رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر سولفات روی در تغییر نمره خارش بیماران همودیالیزی مراجعه‌کننده به مراکز همودیالیز بیمارستان الزهرا (س) و خورشید اصفهان- سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100423
شماره مدرک : ‭ت۱۲۴۶۶‬
شماره راهنما : ‭WJ،۳۷۸،م۷۹۹ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : منقاد، مریم
عنوان : بررسی اثر سولفات روی در تغییر نمره خارش بیماران همودیالیزی مراجعه‌کننده به مراکز همودیالیز بیمارستان الزهرا (س) و خورشید اصفهان- سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم منقاد
استاد راهنما : ؛ مژگان مرتضوی، گیتا فقیهی
استاد مشاور : ؛ مشاور آماری: محسن حسینی‌؛ مشاور علمی: افسون امامی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1388/09/30‬
صفحه شمار : ‮د، ‭۷۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۱۳۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خارش شکایت بسیار شایع و آزاردهنده ای در بیماران ‭ESRD‬ است. به طوری که حتی در آنها فکر به خودکشی را ایجاد می کند. علت ایجاد خارش این بیماران ناشناخته است. به همین دلیل درمان قطعی و کاملی برای بر طرف کردن خارش وجود ندارد. هر چند علل فرضی و درمانهای مختلفی برای آن بیان شده که بعضی از این درمانها به طور نسبی جوابگو بوده است ولی همه این روشها در دست بررسی است به همین جهت موضوعی است که جای مطالعه و تحقیق بیشتر دارد. یکی از این فرضیه ها این است که هیستامین از مدیاتورهایی است که درایجاد خارش نقش دارد و هیستامین سرم بیماران ‭ESRD‬ زیاد است همچنین با توجه به مطالعات انجام شده ‭Zinc‬ آزاد سازی هیستامین را مهار می کند و ‭Zine‬ سرم بیماران ‭ESRD‬ پایین است در نتیجه در این طرح بر آن شدیم تا به بررسی تاثیر سولفات روی خوراکی در کاهش نمره خارش بیماران همودیالیزی بپردازیم. این مطالعه ازنوع ‭Clinical trial‬ وآینده نگر بوده، گروه هدف کلیه بیماران همودیالیزی است گروه نمونه بیماران همودیالیزی بیمارستان الزهرا و بیمارستان خورشید بود. زمان مطالعه سال‭ ۱۳۸۸ ‬می باشد. نمونه گیری از نوع آسان و غیر تصادفی بود. حجم نمونه‭ ۴۰ ‬نفر بود که در دو گروه‭ ۲۰ ‬نفری دارو و دارونما قرار گرفتند. بیماران دارو یا دارونما را به صورت ماهیانه دریافت کردند. هر بیمار روزانه‭ ۲ ‬قرص سولفات روی ‭ ۲۲۰mg‬یا دارونما را به مدت‭ ۲ ‬ماه مصرف کرد. برای اندازه گیری نمره خارش بیماران قبل و حین وبعد از مطالعه از روش ‭visual Analog Scale‬ استفاده شد. بیماران میزان خارش خود را بر روی ‭Scale‬ تعیین کردند و هر‭۲ ‬هفته ‭Scale‬ خارش آنها و عوارض احتمالی دارو توسط محقق ثبت می شد. بیماران‭ ۱ ‬ماه پس از پایان مطالعه هم ‭follow‬ شدند. آنالیز داده های جمع آوری شده در هر گروه دارو و دارونما قبل از مطالعه از طریق آزمون ‭pairedt-test‬ و آنالیز داده ها در مقایسه بین گروه دارو و دارونما از آزمون‍ ‭indepent-test‬انجام شد. با توجه به یافته های مطالعه، میانگین کاهش نمره خارش در گروهی که داروی سولفات روی دریافت کردند‭ ۳/۸ ‬نمره و در گروهی که دارونما دریافت کردند‭ ۲/۱ ‬نمرده بود. با مقایسه میانگین اختلاف نمره خارش در دو گروه دارو و دارونما ‭T-test‬ مقدار‭p=۰/۰۱۹ ‬ به دست آمد که چون‭p<۰/۰۵ ‬ بود معنی دار می باشد. با توجه به نتایج مطالعه انجام شده، کپسول سولفات روی در کاهش نمره خارش بیماران همودیالیزی موثر بود.کپسول سولفات روی دارویی کم هزینه و کم عارضه می باشد که می تواند جز درمانهای خارش در بیماران ‭ESRD‬ قرار گیرد
توصیفگر : ۱. همودیالیز.- کلیدواژه‌ها: همودیالیز- اثرات سوء
: خارش- دارو درمانی
: نارسایی مزمن کلیه
: اوره در خون
: Hemodialysis- adverse effects
: Pruritus- drug therapy
: Kidney Failure, Chronic
: Uremia
: Zinc Sulfate
شناسه افزوده : مرتضوی، مژگان، استاد راهنما
: فقیهی، گیتا، استاد راهنما
: حسینی، محسن، استاد مشاور
: امامی، افسون، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۴۶۶موجود‭‬
نظرسنجی