رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر منیزیوم، ویتامین ‭B6‬ و ترکیب ‭B6‬ و منیزیوم بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در مبتلایان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۸ -۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100514
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۸۵‬
شماره راهنما : ‭WP،۵۶۰،‮الف‬۱۳۶ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : ابراهیمی، الهام
عنوان : بررسی تاثیر منیزیوم، ویتامین ‭B6‬ و ترکیب ‭B6‬ و منیزیوم بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در مبتلایان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۸ -۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /الهام ابراهیمی
استاد راهنما : ؛ ناهید فتحی‌زاده، توکلی، محبوبه والیانی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/10/12‬
صفحه شمار : ‮‭[۱۳۵]‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : از آنجا که سندرم قبل از قاعدگی، موجب خودکشی، از هم گستختگی روابط خانوادگی، اختلال در ارتباطات بین فردی، اختلال در کار و زندگی روزانه مبتلایان خود شده و تاثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم بر جامعه دارد اهمیت رفع این مشکل از زندگی مبتلایان آن مورد تاکید می‌باشد. این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی، دوسوکور، دو مرحله‌ای، چهار گروهی انجام شد. افراد شرکت کننده در پژوهش به صورت تصادفی در گروه مداخله یا کنترل قرار گرفتند. محیط پژوهش‭ ۱۰ ‬مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان و مدت زمان پژوهش‭ ۴ ‬ماه بود. به منظور تایید ابتلای واحدهای مورد پژوهش از آنها خواسته شد که جدول ثبت علایم روزانه سندرم را به مدت دو ماه در منزل تکمیل کنند و بعد از تایید ابتلا، به صورت تصادفی در یکی از چهار گروه ( منیزیوم، ویتامین ‭B6‬، منیزیوم + ویتامین ‭B6‬ و دارونما) قرار داده شدند و مداخله دارویی به مدت دو سیکل روی آنها انجام و نتایج قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مطالعه از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی زوج، آزمون مربع کا و آزمون کروسکال والیس استفاده شد. بعد از انجام آنالیزهای آماری، نتایج به دست آمده به این شرح بود: میانگین نمره سندرم قبل از قاعدگی در تمام گروه‌ها بعد از مداخله نسبت به قبل از آن، کاهش و با ‭Pvalue‬ کمتر از‭ ۰/۰۵ ‬تفاوت معنادار مشاهده گردید. در گروه منیزیوم + ویتامین ‭B6‬ این میزان کاهش نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر و در گروه دارونما نسبت به سایر گروه‌ها کمتر بود. یافته‌های این مطالعه به طور کلی نشان داد که گروه دارویی منیزیوم + ویتامین ‭B6‬ بیشترین و گروه دارونما کمترین اثربخشی را بر میانگین نمره سندرم قبل از قاعدگی داشته‌اند. از طرفی در میان گروه‌های منیزیوم، ‭B6‬ و دارونما، ‭B6‬ بیشترین اثربخشی و دارونما کمترین میزان اثربخشی را داشته اند
توصیفگر : ۱. سندرم پیش از قاعدگی.- کلیدواژه: سندرم پیش از قاعدگی- درمان
: دوره قاعدگی
: اختلالات قاعدگی
: فعالیتهای روزانه زندگی
: ویتامین ها
: منیزیوم
: Premenstrual Syndrom- therapy
: Menstrual Cycle
: Menstruation Disturbances
: Activities of Daily Living
: Vitamins
: Magnesium
شناسه افزوده : فتحی‌زاده، ناهید، استاد راهنما
: توکلی، استاد راهنما
: والیانی، محبوبه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۲۶۸۵موجود‭‬
نظرسنجی