خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100713
شماره مدرک : ‭ت۱۲۹۲۲‬
شماره راهنما : ‭WU۲۸۰،آ۴۹۲ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : آزموده، فائزه
عنوان : بررسی ایمونوهیستوشیمیایی میزان بروز ‭HSP27‬ و ‭HSP70‬ در درجات هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی [پایان‌نامه]
نویسنده : /فائزه آزموده
استاد راهنما : ؛ پرویز دیهیمی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آسیب‌شناسی فک و دهان، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1390/03/28‬
صفحه شمار : ‮ ‭۴۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۲۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پروتئینهای شوک حرارتی ‭(Heat shock proteins)[HSP]‬ خانواده‌ای از پروتئین های سلولی هستند که نقش مهمی در ترمیم پروتئین های بدچین خورده به علت استرسهای محیطی دارند. به نظر می رسد که خصوصیات محافظت سلولی ‭(cytoprotective) HSP‬ ها می تواند از طریق تسهیل بقا و رشد سلول های تومورال به پیشرفت بدخیمی کمک نماید. مطالعه بررسی میزان بروز ‭HSP27‬ و ‭HSP70‬ در درجات هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی ‭(SCC)‬می باشد. این مطالعه توصیفی- تحلیلی میزان بروز مارکرهای ‭HSP27‬ و ‭HSP70‬ در‭ ۵۱ ‬نمونه از بلوکهای پارافینی ‭S.C.C‬ و‭ ۱۰ ‬نمونه بافت مخاط طبیعی به کمک رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی به روش ‭Streptavidin‬ و ‭Novolink Polymer Biotin‬ ارزیابی شد. جهت آنالیز داده ها از آزمونهای آماری ‭Whitney- Mann‬ و ‭Wallis - Kruskal‬ و ‭Spearman rho‬ استفاده شد. میزان بروز‭HSP-27‬ در اپیتلیوم طبیعی به طور معنی داری پایین تر از ‭S.C.C‬ با تمایز خوب ‭(P=۰/۰۰۷)‬ و در گروه ضعیف تمایز یافته به طور معنی داری کمتر از انواع با تمایز خوب و متوسط بود. همچنین میان میزان بروز‭HSP-27‬ با درجه تمایز ‭S.C.C‬ رابطه معکوس معنی دار وجود داشت ‭P=۰/۰۰۱)‬ و‭r=-۰/۴۴۸ ‬ نتایج آزمون آماری تفاوت معنی داری بین میزان بروز ‭HSP70‬ در میان گروههای بررسی شده نشان نداد‭.(P=۰/۳۸)‬ وجود رابطه معکوس میان بروز ‭HSP27‬ و درجه تمایز ‭S.C.C‬ پیشنهاد می کند که بروز ‭HSP27‬ می تواند برای بیماران مبتلا به ‭S.C.C‬ ارزش پیش بینی کننده داشته باشد. اما بین میزان بروز ‭HSP70‬ در ‭SCC‬ و مخاط نرمال تفاوت معنی دار وجود ندارد
توصیفگر : ۱. سرطانهای دهان- آسیب شناسی.- کلید واژه‌ها: نورویشهای دهان- آسیب شناسی
: کارسینوم یاخته های سنگفرشی
: ایمونوهیستوشیمی
: Mouth Neoplasms- pathology
: Carcinoma, Squamous Cell
: Immunohistochemistry
شناسه افزوده : دیهیمی، پرویز، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :