رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای اثر ‭2940-nm erb :Yag las‬ به همراه ژل سیلیکون با اثر ژل سیلیکون به تنهایی، در درمان اسکارهای هیپرتروفیک در مرکز لیزر اسپادانا در اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100500
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۰۹‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۵،ک۴۶۹ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
عنوان : بررسی مقایسه‌ای اثر ‭2940-nm erb :Yag las‬ به همراه ژل سیلیکون با اثر ژل سیلیکون به تنهایی، در درمان اسکارهای هیپرتروفیک در مرکز لیزر اسپادانا در اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سعید کرمی
استاد راهنما : ؛ علی اصیلیان، گیتا فقیهی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته جراحی پوست، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/05/20‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۸۳۶۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اسکارهای هیپرتروفیک و کلوئید مشکلات شایعی به ویژه در نژادهای آفریقایی، لاتین هستند. اسکارهای هیپرتروفیک ناشی از تجمع کلاژن و گلیکوپروتئین در داخل لبه داخلی پوست هستند و به رنگ سفید یا صورتی روشن دیده میشوند. این مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی تصادفی در سال‭ ۱۳۸۸ ‬در مرکز لیزر اسپادانا در اصفهان انجام شد. جمعیت مورد مطالعه‭ ۲۰ ‬نفر از افراد‭ ۱۶ ‬تا‭ ۵۵ ‬سال دارای اسکار هیپروتروپیک در مناطق مختلف بدن و صورت بودند که به طور تصادفی و با روش نمونه گیری آسان از بین افراد مراجعه کننده به درمانگاههای بیماری های پوست در بیمارستان الزهرا، خورشید و مرکز تحقیقات پوست انتخاب شدند. در گروه اول از ژل موضعی موضعی سیلیکون که به صورت آماده از داروخانه‌ها تهیه گردید و به مدت شش ماه استفاده شد. مقدار ژل مورد استفاده ‭gr/cm 2 0/5‬ مدت زمان استفاده از آن حداقل‭ ۸ ‬ساعت بود. در گروه دوم علاوه بر ژل موضعی سیلیکون از ‭2940 - ablative nm erb :Yag laser‬ به مدت شش جلسه با فواصل چهار هفته ای (کل مدت درمان شش ماه) استفاده شد. ارزیابی میزان بهبودی در دو گروه بر مبنای ارزیابی خود بیماران از طریق پرسشنامه و ارزیابی درماتولوژیست غیر درمانگر در این طرح از طریق مقایسه عکسهای صورت گرفت. نتایج با استفاده از ‭SPSSv15/Win‬ و با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوار ‭X2‬ و آزمون ‭Mann_Witney‬ تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه بیماران مبتلا به اسکار هایپرتروفیک در دو گروه‭ ۲۰ ‬نفره مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک گروه با ژل سیلیکون به تنهایی و یک گروه با‭2940-nm erb :Yag laser‬ به همراه ژل سیلیکون تحت درمان قرار گرفتند.‭ ۳۱ ‬نفر از افراد مورد مطالعه زن و‭ ۹ ‬نفر مرد بودند. آزمون ‭Mann-Witnry‬ نشان داد شدت درد در دو گروه قبل از درمان در دو گروه یکسان است‭.(p=0/05) .‬ در دو گروه تحت درمان درد تمام بیماران بعد از انجام درمان (درمان با ‭2940-nm erb :Yag laser‬ به همراه ژل سیلیکون یا درمان باسیلیکون به تنهایی) به صفر کاهش پیدا کرد. بنابراین شدت درد بعد از درمان در دو گروه با هم مقایسه نشد. آزمون ‭Mann-Witnr‬ نشان داد بین دو روش درمانی از نظر بهبود اندازه اسکار تفاوت قابل معناداری مشاهده نمی شود‭(p=0/12).‬ آنچه از نتایج مطالعه ما و سایر مطالعات برمی آید این است که روشهای درمانی ‭2940-nm erb :Yag laser‬ به همراه ژل سیلیکون یا ژل سیلیکون به تنهایی هردو در درمان اسکار هیپرتروفیک مفید می باشند ولی به نظر می رسد روش درمانی ‭2940-nm erb :Yag laser‬ به همراه ژل سیلیکون در خصوص کاهش اندازه ضایعه و کاهش سفتی آن، بهتر از روش دیگر در درمان اسکار هیپرتروفیک مفید می باشد گرچه تفاوت معنی دار نبود ولی با توجه به نتایج به نظر می رسد چنانچه تعداد نمونه ها بیشتر بود این نتایج معنی دار میشد
توصیفگر : ۱. التیام زخم- درمان.- کلیدواژه‌ها: التیام زخم- درمان
: داغه هیپرتروفیک
: سیلیکون ها
: ژل ها
: لیزرها
: Wound Healing- therapy
: Cicatrix, Hypertrophic
: Silicones
: Gels
: Lasers
شناسه افزوده : اصیلیان، علی، استاد راهنما
: فقیهی، گیتا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۹۶۴موجود‭‬
نظرسنجی