رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین ارتباط شدت وسواس مذهبی بیماران سرپایی‭ ۱۸-۶۵ ‬ساله مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان نور با شدت وسواس مذهبی والدین از مرداد‭ ۱۳۸۷ ‬تا مرداد‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100501
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۵۰‬
شماره راهنما : ‭WM۱۷۶،ن۷۲۲ت،۱۳۸۹‬
سرشناسه : نوربخش، محسن
عنوان : تعیین ارتباط شدت وسواس مذهبی بیماران سرپایی‭ ۱۸-۶۵ ‬ساله مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان نور با شدت وسواس مذهبی والدین از مرداد‭ ۱۳۸۷ ‬تا مرداد‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محسن نوربخش
استاد راهنما : ؛ قربانعلی اسداللهی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/07/29‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۷۲۴۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ویژگی اصلی اختلال وسواسی اجباری ‭(OCD)‬ وجود وسواس ها یا تکرارهای مکرر و شدید است که رنج و عذاب قابل ملاحظه‌ای را برای فرد پدید می آورد. این وسواس ها و اجبارها سبب اتلاف وقت می شوند و اختلال قابل ملاحظه‌ای را در روند معمول و طبیعی زندگی ، کارکرد شغلی و فعالیتهای معمول اجتماعی، یا روابط فرد ایجاد می کند. بیمار مبتلا به اختلال وسواس اجباری ممکن است فقط وسواس فکری، فقط اجبار و یا هر دوی آنها را باهم داشته باشد. این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که به صورت توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه بیماران سرپایی‭ ۱۸ ‬تا‭ ۶۵ ‬ساله مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان نور از مرداد‭ ۱۳۸۷ ‬تا مرداد‭ ۱۳۸۸ ‬بودند. جهت بیماریابی از چک لیست حاوی اطلاعات شخصی (شامل سن، جنس، شغل، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلات، تاریخچه خانوادگی و ‭(...‬ و معیارهای تشخیص ‭DSM IV‬چک لیست مقیاس وسواسی اجباری ‭Yale Brown‬ استفاده شد. پرسش نامه توسط کارشناس محترم روانشناسی و به صورت مصاحبه با بیمار و والدین وی تکمیل شد. در آزمون آماری طرح تحقیقاتی فوق از ضریب همبستگی راسپیرمن و نرم افزار ‭SPSS15‬ استفاده شد. روش نمونه گیری غیر احتمالی و آسان بود. ضریب همبستگی پیرسون بین نمره بیماران و نمره مادران‭ ۰/۲۵ ‬با ‭pvalue=0‬ به دست آمد که از نظر آماری معنادار بود. پس بین نمره وسواس بیماران با مادران ارتباط خطی ضعیف وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین نمره وسواس بیماران و نمره وسواس پدران‭ ۰/۲۳ ‬بود که با توجه به ‭pvalue=0‬ معنی دار شد و ارتباط خطی ضعیفی بین این دو وجود دارد
توصیفگر : ۱. اختلال وسواس اجباری.- کلیدواژه‌ها: اختلالات وسواسی
: مذهب
: رفتار وسواسی
: مشاوره
: کیفیت زندگی
: اضطراب
: بیماران سرپایی
: روابط والدین و فرزندان
: Obsessive- Compulsive Disorders
: Religion
: Compulsive Behavior
: Counseling
: Quality of Life
: Anexiety
: Outpatients
: Parent- Child Relations
شناسه افزوده : اسداللهی، قربانعلی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۲۰موجود‭‬
نظرسنجی