رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه نسبت قد به فاصله تیرومنتال با تست گاز گرفتن لب فوقانی و تست مالامپتی در پیش بینی لوله گذاری داخل تراشه مشکل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۶-۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100427
شماره مدرک : ‭ت۱۲۵۸۸‬
شماره راهنما : ‭WO،۲۸۰،ز۱۳م،۱۳۸۹‬
سرشناسه : زارع،نرگس
عنوان : مقایسه نسبت قد به فاصله تیرومنتال با تست گاز گرفتن لب فوقانی و تست مالامپتی در پیش بینی لوله گذاری داخل تراشه مشکل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۶-۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نرگس زارع
استاد راهنما : ؛ محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/04/29‬
صفحه شمار : ‮ث، ‭۴۶‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۴۴۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در بسیاری از بیماران لوله گذاری بدون دشواری انجام می شود اگر چه هر بیمار باید به صورت جداگانه ارزیابی شود زیرا در آناتومی راه هوایی تفاوت وجود دارد. پیش بینی لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه مشکل هنوز یکی از اولین معضلات متخصصین بیهوشی است. نارسایی در اداره راه هوایی بزرگترین علت مرگ ومیر و معلولیت حین بیهوشی عمومی می باشد. بررسی های قبل از عمل جراحی از مهمترین روشهای تعیین مشکلات راه هوایی است ولی نشانه های آناتومیکی و فاکتورهای کلینیکی بهترین پیش بینی کننده های مشکلات راه هوایی اند. ارزیابی راه هوایی قبل از عمل جراحی بسیار مهم است زیرا شناسایی راه هوایی دشوار باعث آماده باش متخصص بیهوشی جهت تعیین بهترین روش جایگزین برای لوله گذاری براساس خصوصیات بیمار می گردد. چندین شاخص برای پیش بینی لوله گذاری دشوار وجود دارد. یکی از این تست های پیش بینی کننده لارنگوسکوپی مشکل تعیین نسبت قد به فاصله تیرومنتال است. بعلاوه روش های دیگری مثل تقسیم بندی مالامپتی و کورمک - لیهان نیز وجود دارد. در تست های جدیدتراز روش گاز گرفتن لب فوقانی استفاده می شود. در این مطالعه ارزش نسبت قد به فاصله تیرومنتال با تست گاز گرفتن لب فوقانی و تست مالامپتی در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال های‭ ۱۳۸۶ ‬الی‭ ۱۳۸۸ ‬مقایسه می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه نسبت قد به فاصله تیرومنتال با تست گاز گزفتن لب فوقانی و تست مالامپتی در پیش بینی لوله گذاری داخل تراشه مشکل می باشد. نوع مطالعه توصیفی، آینده نگر و دو سویه کور می باشد. روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان و براساس اعداد تصادفی است. در این مطالعه‭ ۶۰۰ ‬بیمار بالغ وارد مطالعه می شوند و تمام کسانی که لوله گذاری در آنها به هر دلیل امکان پذیر نمی باشد، از مطالعه حذف خواهند شد. جهت کورسازی مطالعه، قبل از القاء بیهوشی پارامترهای آناتومیکی و کلینیکی مربوط به سه تست ‭ULBT‬،‭MMT‬،‭RHTD‬ توسط متخصص بیهوشی اول اندازه گیری و ثبت می شود. بعلاوه وزن بدن (کیلوگرم) ، اندکس ‭BMI‬ و داده های دموگرافیکی نیز بررسی می شود. مانیتورینگها حین بیهوشی شامل نوار قلب، پالس اکسی متری، کاپنومتری و فشارخون است. پس از اکسیژناسیون به مدت‭ ۵ ‬دقیقه بیمار به روش استاندارد توسط متخصص بیهوشی دوم بیهوش می گردد. سپس در وضعیت ‭sniffing‬ لارنگوسکوپی انجام می شود. وضعیت دید گلوت حین لارنگوسکوپی بدون دستکاری خارجی بر روی حنجره توسط ‭score‬ کورمک - لیهان ثبت و بر این اساس بیماران در چهار دسته قرار می گیرند: درجه‭ ۱ ‬و‭ ۲ ‬دال بر لارنگوسکوپی آسان و درجه‭ ۳ ‬و‭ ۴ ‬دال بر لارنگوسکوپی مشکل . داده های جمع آوری شده از قبل از عمل جراحی و یافته های حین لارنگوسکوپی در بررسی ارزش پیش بینی کننده هر تست جهت تعیین لارنگوسکوپی مشکل بکار می رود. در این مطالعه درصدد لوله گذاری مشکل‭ ۶/۸ ‬و‭P-value‬ تست های ‭RHTMD‬ ،‭ULBT‬ ،‭MMT‬ به ترتیب‭ ۰/۰۰۰۱ ،۰/۰۰۰۱ ‬و‭ ۰/۸۱۰۱ ‬و ‭AUC‬ آنها‭ ۰/۷۰۹ ،۰/۷۱۱ ‬و‭ ۰/۵۱۱ ‬بدست آمد. بالاترین ویژگی و حساسیت مربوط به دو تست ‭ULBT‬ و ‭RHTMD‬ بود اما تفاوت معنا داری بین این دو تست وجود نداشت ‭P-value)‬برابر با‭.(۰/۹۸ ‬ دراین مطالعه‭ ۶۰۰ ‬بیمار وارد شدند که از بین آنها‭ ۴۱ ‬مورد ‭۶/۸)‬) لوله گذاری مشکل داشتند. بر طبق آنالیزهای انجام شده مشخص گردید که تست های ‭RHTMD‬ و ‭ULBT‬ می توانند به عنوان پیش بینی کننده های قابل اعتماد بکار روند، در صورتی که تست ‭MMT‬ دقت کافی جهت پیش بینی کردن لوله گذاری مشکل را ندارد. از طرف دیگر بین دو تست ‭RHTMD‬ و ‭URBT‬ در قدرت پیش بینی کردن لوله گذاری مشکل، اختلاف آشکاری وجود ندارد
توصیفگر : ۱. لوله‌گذاری نای .- کلیدواژه‌ها: لوله‌گذاری داخل نای
: انسداد راه هوایی- پیشگیری و کنترل
: شلی عضله
: بیهوشی عمومی
: اتاقهای عمل
: Intubation, Inttracheal
: Airway Obstruction- prevention and control
: Muscle Relaxation
: Anesthesia, General
: Operating Room
شناسه افزوده : صفوی، محمدرضا، استاد راهنما
: هنرمند، عظیم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۹۸۱موجود‭‬
نظرسنجی