رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه سن تقویمی با سن استخوانی برآورد شده براساس اطلس ‭Geurlich / Pyle‬ در افراد فاقد اختلال رشد استخوانی‭ ۶ -۱۸ ‬سال مراجعه کننده به مراکز ترومای دانشگاهی شهر اصفهان در سال های‭۱۳۸۸ -۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100664
شماره مدرک : ‭ت۱۲۸۳۶‬
شماره راهنما : ‭WE،۸۳۰،م۴۸۳م،۱۳۸۹‬
سرشناسه : مروتی، پیمان
عنوان : مقایسه سن تقویمی با سن استخوانی برآورد شده براساس اطلس ‭Geurlich / Pyle‬ در افراد فاقد اختلال رشد استخوانی‭ ۶ -۱۸ ‬سال مراجعه کننده به مراکز ترومای دانشگاهی شهر اصفهان در سال های‭۱۳۸۸ -۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /پیمان مروتی
استاد راهنما : ؛ مریم مرادی، مهری سیروس
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته رادیولوژی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/12/21‬
صفحه شمار : ‮ ‭۴۰‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۲۲۱ ‬می باشد
يادداشت : چاپی
چکيده : سن استخوانی برای پزشکان بالینی جهت ارزیابی اختلالات آندوکرین، کلیوی، قلبی و روده‌ای ضروریست و در حال حاضر براساس رشد استخوانی دست و مقایسه با اطلس ‭GP‬ انجام می‌شود که براساس رشد استخوانی کودکان آمریکائی در سال‭ ۱۹۵۹ ‬انجام شده است. از آنجائی که سن استخوانی وابسته به فاکتورهای متعدد اجتماعی و اقتصادی و ژنتیکی می‌باشد. مطالعات متعددی که در نقاط مختلف جهان انجام شده است حاکی است سن استخوانی در اکثر جوامع با اطلس فوق مطابقت ندارد. و حتی در شهرهای مختلف یک کشور متفاوت است و براساس این اطلس نمی‌توان سن استخوانی کودکان را به خوبی تخمین زد. برخی از جوامع اقدام به تهیه اطلس جداگانه‌ای برای کودکان خویس نموده‌اند. تحقیق به روش توصیفی از نوع ‭Cross Sectional‬ روی‭ ۴۲۵ ‬رادیوگرافی دست افراد‭ ۶ ‬الی‭ ۱۸ ‬سال و فاقد بیماری‌های زمینه‌ای انجام گردید. مطالعه در بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان و بر روی گرافی بیماران ترومایی در سال‭ ۱۳۸۸ -۱۳۸۹ ‬انجام شد. خصوصیات سن تقویمی و جنس ثبت و رادیوگرافی توسط متخصص رادیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفته و ایشان بدون اطلاع از سن تقویمی، سن استخوانی را به سال و ماه تعیین می کنند. گروه های سنی‭ ۱۰ -۶ ‬و‭ ۱۴ -۱۰ ‬و‭ ۱۸ -۱۴ ‬جداگانه از لحاظ میانگین استخوانی و انحراف معیار محاسبه شده و با آزمون ‭Paired t test‬ مورد قضاوت آماری قرار می‌گیرند. نتایج با آزمون‭T ‬ و همبستگی پیرسون ارزیابی گردید. مطالعه نشان داد اختلاف معنی داری بین سن استخوانی و سن تقویمی در گروه پسرها وجود دارد. همچنین با این مطالعه اختلاف معنی‌داری بین سن استخوانی و سن تقویمی در گروه دختران مشاهده گردید. مطالعه ما حاکی است در بین گروه‌های سنی مختلف در یک جنس اختلاف فاحشی بین تفاوت سن استخوانی و سن تقویمی وجود ندارد. در این مطالعه مان نشان دادیم اطلس ‭GP‬ برای تعیین سن استخوانی در شهر اصفهان دقت کافی ندارد به طوری که پسرهای‭ ۶ -۱۸ ‬سال به طور متوسط‭ ۴/۴۸ ‬ماه عقب تر از سن تقویمی بودند و دختران‭ ۶ -۱۸ ‬سال به طور متوسط‭ ۰/۵۴ ‬ماه جلوتر از سن تقویمی می‌باشند
توصیفگر : ۱. تشخیص سن از روی استخوان بندی.- کلیدواژه‌ها: تعیین سن از روی استخوان
: سن
: مچ دست- پرتونگاری
: Age Determination by Skeleton
: Age
: Wrist- radiography
: Bone Development
شناسه افزوده : مرادی، مریم، استاد راهنما
: سیروس، مهری، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۷۰موجود‭‬
نظرسنجی