رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی شاخص های استرین فیزیولوژیکی و شاخص امتیاز گذاری استرین گرمایی در محیط کار گرم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100760
شماره مدرک : ‭ت۱۲۹۷۹‬
شماره راهنما : ‭WA،۴۸۵،خ۳۷۴ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : خدارحمی، بهنام
عنوان : بررسی شاخص های استرین فیزیولوژیکی و شاخص امتیاز گذاری استرین گرمایی در محیط کار گرم [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهنام خدارحمی
استاد راهنما : ؛ حبیب اله دهقان، احسان اله حبیبی
استاد مشاور : ؛ حسینعلی یوسفی، اکبر حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۱‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : برای ارزیابی استرس گرمایی از شاخص های متعددی استفاده می شود که یکی از این شاخص ها، ‭WBGT‬ می باشد ولی این شاخص دارای محدودیت های ذاتی و کاربردی می باشد. لذااین شاخص یک ابزار غربالگری مناسب نیست. شاخص نمره گذاری استرین گرمایی ‭(HSSI)‬ نیز جهت غربالگری اولیه تدوین شده است. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی شاخص ‭HSSI‬ با شاخص فیزیولوژیکی ‭(PSI)‬ در شرایط نرمال است تا در صورت وجود همبستگی بالا بتوان از ‭HSSI‬ به عنوان یک ابزار غربالگری اولیه استرین گرمایی در محیط کار استفاده کرد. این مطالعه یک مطالعه ی تحلیلی می باشد. که بر روی‭ ۱۴۵ ‬نفر نمونه مرد سالم انجام شده است. ضربان قلب و دمای دهانی (جهت محاسبه شاخص ‭(PSI‬ با استفاده از دستگاه ضربان سنج قلب (مدل ‭(PS100POLAR‬ و دماسنج دهانی (مدل ‭(TB100‬ در حین استراحت و سپس به مدت‭ ۱/۵ ‬ساعت در حین فعالیت کاری ثبت شد. و به طور همزمان شاخص ‭WBGT‬ ثبت و پرسشنامه شاخص ‭HSSI‬ نیز تکمیل شد. و در نهایت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون، همبستگی این سه شاخص بررسی شد.آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص ‭HSSI‬ و ‭PSI‬ ارتباط مستقیم و معناداری را نشان داد‭P<0.001)‬ و ‭(r=0.57‬ بین شاخص ‭WBGT‬ و ‭PSI‬ نیز ارتباط مستقیم و معناداری مشاهده شد‭P<0.001)‬ و ‭(r=0.397‬ و همچنین بین شاخص ‭HSSI‬ و دمای دهانی نیز همبستگی بالایی مشاهده شد‭.(r=0.556)‬ شاخص ‭HSSI‬ در مقایسه با شاخص ‭WBGT‬ همبستگی بالاتری با شاخص ‭PSI‬ نشان داد، همچنین مقادیر شاخص های ‭WBGT‬،‭PSI‬ و دمای دهانی برای سطوح ریسک شاخص ‭HSSI‬ روندی افزایشی داشت. در نتیجه با توجه به همبستگی بالاتر شاخص ‭HSSI‬ و مزایای دیگر آن، این شاخص می تواند به عنوان یک ابزار غربالگری اولیه استرین گرمایی در محیط های کاری ایران استفاده شود
توصیفگر : ۱. بهداشت شغلی.- کلیدواژه‌ها: بهداشت شغلی
: محل کار
: گرما
: ضربان قلب
: تنش
: Occupational Health
: Work Place
: Heat
: Heart Rate
: Stress
: Heat Stress Disorders
شناسه افزوده : دهقان، حبیب اله، استاد راهنما
: اله حبیبی، احسان، استاد راهنما
: یوسفی، حسینعلی، استاد مشاور
: حسن زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۲۹۷۹موجود‭‬
نظرسنجی