رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی میزان رعایت استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی، بهداشت و ایمنی اورژانس بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۳ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100508
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۷۲‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۴۷،پ۵۴۲‮الف‬،۱۳۸۳‬
سرشناسه : پناهیان، شهره
عنوان : ارزشیابی میزان رعایت استانداردهای فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی، بهداشت و ایمنی اورژانس بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /شهره پناهیان
استاد راهنما : ؛ مسعود فردوسی، مصدق‌راد
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی
صفحه شمار : ‮یازده، ‭۲۰۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۸۳۳۱۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رعایت اصول طراحی و تجهیز، ایمنی و بهداشت و میزان نیروی انسانی در بیمارستان ها منجر به افزایش اثربخشی، کارایی و در نهایت بهره‌وری آنها می‌گردد و هرگونه مسامحه در این زمینه ممکن است خطرات و آسیب های غیر قابل جبرانی برای بیماران، کارکنان و ... ایجاد کند. این پژوهش توصیفی مقطعی بنیادی کاربردی از پرسشنامه خود ساخته‌ای استفاده شده است که شامل‭ ۶ ‬بخش است. سوالات مربوط به فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان، تجهیزات، بهداشت اورژانس، نیروی انسانی، فرایند کاری و ایمنی است که پس از سنجش روایی و پایایی در‭ ۱۱ ‬بیمارستان دانشگاهی شهر اصفهان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار ‭spss‬ انجام شد. با توجه به نتایج حاصل میانگین وضعیت فضای فیزیکی اورژانس در حد ضعیف، وضعیت تجهیزات اورژانس بیمارستان در حد متوسط، نیروی انسانی اورژانس در حد متوسط، وضعیت بهداشت اورژانس در حد ضعیف، وضعیت ایمنی در حد متوسط ارزیابی شده است. بنابراین به منظور افزایش بهره‌وری بیمارستان های دانشگاهی رعایت اصول استاندارد در طراحی و بنای اورژانس تجهیزات و نیروی انسانی آن و اصول بهداشت و ایمنی آن باید مورد توجه مدیران این مراکز قرار گیرد
توصیفگر : ۱. وسایل و تجهیزات بیمارستان- استانداردها.- کلیدواژه‌ها: وسایل و تجهیزات بیمارستانی - استانداردها
: بیمارستان‌های آموزشی
: خدمات فوریتهای پزشکی بیمارستان
: ایمنی
: Equipment and Supplies, Hospital- Standards
: Hospitals, Teaching
: Emergency Service, Hospital
: Immunity
شناسه افزوده : فردوسی، مسعود، استاد راهنما
: مصدق‌راد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی