رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه تغییرات سطح سرمی فیبرینوژن در خونریزی اولیه مغزی ‭ICH‬ با استروک ایسکمیک "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100498
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۴۸‬
شماره راهنما : ‭WL،۳۵۵،ی۸۳م،۱۳۸۹‬
سرشناسه : یوسف، یامن
عنوان : مقایسه تغییرات سطح سرمی فیبرینوژن در خونریزی اولیه مغزی ‭ICH‬ با استروک ایسکمیک [پایان‌نامه]
نویسنده : /یامن یوسف، وهب مصطفی
استاد راهنما : ؛ احمد چیت ساز، علی موسوی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/08/08‬
صفحه شمار : ‮ ‭۴۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۱۸۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماریهای مغزی عروقی یکی از علل اصلی ناتوانی و مرگ و میر در جوامع پیشرفته است، از پاتوژنزهای بیماریهای عروقی مغز سندرمهای اتروترومبوتیک و خونریزهای مغزی است. نقش اختلالات انعقادی و سیستمهای فیبرینولیتیک در این روندها بطور مناسب ارزیابی نشده است اگرچه شواهدی موجود است که نشان می دهد که افزایش فیبرینوژن همراه با افزایش خطر استروک می باشد، شواهدی هم وجود دارد که افزایش فیبرینوژن و فاکتور ویلیبراند با افزایش میزان خونریزی مغزی همراهی دارد، به منظور تعیین تغییرات انعقادی و فعالیتهای فیبرینولوتیک در مبتلایان به خونریزی اولیه مغزی و مقایسه آن با استروک مطالعه حاضر حائز اهمیت انجام می شود. و با توجه به اینکه احتمالا فیبرینوژن نقش تعیین کننده در نوع استروک داشته و تا کنون مطالعه مهمی در کشور انجام نشده و از طرف دیگر استروک دارای شیوع بالایی در کشور ما بوده و تعیین نوع آن در درمان مهم می باشد، انجام این مطالعه لازم و ضروری می باشد و با توجه به اینکه شیوع ‭ICH‬ در نژادهای مختلف است و شیوع ‭ICH‬ در آسیا بیشتر است و مطالعه ای در خاورمیانه و آسیا در این مورد وجود ندارد مطالعه طراحی شده است. این مطالعه یک مطالعه مورد شاهدی است که در مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان در سال به‭۱۳۸۹-۱۳۸۸ ‬انجام رسید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل بیماران بود که در مرکز آموزشی درمانی الزهرا بستری و مبتلا به خونریزی مغزی و استروک ایسکمیک بودند. در این مطالعه برای کلیه بیماران تستهای انعقادی ‭(PT,PTT,INR)‬ قبل از شروع درمان انجام شد و بیمارانی که مشکل انعقادی داشتند از مطالعه خارج شدند معیار ورود به مطالعه شامل فرد مبتلا به استروک ایسمیک یا خونریزی مغزی و معیارهای خروج : شامل فوت بیمار قبل از اندازه گیری فیبرینوژن، عدم امکان خونگیری از بیمار از قبیل عدم همکاری بیمار، بیماران که اختلالات انعقادی شناخته شده دارند، بیمارانی که درمان را شروع کرده اند و بیمارانی که دچار‭ICH‬ به علت ناشناس یا به علت مصرف وارفارین یا تومور بود. نمونه های مورد نیاز در این مطالعه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه جهت مقایسه دو میانگین به تعداد‭ ۵۸ ‬نمونه در هر گروه برآورد گردید. بیماران مبتلا به خونریزی مغزی و استروک ایسکمیک که در آموزشی درمانی الزهرا بستری بودند توسط پژوهشگر مورد معاینه و تایید قرار گرفته و بلافاصله بعد از تشخیص و قبل از شروع درمان نمونه خون آنان جهت تعیین سطح فیبرینوژن خون و تستهای انعقادی ‭(PT,PTT,INR)‬ به آزمایشگاه فرستاده می شدند و علاوه بر فیبرینوژن و تستهای انعقادی و اطلاعاتن دموگرافیک و اطلاعاتی در مورد وضعیت بالینی بیمار نیز جمع آوری و وارد پرسشنامه می شد. داده ها پس از جمع آوری و رفع نقص وارد رایانه شده و توسط نرم افزار ‭SPSS16‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علی رغم اینکه در این مطالعه تفاوت معنی داری بین سطح فیبرینوژن در بیماران ‭ICH‬ و استروک ایسکمیک وجود نداشت ولی با توجه به نتایج بدست آمده از سایر مطالعات ، پیشنهاد می گردد حداقل برای بیمارانی که دارای فاکتورهای خطر غیرقابل تعدیل هستند بویژه بیماران دارای سابقه فامیلی و ژنتیک، آزمایشات مربوط به سطح فیبرینوژن و دیگر فاکتورها انجام گیرد
توصیفگر : ۱. خونریزی مغزی.- کلیدواژه‌ها: خونریزی مغزی
: صدمه‌های مغز
: انفارکتوس مغزی
: اختلالات مغزی- عروقی
: فیبرینوژن
: Cerebral Hemorrage
: Brain Injuries
: Cerebral Infarction
: Cerebrovascular Disorders
: Fibrinogen
شناسه افزوده : مصطفی، وهب، نویسنده همکار
: چیت‌ساز، احمد، استاد راهنما
: موسوی، علی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۱۷موجود‭‬
نظرسنجی