رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای دو روش پیشگیری از عفونت بیمارستانی ( استاندارد و استاندارد+ ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین) قبل از اعمال جراحی قلب "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100456
شماره مدرک : ‭ت۱۲۵۹۹‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۶۷،‮الف‬۷۵۲ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : الهی‌فر، امیر
عنوان : بررسی مقایسه‌ای دو روش پیشگیری از عفونت بیمارستانی ( استاندارد و استاندارد+ ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین) قبل از اعمال جراحی قلب [پایان‌نامه]
نویسنده : /امیر الهی‌فر
استاد راهنما : ؛ مجتبی رستمی، محسن میرمحمدصادقی
استاد مشاور : ؛ مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته بیماریهای عفونی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/05/09‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۲۵۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عفونتهای بیمارستانی از عوارض مهم جراحی های قلب هستند. انواع اصلی این عفونتها در محل عمل یا بصورت تنفسی ظاهر می شوند. عفونتهای محل عمل از نظر عمق به سه دسته سطحی در برگیرنده پوست و نسج زیرجلدی، عمقی با درگیری استخوان استرنوم و مدیا سیتنال به شکل ‭Mediastinitis‬ تقسیم می شوند. میزان عفونتهای محل عمل جراحی قلب از‭ ۱ ‬تا‭ ۹ ‬درصد و میزان عفونتهای تنفسی هم تا دو برابر دامنه گزارش شده است. در مطالعات مختلف سعی شده علاوه بر اقدامات روتین آماده سازی قبل از عمل از روشهای دیگری نیز جهت جلوگیری از عفونتهای بعد از عمل استفاده شود. از جمله اینها استفاده از پماد با سیتراسین یا جنتامایسین موضعی، پماد موپیروسین داخل بینی و محلول کلرهگزیدین به صورت غرغره دهانی و داخل بینی بوده است. مطالعه حاضر در نظر داشت تاثیر ضدعفونی دهان و بینی با محلول کلرهگزیدین را در کاهش میزان عفونتهای محل عمل و تنفسی بعد از عمل جراحی قلب بررسی نماید. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که از سال‭ ۱۳۸۸ ‬تا‭ ۱۳۸۹‬در بخش جراحی قلب بیمارستان سینا در اصفهان انجام شد .بیمارانی که به دلایل مختلف تحت عمل جراحی قلب باز از قبیل جراحی عرقو کرونر یا تعویض دریچه قرار می گرفتند وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در یک گروه آماده سازی برای اطاق عمل به روش معمول صورت می گرفت و در گروه دیگر علاوه بر آن ضد عفونی دهان و بینی با محلول کلرهگزیدین‭ ۲ ‬درصد نیز صورت می گرفت که بطور هر‭ ۶ ‬ساعت یکبار از یک روز قبل از عمل جراحی تا یک روز بعد از آن ادامه می یافت. هر بیمار تا یک ماه بعد از عمل از نظر بروز عفونت تعقیب می شد. ضدعفونی دهان توسط غرغره کردن و ضدعفونی بینی با سواب پنبه ای انجام می یافت. تعداد کل بیماران‭ ۱۸۰ ‬نفر بود که به دو گروه تقریبا مساوی تقسیم شدند. در‭ ۸۸ ‬نفر از بیماران که گروه مداخله را تشکیل می دادند از کلرهگزیدین استفاده شد و در‭ ۹۲ ‬نفر دیگر که گروه شاهد را تشکیل می دادند آماده سازی برای عمل تنها به روش روتین انجام شد. دامنه سنی بیماران از‭ ۴۳ ‬سال تا‭ ۷۷ ‬سال بود. میانگین سنی در گروه مداخله‭ ۸/۶۱ ‬سال و در گروه شاهد‭ ۵/۶۱ ‬سال بود. بیماریهای زمینه ای شامل دیابت، ‭COPD‬ و سکته مغزی در گروه مداخله در‭ ۳۰ ‬نفر و در گروه شاهد در‭ ۲۷ ‬نفر وجود داشت. تعداد کل عفونتهای مشاهده شده در گروه مداخله‭ ۶ ‬نفر ‭ ۷)‬درصد) شامل‭ ۲ ‬مورد عفونت محل عمل و‭ ۴ ‬مورد عفونت تنفسی بود. تعداد کل عفونتهای مشاهده شده در گروه شاهد‭ ۱۳ ‬نفر ‭ ۱۴)‬درصد) شامل‭ ۷ ‬مورد عفونت محل و‭ ۶ ‬مورد عفونت تنفسی بود. در گروه شاهد‭ ۹ ‬مورد از عفونتهای ‭ ۶۹)‬درصد) در افراد با بیماریهای زمینه ای بخصوص دیابت دیده شد و در گروه مداخله‭ ۴ ‬نفر ‭ ۶۶)‬درصد) از افرادی که دچار عفونت شدند مبتلا به بیماری زمینه ای بودند. یک مورد فوت در گروه شاهد در بستری مجدد به علت مشکلات همودینامیک و نارسایی حاد قلب رخ داد که ضمنا تب و عفونتهای محل زخم هم داشت. در مطالعه ما علی رغم کمتر بودن عفونتها در گروه مداخله تفاوت معنی داری در میزان عفونتهای بعد از عمل در حالت استفاده یا عدم استفاده از کلرهگزیدین وجود نداشت ‭.(P-Value=0232)‬ در پاره‌ای از مطالعات بدون در نظر گرفتن حامل بودن ‭S.aureus‬ در بینی به نتیجه مشابه دست یافته اند. اما در مطالعاتی که در افراد حامل ‭S.aureus‬ انجام شده بعضا کاهش معنی دار در عفونتهای بعد از عمل یافت شده
توصیفگر : ۱. انتشار عفونت- پیشگیری و کنترل.- کلیدواژه‌ها: انتشار عفونت- پیشگیری و کنترل
: جراحی قفسه سینه
: عفونت های مجاری تنفسی
: جنتامایسین‌ها
: کلرهگزیدین
: Cross Infection- prenention and control
: Thoracic Surgery
: Respiratory Tract Infections
: Gentamicines
: Chlorhexdine
شناسه افزوده : رستمی، مجتبی، استاد راهنما
: میرمحمدصادقی، محسن، استاد راهنما
: اکبری، مجتبی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۹۹۳موجود‭‬
نظرسنجی