رکورد قبلیرکورد بعدی

" پیش بینی لارنگوسکوپی و لوله گذاری مشکل از طریق مقایسه چهار متد نسبت قد به فاصله تیرومنتال، تست گاز گرفتن لب فوقانی، تست مالامپاتی و محیط دور گردن حین اعمال جراحی با بیهوشی عمومی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100616
شماره مدرک : ‭ت۱۲۷۸۱‬
شماره راهنما : ‭WO،۲۸۰،ب۲۴۱پ،۱۳۹۰‬
سرشناسه : باقری، هدی
عنوان : پیش بینی لارنگوسکوپی و لوله گذاری مشکل از طریق مقایسه چهار متد نسبت قد به فاصله تیرومنتال، تست گاز گرفتن لب فوقانی، تست مالامپاتی و محیط دور گردن حین اعمال جراحی با بیهوشی عمومی [پایان‌نامه]
نویسنده : /هدی باقری
استاد راهنما : ؛ عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/12/23‬
صفحه شمار : ‮د، ‭۴۴‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۳۰۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پیش بینی لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه‌ی مشکل هنوز یکی از اولین معضلات متخصصین بیهوشی حین اعمال جراحی با بیهوشی عمومی است. شکست متخصصین بیهوشی برای حفظ راه هوایی بعد از القاء بیهوشی عمومی یکی از علل شایع مرگ و میر و معلولیت وابسته به بیهوشی می باشد. اگرچه پیشرفت های زیادی به وجود آمده است و روش های زیادی برای غلبه کردن بر مسئله لوله گذاری مشکل پیش بینی نشده استفاده می شود اما به طور کامل قابل اعتماد نیست. به همین دلیل جستجو برای تستی پیش بینی کننده با قابلیت اجرا آسان، قابلیت اعتماد و دقت بالا ادامه دارد. لارنگوسکوپی مشکل به صورت دید ضعیف گلوت تعریف می شود که مترادف با لوله گذاری داخل تراشه مشکل در حین جراحی است. میزان بروز لوله گذاری داخل تراشه مشکل در حد‭ ۱/۵-۱۳ ‬درصد می باشد. بررسی های قبل از عمل جراحی از مهم ترین روش های تعیین مشکلات راه هوایی است ولی نشانه های آناتومیکی برای تعیین لوله گذاری مشکل پیشنهاد گردیده و در این مطالعه چهار مورد از این تست ها مورد مطالعه قرار گرفته که شامل تست مالامپاتی، نسبت قد به فاصله تیرومنتال، تست گاز گرفتن لب فوقانی و اندکس کورماک لیهان می باشد. این مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭ ۱۳۸۹ -۱۳۸۸ ‬در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان به انجام رسیده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی بیمارانی است که در این مرکز تحت عمل لوله گذاری قرار گرفته‌اند. روش نمونه‌گیری در این مطالعه به صورت نمونه گیری آسان بود و طی آن تعداد‭ ۵۰۳ ‬مورد عمل لوله گذاری مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه پس از جمع آوری بوسیله پرسشنامه وارد رایانه شده و با کمک نرم افزار ‭spss‬ و استفاده از آزمون های ‭t student, chi -square‬، آزمون دقیق فیشر و آزمون رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. در این مطالعه ‭BMI‬ نسبت قد به فاصله ی تیرومنتال ‭( RHTMD )‬ مالامپاتی ‭( MMT )‬ تست گاز گرفتن لب فوقانی ‭( UIBT )‬ و محیط دور گردن ‭( N.C )‬ دارای قدرت پیشگویی کنندگی معنی دار در نحوه لوله گذاری بودند. سطح زیر منحنی ‭Roc‬ برای ‭ ۰/۸۰۶ RHTMD‬و ‭Cut off point‬ برای این ایندکس‭ ۲۲/۸۷۵ ‬بدست آمد. سطح زیر منحنی ‭Roc‬ برای ‭ ۰/۹۶۲ MMT‬و ‭ ۱ Cut off point‬برای این ایندکس بدست آمد. سطح زیر منحنی ‭Roc‬ برای ‭ ۰/۷۸۱ UIBT‬و ‭ ۱ Cut off point‬برای این ایندکس بدست آمد. سطح زیر منحنی ‭Roc‬ برای ‭ ۰/۸۵۹ N.C‬درصد و ‭ ۳۹ Cut off point‬برای این ایندکس بدست آمد. در مقایسه بین‭ ۴ ‬ایندکس نهایتا نتیجه این بود که برای پیش بینی لوله گذاری مشکل، ‭UIBT‬ و ‭RHTMD‬ و ‭N.C‬ بهتر از ‭MMT‬ می توانند درجه سختی لوله گذاری را پیش بینی نمایند و لازم است بیمارانی که دارای گرید های بالای این منحنی ها هستند در عمل لوله گذاری مورد مراقبت ویژه قرار گرفته و تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب انجام گیرد
توصیفگر : ۱. لوله‌گذاری نای .- کلیدواژه‌ها: لوله‌گذاری داخل نای
: انسداد راه هوایی- پیشگیری و کنترل
: مراقبت جراحی ( قبل، حین ، بعد )
: بیهوشی عمومی
: شاخص توده بدن
: Intubation, Inttracheal
: Airway Obstruction- prevention and control
: Perioperative Care
: Anesthesia, General
: Body Mass Index
شناسه افزوده : عظیم هنرمند، استاد راهنما
: صفوی، محمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۲۲۸موجود‭‬
نظرسنجی