رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی تعدادی از تیپهای ‭High Risk‬ ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس و مقایسه با نمونه های نرمال (تیپهای‭ ۵۲ ‬و‭ ۵۶ ‬و‭ ۵۸ ‬و‭(۶۶ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100694
شماره مدرک : ‭ت۱۲۸۵۵‬
شماره راهنما : ‭WP،۴۸۰،ی۴۱ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : یراقی، حوری
عنوان : بررسی توزیع فراوانی تعدادی از تیپهای ‭High Risk‬ ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه های با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس و مقایسه با نمونه های نرمال (تیپهای‭ ۵۲ ‬و‭ ۵۶ ‬و‭ ۵۸ ‬و‭(۶۶ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /حوری یراقی
استاد راهنما : ؛ میترا حیدرپور، رسول صالحی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آسیب شناسی، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/12/11‬
صفحه شمار : ‮ ‭۵۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۳۷۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کانسر سرویکس دومین سرطان در سراسر دنیاست تیپ های متعددی از ‭HPV‬ به ویژه تیپ های‭ ۱۶ ‬و‭ ۱۸ ‬به عنوان عامل به عنوان عامل اصلی کانسر سرویکس و ضایعات پیش ساز آن تشخیص داده شده‌اند. سایز تیپهای ‭HPV high risk‬ شامل‭ ۳۱ ،۵۱ ،۵۲،۵۶ ،۵۸ ،۶۶ ‬می باشند بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، شیوع‭HPV ۱۶ ،۱۸ ،۳۱ ،۳۳ ،۴۵ ‬ در کانسر سرویکس و ‭SIL‬ با نمونه های نرمال تفاوت معنی داری نداشت و به نظر می رسد الگوی توزیع ‭HPV‬ در ایران با کشورهای دیگر متفاوت باشد. لذا انواع ‭high risk‬ آن در ایران جهت اقدامات پیشگیری از جمله تهیه واکسن ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به صورت شاهدی انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد شیوع ‭HPV DNA‬ تیپ های‭ ۴۵ ،۱۱ ،۳۱ ،۳۳ ،۸۱،۶۶ ،۵۸ ،۵۶ ،۵۲ ‬در نمونه های سرویکس نرمال با ضایعات ابنورمال تفاوت معنی داری نداشت. ولی ‭HPV‬ تیپ‭ ۱۶ ‬و‭ ۵۹ ‬در گروه نرمال با گروه غیر نرمال تفاوت معنی داری داشت. نشان دهنده نقش این ویروس در ایجاد ضایعات پیش سرطانی سرویکس است
توصیفگر : ۱. سرطانهای دهانه رحم.- کلیدواژه‌ها: نورویش های گردن رحم- آسیب شناسی
: دیسپلازی گردن رحم
: کارسینوم درجا
: پاپیلوماویروس انسانی
: دی ان ا
: واکنشهای زنجیره‌ای پلیمراز
: Cervix Neoplasms
: Cervix Dysplasia
: Carcinoma in Situ
: Papilloma Virus, Human
: Polymerase Chain Reaction
شناسه افزوده : حیدرپور، میترا، استاد راهنما
: صالحی، رسول، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۸۹موجود‭‬
نظرسنجی