رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی الگوی سازگاری در بیماران همودیالیزی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100677
شماره مدرک : ‭ت۱۲۸۷۷‬
شماره راهنما : ‭WJ،۳۷۸،ع۶۲۳ط،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
عنوان : طراحی الگوی سازگاری در بیماران همودیالیزی [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمدرضا عسگری
استاد راهنما : ؛ عیسی محمدی
استاد مشاور : ؛ مسعود فلاحی خشکناب، محمدرضا تمدن
محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری، دکترای پرستاری
تاریخ دفاع : ‭1390/02/06‬
صفحه شمار : ‮ب، ‭۳۶۸‬ ص.‬: مصور
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری نارسایی مزمن کلیه و درمان نگهدارنده آن ( همودیالیز) منجر به مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی بسیار زیادی در بیماران همودیالیزی می گردد. وجود این مشکلات، توانایی سازگاری بیماران و خویشاوندان آنها را به خود مشغول می‌کند. الگوهای مراقبتی به بیماران و مراقبین کمک خواهند کرد که چگونه در مسیر سازگاری حرکت کنند. از آنجایی که طراحی چنین الگویی، مستلزم درک کامل و مناسب فرآیند سازگاری در بیماران هست. لازم است که این فرایند به صورت کامل براساس تجارب و ادراک خود بیماران مورد بررسی قرار گیرد. لذا این مطالعه با هدف طراحی الگوی سازگاری در بیماران همودیالیزی انجام گردیده است. ابتدا با استفاده از روش تحقیق کیفی نظریه زمینه‌ای، فرآیند سازگاری بیماران براساس تجارب و تعامل آنها با دیگران در مرکز همودیالیز سمنان مورد بررسی قرار گرفت. مصاحبه ها بدون ساختار، روش اصلی جمع‌آوری داده ها بود. نمونه گیری با اننتخاب بیماران همودیالیزی به صورت هدفمند شروع گردید و به تدریج به صورت نمونه‌گیری تئوریک براساس کدها و طبقات بدست آمده تا اشباع نظریه ادامه یافت. در این مطالعه تا رسیدن به مرحله اشباع نظریه، با‭ ۲۱ ‬مشارکت کننده ( شامل‭ ۱۶ ‬بیمار، دو نفر اعضا خانواده بیماران،‭ ۲ ‬نفر پرستار و‭ ۱ ‬نفر پزشک) مصاحبه انجام شد. تحلیل داده به روش تحلیل مقایسه‌ای مداو استراوس و کوربین انجام گردید. پس از شناسایی مفاهیم اساسی فرایند سازگاری، الگوی پیشبرد سازگاری در بیماران همودیالیزی با استفاده از راهبرد ساخت نظریه واکر و اوانت طراحی و ارائه گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که نگرانی اصلی مشارکت کنندگان، نحوه مواجهه با تهدیدات درک شده ناشی از بیماری و عوارض آن بوده است و آنها در مواجهه با این نگرانی از راهبرد اساسی و پایه‌ای تلاش برای عادی سازی زندگی جهت سازگاری با همودیالیز استفاده می کردند. تلاش برای عادی سازی زندگی فرآیند روانی اجتماعی غالب و رایج در بین داده بود که نشان می‌داد چگونه بیماران در جهت سازگاری با همودیالیز اقدام می کنند. این راهبرد اصلی یک فرآیند منحصر به زمینه ( بیماری، همودیالیز و محیط) چند بعدی، تعاملی، تدریجی ( نیازمند به زمان) می باشد که شامل گامهای درک تهدید بیماری و عوارض بیماری و همودیالیز، پذیرش بیماری و همودیالیز، خودباوری و مدیریت زندگی به عنوان گذرگاه‌هایی برای رسیدن به مرحله برگشت به زندگی عادی و فعال بود که مشارکت کنندگان در پاسخ به به نگرانی اصلی اتخاذ می کردند و در نهایت منجر به برگشت به کار و فعالیت عادی، عادی شدن همودیالیز برای بیمار، و یا به عبارتی سازگاری با همودیالیز می‌گردد. در طی این فرایند، عوامل فردی و اجتماعی مختلف ( مانند استفاده بهینه از منابع حمایتی، باورهای مذهبی، اشتغال، وضعیت مالی، کمبود اطلاعات و ‭( ...‬ نقش تسهیل کننده و بازدارنده‌ها را در سازگاری با همودیالیز داشته‌اند. پس از شناسایی مفاهیم اساسی فرآیند سازگاری، الگوی پرستاری با محوریت مفهوم پیشبرد عادی سازی زندگی در بیماران همودیالیزی که حاصل مطالعه زمینه‌ای بود و با استفاده از نظریه‌های مرتبط و مناسب طراحی گردید. یافته‌ها نشان داد که سازگاری با همودیالیز مفهومی منحصر به زمینه ( بیماری، همودیالیز و محیط) ، چند بعدی، تعاملی، تدریجی ( یا نیازمند به زمان) ، متاثر از عوامل مختلف می‌باشد. به طور کلی این فرایند، پویا و دارای روند پیشرونده مثبت در راستای تلاش برای عادی سازی زندگی همراه با بیماری و همودیالیز و یا به عبارتی سازگاری هر چه بیشتر با وضعیت موجود است. براین اساس، طراحی و به کارگیری الگو ارائه شده می‌تواند به پرستاران در طراحی برنامه مراقبتی سازگارانه و پیشبرنده روند سازگاری به صورت جامع‌نگر و مبتنی بر نیازهای بیماران کمک کند
توصیفگر : ۱. همودیالیز.- کلیدواژه‌ها: همودیالیز
: نارسایی مزمن کلیه
: سازگاری روانی
: کیفیت زندگی
: Hemodialysis
: Kidney Failure, Chronic
: Adaptation, Psychological
: Quality of Life
شناسه افزوده : محمدی، عیسی، استاد راهنما
: فلاحی خشکناب، مسعود، استاد مشاور
: تمدن، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۲۸۷۷موجود‭‬
نظرسنجی