رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر پره امپتیومولتی مودال سه ترکیب فنتانیل + کتامین، کتامین + میدازولام و فنتانیل + میدازولام بر روی درد بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی تحت بی حسی اسپینال ( بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100412
شماره مدرک : ‭ت۱۲۵۱۶‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،ن۴۵۶ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : نصر اصفهانی، متین
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر پره امپتیومولتی مودال سه ترکیب فنتانیل + کتامین، کتامین + میدازولام و فنتانیل + میدازولام بر روی درد بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی تحت بی حسی اسپینال ( بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان) [پایان‌نامه]
نویسنده : /متین نصراصفهانی
استاد راهنما : ؛ پرویز کاشفی
استاد مشاور : ؛ عظیم هنرمند
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/03/17‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۹‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۴۷۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : درد بعد از عمل با بروز اثرات نامطلوب در همان ساعات اولیه ریکاوری بیمار، باعث اختلال در روند بهبود وی می شود.این درد سبب افزایش زمان بستری در بیمارستان و هزینه درمان می شود. کنترل درد به روش پره امیپتیو که به معنی القاء بی دردی قبل از بروز تحریک دردناک می باشد، سبب کاهش میزان درد بعد از عمل می شود. همچنین با القاء بی دردی به روش مولتی مودال که یعنی استفاده از‭ ۲ ‬یا بیشتر از‭ ۲ ‬داروی بی دردی که هر کدام از این داروها مکانیسم ضد درد دردی متفاوتی با دیگری دارد، میتوان درد بعد از عمل را بهتر کنترل نمود و با پایین آوردن دوز داروهای مورد استفاده، عوارض این داروها را کاهش داد. روش انجام مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی می باشد.این مطالعه بین آذر ماه‭ ۸۸ ‬تا اسفندماه‭ ۸۸ ‬، بر روی‭ ۱۲۰ ‬بیمار ارتوپدی اندام تحتانی بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان، که بی حسی اسپینال دریافت می کردند انجام شده است. بعد از ورود به اتاق عمل و قرار گرفتن بر روی تخت ، ضربان قلب و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و متوسط فشار خون و نیز درصد اشباع اکسیژن خون شریانی ‭(SPO2)‬ بیماران اندازه گیری و ثبت می شد. بیماران بعد از بی حسی اسپینال به صورت تصادفی ساده به یکی از چهار گروه زیر منتقل شدند:‭۱ ‬- فنتانیل + کتامین‭۲ ‬- فنتانیل + میدازولام‭۳ ‬- میدازولام + کتامین‭۴ ‬- نرمال سالین. حین عمل ، ضربان قلب و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و متوسط فشار خون و ‭SPO2‬ و سطح هوشیاری هر‭ ۱۵ ‬دقیقه تا زمان خروج اندازه‌گیری و ثبت شد. سطح هوشیاری هر‭ ۱۵ ‬دقیقه محاسبه و ثبت می شد. در پایان بعد از محاسبه مدت عمل (از زمان برش عمل جراحی تا بستن آخرین بخیه) بیمار به ریکاوری منتقل می شد. در ریکاوری ضربان قلب و فشار خون و ‭SPO2‬ و سطح هوشیاری و ‭VAS‬ هر‭۱۵ ‬دقیقه تا زمان خروج اندازه گیری و ثبت شد .بعد از خروج از ریکاوری و انتقال به بخش ضربان قلب و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و متوسط فشار خون و‭SPO2‬ و سطح هوشیاری و ‭VAS‬ هر‭ ۶ ‬ساعت تا‭ ۲۴ ‬ساعت اندازه گیری می شد. عوارض در تمام مراحل مطالعه ثبت می شد. اولین زمان درخواست مخدر اضافی و دوز توتال آن محاسبه و ثبت شد. رضایت بیمار با ‭Satisfaction Score‬ بعد از عمل ارزیابی و ثبت می شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون مقایسه نسبت ها و نرم افزار ‭SPSS‬ ویرایش‭ ۱۶ ‬تحلیل شدند. در این مطالعه شدت درد در سه گروه مورد مطالعه، از زمان ریکاو.ری تا شش ساعت اول بستری در بخش، نسبت به گروه کنترل کمتر بود. همچنین میزان رضایت بیماران در این سه گروه بیشتر از گروه کنترل بود. در این سه گروه و به خصوص در گروه میدازولام- کتامین ،مدت زمان اقامت در ریکاوری بیشتر از گروه کنترل بود. فراوانی سایر عوارض تفاوت قابل توجهی در چهار گروه نداشت. نتیجه ی مطالعات بیش از‭ ۱۵ ‬سال اخیر برای اثبات ارزش شیوه بی دردی مولتی مودال، نشان دهنده موفقیت نسبی این روش در کنترل بعد از عمل است. همچنین با وجود مبهم بودن مطالعات اخیر در مورد شیوه بی دردی پره امپیتو، تاثیر این شیوه قابل انکار نیست. در این مطالعه نیز تاثیر مثبت این دو روش بر روی درد بعد از عمل ارتوپدی بر روی اندام تحتانی نشان داده شده است و با توجه به عدم بروز عوارض مهم در کنار رضایتمندی بیشتر بیماران، بهره گیری از یکی از ترکیبات مورد استفاده در این مقاله برای کنترل بهتر درد بعد از عمل توجیه پذیر می باشد
توصیفگر : ۱. درد پس از عمل جراحی- دارودرمانی.- کلیدواژه‌ها: درد پس از عمل جراحی
: داروهای ضد درد
: کتامین
: میدازولام
: فن‌تانیل
: بیحسی نخاعی
: پا- جراحی
: Pain, Postoperative- drug therapy
: Analgesics
: Ketamine
: Midazolam
: Fentanyl
: Anesthesia Spinal
: Foot- surgery
شناسه افزوده : کاشفی، پرویز، استاد راهنما
: هنرمند، عظیم، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۵۱۶موجود‭‬
نظرسنجی