رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مولفه‌های شغلی استرس زا و عوامل خطر ارگونومیکی مرتبط با کمر درد بر اساس داده‌های آنالیز شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100524
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۸۶‬
شماره راهنما : ‭WE،۷۲۵،ک۹۲۶ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : کیانپوراتابکی، آزاده
عنوان : بررسی مولفه‌های شغلی استرس زا و عوامل خطر ارگونومیکی مرتبط با کمر درد بر اساس داده‌های آنالیز شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /آزاده کیانپور اتابکی
استاد راهنما : ؛ احسان الله حبیبی، سیامک پورعبدیان
استاد مشاور : ؛ محسن حسینی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : بهداشت حرفه‌ای، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/07/01‬
صفحه شمار : ‮‭VIII‬، ‭۷۸‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۳۹۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پرستاری در زمره مشاغلی است که شیوع کمر دردهای شغلی در آن بالاست. در همین راستا این مطالعه به بررسی رابطه کمر درد با دو فاکتور مسبب کمر درد شغلی - عوامل خطر ارگونومیکی و مولفه های شغلی استرس زا- که در پرستاران بخش اورژانس نمود بالایی دارند، می پردازد. این مطالعه مقطعی بر روی‭ ۹۰ ‬نفر از پرستاران بخش اورژانس در اصفهان انجام شد.در این تحقیق برای ارزیابی روزانه مولفه های استرس زا، عوامل خطر ارگونومیکی و شدت ناراحتی در ناحیه کمر به ترتیب از پرسشنامه معتبر، چک لیست شناسایی خطرات ارگونومیکی و پرسشنامه نوردیک استفاده شد.سوالات در پایان هر روز کاری به مدت پنج هفته از افراد پرسیده شدند. هم چنین به منظور اطمینان از نزدیک بودن نتایج به واقعیت، نتایج حاصل از پرسشنامه و بررسی مشاهده‌ای با یکدیگر مقایسه شدند. بدین ترتیب‭ ۴۵ ‬نفر از پرستاران بخش اورژانس به طور تصادفی انتخاب و مورد آنالیز شغلی قرار گرفتند و نهایتا تجزیه و تحلیل نهایی با آزمون آماری ‭Spearman‬، ‭Mann-Whitney‬ و اسمیرنوف کولوگروف با نرم افزار ‭SPSS 18/ PASW‬ انجام شد. طبق آزمون ‭Spearman‬، رابطه مولفه های استرس زا و عوامل خطر ارگونومیکی با شدت کمر درد در هر دو شیوه بررسی پرسشنامه ای و آنالیز شغلی معنی دار بود. بنابر ازمون ‭Spearman‬ رابطه سن و شاخص توده بدنی با شدت کمر درد معنی دار نبود. هم چنین رابطه جنس با شد کمردرد طبق آزمون ‭Mann - Whitney‬ معنی دار نبود. با کاهش تقابل اجتماعی و افزایش تقاضای کار، محتوای شغلی و فاکتورهای ارگونومیکی ( وضعیت بدنی نامطلوب <چرخش یا خم شدن از ناحیه کمر>، حمل و جابجایی بیمار، حرکات تکراری، ایستادن بیش از نیم ساعت) میزان شکایات مربوط به کمر درد در پرستاران بخش اورژانس افزایش می یابد. به منظور کاهش شکایات کمردرد شغلی در پرستاران، باید علاوه بر عوامل خطر ارگونومیکی، مولفه های استرس زا را نیز مدنظر قرار داد
توصیفگر : ۱. کمردرد.- کلیدواژه‌ها: بیماری‌های شغلی - پیشگیری و کنترل
: تنش
: فعالیت های شدید بدنی
: عوامل خطر
: کمر درد
: پرستاران بیمارستانی
: بیمارستان های آموزشی
: Occupational Diseases - prevention and control
: Stress
: Human Activites
: Risk Factors
: Low Back Pain
: Nursing Staff, Hospital
: Hospitals, Teaching
شناسه افزوده : حبیبی، احسان‌الله، استاد راهنما
: پورعبدیان، سیامک، استاد راهنما
: حسینی، محسن، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۲۶۸۶موجود‭‬
نظرسنجی