رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه آزمایشگاهی تاثیر دو نوع آماده سازی سطحی بر استحکام باند ‭push-out‬ یک نوع گلاس فایبر پست "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100704
شماره مدرک : ‭ت۱۲۸۸۴‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،س۶۲۳م،۱۳۹۰‬
سرشناسه : سلامت، فهیمه
عنوان : مقایسه آزمایشگاهی تاثیر دو نوع آماده سازی سطحی بر استحکام باند ‭push-out‬ یک نوع گلاس فایبر پست [پایان‌نامه]
نویسنده : /فهیمه سلامت
استاد راهنما : ؛ پوران صمیمی، وجیه‌السادات مرتضوی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته جراحی دهان، فک، صورت، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1390/03/28‬
صفحه شمار : ‮‭۵۴‬، ‭III‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۳۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آماده سازی سطحی فایبر پست ها می تواند بر استحکام باند موثر باشد. اهداف این مطالعه مقایسه دو نوع آماده سازی سطحی فایبر پست ها و ارزیابی اثر اصلاح سازی حرارتی محلول سایلن بر استحکام باند ‭push- out‬ در سطوح مختلف ریشه بود. در این مطالعه آزمایشگاهی چهل گلاس فایبر پست به پنج گروه تقسیم شده (تعداد در هر گروه =‭۸ ‬) و با روش های مختلف آماده سازی شدند، شامل: گروه‭۱ ‬: اچ نمودن با اسید هیدروفلوریک و کاربرد سایلن، گروه‭۲ ‬: اچ نمودن با اسید هیدروفلوریک و اصلاح سازی حرارتی و کاربرد سایلن، گروه‭۳ ‬: اچ نمودن با هیدروژن پر اکساید و کاربرد سایلن، گروه‭۴ ‬: اچ نمودن با هیدروژن پر اکساید و اصلاح سازی حرارتی و کاربرد سایلن، گروه‭۵ ‬: بدون آماده سازی سطحی (کنترل‭.(‬ پست های آماده سازی شده با استفاده از یک سمان رزینی سلف اچ درون فضای آماده شده سمان گردیدند. پس از اعمال دوره های حرارتی (‭۱۰۰۰ ‬دور‭۵-۵۵ c .‬) ، همه نمونه ها به صورت افقی جهت حصول سه قطعه برش خوردند. تست ‭push- out‬ در سطوح مختلف ریشه انجام شده و نتایج حاصله با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه، ‭post hoc Tukey HSD test‬ و ‭Paired Sample T test‬ در سطح معنی داری ‭a= 0.05‬ ارزیابی گردیدند. نوع ماده اچ کننده بر استحکام باند ‭push- out‬ موثر نبود. اصلاح سازی حرارتی سایلن به طور معنی داری استحکام باند ‭push- out‬ را افزایش داد. اچ نمودن با اسید هیدروفلوریک و متعاقبا اصلاح سازی حرارتی سایلن بالاترین مقاومت جابجایی را نشان داد. استحکام باند در ناحیه کرونالی ریشه بیشترین مقدار بود
توصیفگر : ۱. مواد دندانی.- کلید واژه‌ها: مواد دندانی
: صمغ‌های مرکب
: مینای دندان
: متصل کننده دندان
: مواد چسبنده به عاج
: عاج دندان
: چسبنده ها
: ترمیم دائمی دندان
: Dental Materials
: Composite Resins
: Dental Enamel
: Dental Bonding
: Dentine -Bonding Agents
: Dentine
: Adhesives
: Dental Restoration, Permanent
شناسه افزوده : صمیمی، پوران، استاد راهنما
: مرتضوی، وجیه السادات، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۸۸۴موجود‭‬
نظرسنجی