیمار از بیماری و بیان صحیح آن به پزشک، رضایت از زمان انتظار برای ملاقات با پزشک، بیان نگرانی ها، اجرای دستورات توسط بیمار، رضایت بیماران، آگاهی از بیماری، آگاهی از درمان و آزمایشات ، اعتماد به پزشک ، در گروه آموزش دیده، بیش از گروه شاهد بود و در مورد رضایت بیماران و آگاهی از بیماری تفاوت معنادار نیز وجود داشت. پس به نظر می رسد پمفلت آموزشی طراحی شده، در بالا بردن رضایت بیماران موثر بوده است و آگاهی بیماران در مورد بیماریشان افزایش داده است. پیشنهاد می شود که با توجه به مطالعه ی انجام شده و اثر مهارت های ارتباطی بر بهبود روابط پزشک و بیمار و رضایت بیماران تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام می شود. مخصوصا آموزش مهارت های ارتباط با پزشک به بیماران مد نظر قرار گیرد. چرا که بیماران نیز به عنوان یکی از دو سوی طیف ارتباط نقش مهمی در این رابطه دارند و نباید این نقش نادیده گرفته شود
توصیفگر : ۱. روابط پزشک و بیمار.- کلیدواژه‌ها: روابط پزشک- بیمار
: رضایت بیمار
: آموزش بیمار
: آگاهی
: Physician- Patient Relations
: Patient Satisfacation
: Patient Education
: Awareness
شناسه افزوده : زمانی، احمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۵۲۱موجود‭‬
نظرسنجی