رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه روان گروهی بر میزان استرس پرستاران شاغل در بخشهای روان‌پزشکی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100520
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۸۱‬
شماره راهنما : ‭WY،۸۸،ل۸۲۷ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : لهراسبی، فاطمه
عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه روان گروهی بر میزان استرس پرستاران شاغل در بخشهای روان‌پزشکی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه لهراسبی
استاد راهنما : ؛ زهرا قضاوی، طیبه مهرابی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش روان‌پرستاری) ، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/11/17‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳۲‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۶۳ ‬است‌؛ به اضافه جزوه آموزشی مهارت های ارتباطی پرستاران بخش های روان پزشکی
يادداشت : چاپی
چکيده : پرستاری حرفه‌ای پویا و حمایتگر است که نقش اصلی آن مراقبت از بیمار می‌باشد. اما به طور ویژه، برقراری رابطه مناسب بین پرستار و بیمار، هسته مراقبت در بهداشت و روان شناخته می‌شود. حتاعلیرغم اهمیت برقراری ارتباط درمانی، برقراری ارتباط با بیمار بخش روانپزشکی یکی از مهمترین منابع استرس در پرستاران این بخش‌ها شناخته شده است. اما از دلایل مهمی که برای برقراری نامناسب ارتباط پرستار بیمار می توان ذکر کرد، کمبود مهارت پرستار در برقراری ارتباط، به علت آموزش ناکافی است. اگرچه آموزش مهارت های ارتباطی یک بخش مهم از آموزش دانشجویان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی در دوره لیسانس و بعد از آن می‌باشد اما مطالعات اخیر مشخص کرده که مهارت های ارتباطی یاد گرفته شده در محیط آموزشی همیشه به محیط بالین انتقال داده نمی‌شود و نیاز به آموزش در محیط بالین وجود دارد. در میان روشهای مختلف آموزشی، شیوه آموزش روان گروهی به دلیل ویژگی هایی که دارد بهترین نوع آموزش در حیطه نیازهای مهارتی مددجویان می‌باشد. این تحقیق به روش نیمه تجربی انجام شد. واحدهای مورد پژوهش را تعداد‭ ۴۵ ‬پرستار (‭ ۲۳ ‬نفر گروه آزمون،‭ ۲۲ ‬نفر گروه کنترل) شاغل در بخشهای روان پزشکی مراکز درمانی نور و فارابی اصفهان تشکیل می دادند. روش نمونه‌گیری در مرحله اول به صورت سرشماری انجام شد و سپس نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق را تکمیل کردند. همین طور فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خود ساخته استرس شغلی پرستاران بخشهای روان‌پزشکی و پرسشنامه سنجش میزان استرس هولمز و راهه را در سه مرحله قبل، بلافاصله بعد و یکماه بعد از آموزش توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید. آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه روان گروهی به صورت‭ ۶ ‬جلسه‭ ۱ ‬ال‭ ۱/۵ ‬ساعته در مرکز درمانی فارابی برای واحدهای مورد پژوهش در گروه آزمون ارائه شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که هر دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله در سطح بالای استرس شغلی قرار داشتند. و بلافاصله بعد از مداخله آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه روان گروهی، میانگین نمره استرس پرستاران گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری داشت به طوری که میانگین نمره استرس واحدهای مورد پژوهش در گروه آزمون بلافاصله بعد از مداخله کاهش داشت و برای مدت یک ماه حفظ شده بود. آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه روان گروهی بر میزان استرس شغلی پرستاران بخشهای روان پزشکی تاثیر گذار بوده و موجب کاهش آن می‌شود و میتواند به عنوان روشی جهت کاهش استرس شغلی پرستاران بخش های روان پزشکی مورد استفاده قرار گیرد
توصیفگر : ۱. روابط پرستار و بیمار.- کلیدواژه‌ها: روابط پرستار و بیمار
: فشار روانی
: بخش روان پزشکی بیمارستان
: آموزش پرستاری
: Nurse- Patient Relastions
: Stress, Psychological
: Psychiatric Department, Hospital
: Education, Nursing
شناسه افزوده : قضاوی، زهرا، استاد راهنما
: مهرابی، طیبه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۲۶۸۱موجود‭‬
نظرسنجی