رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر یزد در خصوص اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان و روشهای حفاظت در برابر آنها در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100724
شماره مدرک : ‭ت۱۲۹۱۲‬
شماره راهنما : ‭WN۲۳۰،‮الف‬۷۴۶ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : الهام‌بخش، شکوه
عنوان : بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر یزد در خصوص اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان و روشهای حفاظت در برابر آنها در سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /شکوه الهام‌بخش
استاد راهنما : ؛ آسیه زمانی‌ناصر، مهرداد عبدی‌نیان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/06/29‬
صفحه شمار : ‮‭II‬،‭۵۳‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۳۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به کاربرد فراوان رادیوگرافی به عنوان یک روش پاراکلینیکی جهت تشخیص و نتیجتا درمان بیماریهای دهان و دندان و همچنین خطرات و آسیبهای احتمالی ناشی از تابش اشعه ایکس، آشنایی دندانپزشکان با روشهای مناسب حفاظت در برابر اشعه برای خود و بیمارانشان اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق هدف ما بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد اثرات پرتوهای یونیزان و روشهای حفاظت در برابر آنها است. این مطالعه که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد ابتدا داده های جامعه آماری با استفاده از توزیع یک پرسشنامه استاندارد که نهایتا توسط‭ ۹۲ ‬نفر از دندانپزشکان عمومی تکمیل گردید، جمع آوری شد .به منظور تحلیل آماری داده های پژوهش از نرم افزار ‭SPSS 15‬ و آزمونهای آماری‭t ‬ تست و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتیجه بررسی ها، میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان را به ترتیب‭ ۳۵/۸۴ ، ۸/۵۷‬و‭ ۷/۹۰ ‬نشان داد. بین سال های سابقه کار و بهبودی آگاهی و عملکرد رابطه مستقیم وجود داشت. با توجه به آگاهی و عملکرد ضعیف دندانپزشکان در زمینه حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان و همچنین نگرش نامطلوب آنها، لزوم آموزش بیشتر و برنامه ریزی های کلان برای بهبود این وضعیت نمایان است. ولی باتوجه به اینکه شرکت در کلاسهای بازآموزی در ارتقاء سطح دانش افراد تغییر محسوسی نداشته است ارائه آموزشهای صحیح و اصولی در این حیطه می تواند مؤثر باشد
توصیفگر : ۱.پرتونگاری دندان.- کلیدواژه‌ها: پرتونگاری از دندان
: محافظت در برابر تابش
: اثرات تشعشع
: دندانپزشکان
: پرتونگاری
: تابش یونساز
: صدمه‌های ناشی از تابش
: اشعه‌های ایکس
: دانش،نگرش، عملکرد
: Radiography, Dental
: Radiation Protection
: Radiation Effects
: Dentists
: Radiography
: Radiation, Ionizing
: Radiation Injuries
: X-Rays
: Knowledge, Attitudes, Practice
شناسه افزوده : زمانی‌ناصر، آسیه، استاد راهنما
: عبدی‌نیان، مهرداد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۹۱۲موجود‭‬
نظرسنجی