رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر اندازه‌های مختلف دهنده و گیرنده قرنیه در عیوب انکساری ایجاد شده بعد از عمل پیوند قرنیه در بیماران بالای‭ ۲۰ ‬سال از سال‭ ۱۳۸۰ -۱۳۸۵ ‬در بیمارستان های فیض و فارابی اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100647
شماره مدرک : ‭ت۱۲۷۹۱‬
شماره راهنما : ‭WW،۲۲۰،ص۲۹۷ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : صالحی، محمد مهدی
عنوان : بررسی تاثیر اندازه‌های مختلف دهنده و گیرنده قرنیه در عیوب انکساری ایجاد شده بعد از عمل پیوند قرنیه در بیماران بالای‭ ۲۰ ‬سال از سال‭ ۱۳۸۰ -۱۳۸۵ ‬در بیمارستان های فیض و فارابی اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمد مهدی صالحی
استاد راهنما : ؛ علیرضا اشتری، محمد قریشی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/05/14‬
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۵۵‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۶۲۰۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پیوند قرنیه شایع‌ترین شکل پیوند اعضا در جهان می‌باشد. پیوند قرنیه برای برخی بیماری های مهم قرنیه لازم است مانند اسکار، ادم، نازک شدن و تغییر شکل قرنیه، قوز قرنیه شایع‌ترین علت پیوند قرنیه در ایران می‌باشد. پیوند قرنیه در این بیماران زمانی موفق تلقی می‌شود که علاوه بر شفاف بودن، عیب انکساری ایجاد شده نیز هر چه بیشتر به امتروپی نزدیک باشد و از جمله علل ایجاد عیوب انکساری، اختلاف اندازه قرنیه دهنده- گیرنده می‌باشد. لذا یافتن اندازه مطلوب گرافت و مناسب‌ترین اختلاف اندازه قرنیه دهنده- گیرنده است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی است که در بیمارستان فیض و فارابی به انجام رسید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی بیماران تحت عمل پیوند قرنیه بود که در سال‭ ۱۳۸۰ - ۸۵ ‬به مراکز فیض و فارابی مراجعه کرده‌اند. پژوهش در سال‭ ۱۳۸۹ ‬در اصفهان به انجام رسید. معیار ورود شامل بیماران بالای‭ ۲۰ ‬تحت عمل پیوند قرنیه بود. معیار خروج شامل کلیه بیمارانی بود که در دیگر ساختمان های چشم نیز مشکل داشتند. حجم نمونه مورد نیاز برای مطالعه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه جهت مقایسه دو نسبت به تعداد‭ ۲۵۶ ‬نفر برآورد شد. برای کلیه بیماران چک لیست جمع‌آوری اطلاعات تکمیل گردید. در این چک لیست همچنین اطلاعاتی شامل سن، جنس، نوع عمل، اندازه قرنیه و نتایج اتورفرکتوری جمع‌آوری شده و پس از جمع‌آوری وارد رایانه شده و با کمک نرم‌افزار ‭spss‬ و استفاده از آزمون های کای اسکویر و تی تجزیه و تحلیل شدند. از بین‭ ۲۹۴ ‬مورد عمل پیوند بررسی شده در‭ ۶۴ ‬مورد که سایز قرنیه پیوندی بزرگتر بوده عیوب انکساری شدید ایجاد شده بود. در مقابل، در مواردی که سایز قرنیه پیوندی مشابه بوده، عیوب انکساری شدید در‭ ۳۴ ‬نفر از بیماران ایجاد شده بود. (‭ ۴۲/۱ ‬درصد در مقابل‭ ۲۳/۹ ‬درصد‭.( ‬ انجام آزمون کای اسکویر نیز نشان داد بین اندازه قرنیه و شدت عیوب انکساری ارتباط معنی دار وجود دارد. به علاوه بین اندازه قرنیه پیوندی و آستیگماتیسم نیز رابطه معنی داری بدست نیامد. نتایج به دست آمده نشان داد اندازه قرنیه پیوندی از جمله فاکتورهایی است که در شدت عیوب انکساری موثر بوده و قرنیه با سایر مشابه، منجر به نتایج بهتری شده ولی بین شدت آستیگماتیسم و سایر قرنیه پیوندی رابطه معنی داری وجود نداشت
توصیفگر : ۱. پیوند قرنیه.- کلیدواژه‌ها: پیوند قرنیه
: بیماری های قرنیه
: آستیگماتیسم
: نادرستی های شکست نور
: Corneal Transplantation
: Corneal Diseases
: Astigmatism
: Refractive Errors
شناسه افزوده : اشتری، علیرضا، استاد راهنما
: قریشی، محمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۲۶موجود‭‬
نظرسنجی