رکورد قبلیرکورد بعدی

" مولکولار اپیدمیولوژی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روش ‭PCR_RFLP‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100505
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۶۲‬
شماره راهنما : ‭QX،۴۴۲،پ۱۴۲م،۱۳۸۹‬
سرشناسه : پ‍ارس‍ا، ف‍رزاد
عنوان : مولکولار اپیدمیولوژی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس در استان لرستان با استفاده از روش ‭PCR_RFLP‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فرزاد پارسا
استاد راهنما : ؛ بهزاد حق پناه، نادر پسته چیان، منصور صالحی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته انگل شناسی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/10/07‬
صفحه شمار : ‮‭XIV‬، ‭۱۶۶‬ ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۲۴۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری کیست هیداتید از مهمترین بیماریهای کرمی مشترک بین انسان و حیوان است. از آنجایی که دامپروری در ایران بصورت سنتی انجام می پذیرد از این بیماری تاثیر زیادی می گیرد. به دلیل اهمیت سویه های اکینوکوکوس گرانولوسوس در طراحی برنامه های کنترل بیماری، ایزوله های حیوانی و انسانی کیست هیداتید در غرب ایران به روش ‭RFLP_PCR‬ مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه قطعات ‭rDNA_ITSI‬ در تمامی ایزوله های انسانی و حیوانی مشابه و حدود ‭ ۱۰۰۰ bp‬بود. الگوی ‭RFLP‬ محصول ‭PCR‬ قطعه ‭rDNA_ITSI‬ تمام ایزوله های دامی و انسانی با استفاده از آنزیم های ‭RsaI‬، ‭Alu‬، ‭HpaII‬، ‭TaqI‬ مشابه یکدیگر و مشابه سویه گوسفندی بود. در نمونه های پارافینه محصول ‭PCR‬ با استفاده از پرایمرهای اختصاصی سویه گوسفندی ‭SH641‬، ‭SH172‬ اندازه ای یکسان و حدود ‭ ۲۹۵bp‬مشابه سویه گوسفندی داشتند. با توجه به حاصل ‭PCR‬ و قطعه ‭rDNA_ITS‬ و الگوی ‭RFLP‬ باآنزیم های اندونوکلئاز در ایزوله های حیوانی و انسانی و همچنین حاصل ‭PCR‬ نمونه های پارافینه با پرایمرهای اختصاصی میتوان نتیجه گرفت که تنها سویه موجود در استان لرستان سویه گوسفندی میباشد. و از انجایی که دامداری در غرب کشور به صورت عشایر و کوچ نشینی است احتمال تداخل دامهای استان های غربی و جنوب غربی زیاد است میتوان نتیجه گرفت در تمام استان های غربی و جنوب غربی تنها سویه گوسفندی در سیکل اهلی انگل وجود دارد
توصیفگر : ۱- اکینوکوکوز.- کلیدواژه‌ها: بیماریهای انگلی- شیوع
: کیست هیداتیک
: بیماری های حیوانی
: کرمهای انگلی
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: ژژنوم
: دی ان ا
: Parasitic Diseases- epideniology
: Echinoccosis
: Animal Diseaes
: Polymerase Chain Reaction
: Jejunum
: DNA
شناسه افزوده : حق پناه،بهزاد، استاد راهنما
: پسته چیان، نادر، استاد راهنما
: صالحی، منصور، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۶۶۲موجود‭‬
نظرسنجی