رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اختلال عملکرد اندوتلیوم در نوزادان هیپوتیروئید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100460
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۳۵‬
شماره راهنما : ‭WK،۲۵۲،ه۲۷۲ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : هاشمی دهکردی، الهام
عنوان : بررسی اختلال عملکرد اندوتلیوم در نوزادان هیپوتیروئید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /الهام هاشمی دهکردی
استاد راهنما : ؛ مهین هاشمی پور
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته غدد و متابولیسم کودکان، دکترای فوق تخصص
تاریخ دفاع : ‭1389/06/16‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۸۷۲۲۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به شیوع بالای کم کاری مادرزادی تیروئید ‭(CH)‬در اصفهان و نقش احتمالی درگیری اندوتلیوم در پاتوژنز بیماری و عدم وجود مطالعه‌ای در این زمینه، در این مطالعه عملکرد اندوتلیوم در کودکان مبتلا به ‭CH‬ بررسی شد. در این مطالعه مورد شاهدی، نوزادان شرکت کننده در طرح غربالگری ‭CH‬ مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مورد شامل نوزادان مبتلا به ‭CH‬ و گروه کنترل شامل کودکان سالم بودند. مقادیر سرمی فاکتورهای فون ویلبراند ‭(VVVf)‬ و مولکولهای اتصالی داخل سلولی و عروقی ‭ICAM)‬و ‭( VCAM‬ در دو گروه اندازه گیری شد. در گروه مورد این شاخص ها قبل و‭ ۴ ‬هفته پس از درمان اندازه گیری شد. نتایج حاصل در دو گروه و در گروه مورد، قبل و بعد از درمان با یکدیگر مقایسه گردید.‭ ۲۶ ‬نوزاد مبتلا به ‭CH‬ و‭ ۳۰ ‬نوزاد سالم در این طرح شرکت کردند. مقادیر‭VCAM‬ و ‭ICAM‬ در گروه مورد به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل بالا بود‭.(P<0.05)‬ مقادیر‭VVVF‬ در دو گروه مورد و کنترل تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت ‭.(P>0.05 )‬ مقادیر ‭VCAM‬ و‭ICAM‬ در گروه مورد بعد از درمان به طور معنی داری کاهش یافته بود‭(P<0.05)‬ ولی در مرد ‭VVVF‬ تغییر معنی داری پیدا نکرد ‭.(P>0.05)‬ رابطه معنی داری بین ‭TSH‬ و این شاخص ها وجود نداشت ‭.(P>0.05)‬ اختلال عملکرد اندوتلیوم یکی از علل احتمالی درگیر در پاتوژنز ‭CH‬ می باشد ولی انجام مطالعات وسیعتر با حجم نمونه بیشتر و با طول مدتی بیشتری در طی پیگیری بیماران و با بررسی سایر شاخص های عملکرد اندوتلیوم در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد
توصیفگر : ۱. کم‌کاری تیروئید- مادرزادی.- کلیدواژه‌ها: کم‌کاری تیروئید- مادرزادی
: اندوتلیوم
: نوزاد
: بیماری های قلب و عروق
: Hypothyroidism- congenital
: Endothelium
: Infant, Newborn
: Cardiovascular Disease
شناسه افزوده : هاشمی پور، مهین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۰۴موجود‭‬
نظرسنجی