رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای میزان ‭IL17‬ در پالپ دندانهای نرمال و دندانهای سمپتوماتیک به روش ایمونوهیستوشیمی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100545
شماره مدرک : ‭ت۱۲۷۲۴‬
شماره راهنما : ‭QW،۵۶۸،ح۵۸۳ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : حسینیان، محمد
عنوان : بررسی مقایسه‌ای میزان ‭IL17‬ در پالپ دندانهای نرمال و دندانهای سمپتوماتیک به روش ایمونوهیستوشیمی [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمد حسینیان
استاد راهنما : ؛ بهروز موسوی، علیرضا عندلیب
استاد مشاور : ؛ پرویز دیهیمی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/04/15‬
صفحه شمار : ‮ ‭۸۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۲۳۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ‭IL17‬ یک سایتوکین ‭Proinflamatory‬ است که عمدتا از سلولهای ‭CD4++ Th17‬ ترشح می شود و نقایص موجود در مدل کلاسیک ‭Th2 ,Th1‬ را پر می کند. این اینترلوکین در بسیاری از بیماریهای خود ایمنی و عفونتهای پوستی و مفصلی و همچنین ضایعات پری رادیوکولار دندان افزایش داشته است. این اینترلوکین یک نقش محوری در آغاز و ماندگاری پاسخ ایمنی دارد. یکی از راههای عملکرد تخریبی آن از طریق اثر بر استئوکلاستها می باشد. نمونه های بافتی پالپ سالم و نرمال از‭ ۲۰ ‬دندان مولر سوم نهفته و نمونه های پالپی دندانها با پالپیت برگشت ناپذیراز‭ ۲۰ ‬دندان مولر و پره مولر پوسیده که معیارهای ورود به مطالعه را داشت بدست آمده و پس از آماده سازی به روش ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفتند. فراوانی و شدت رنگ پذیری سلول ها جهت بروز میزان پروتئین ‭IL17‬ در بافت از طریق شاخص ‭Staining Intensity Distribution (SID)‬ ارزیابی شد و مقایسه از طریق آزمون آماری ‭Mann-whitney‬ انجام گردید. نتایج نشان می دهد که ‭IL17‬ ممکن است به عنوان یک نشانگر فعالیت پاتولوژیک در دندانهایی با پالپیت برگشت ناپذیر علامت دار مطرح شد
توصیفگر : ۱. اینترلوکین ها.- کلید واژه‌ها: مغز دندان
: بیماریهای مغز دندان
: عاج دندان
: درمان مجرای ریشه دندان
: ایمونوهیستوشیمی
: سایتوکین ها
: Dental Pulp
: Dental Pulp Diseases
: Dentin
: Root Canal Therapy
: Immunohistochemistry
: Cytokines
شناسه افزوده : موسوی، بهروز، استاد راهنما
: عندلیب، علیرضا، استاد راهنما
: دیهیمی، پرویز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۷۲۴موجود‭‬
نظرسنجی