رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه رادیوگرافیک استخوان تولید شده توسط تکنیک مهندسی بافت از سلولهای بنیادی چربی با استخوان اتوژن در ترمیم شکاف آلوئول فک بالای سگ با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100783
شماره مدرک : ‭ت۱۲۹۴۴‬
شماره راهنما : ‭WN،۲۳۰،ص۱۹۶ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ص‍ادق‍ی‌ م‍ی‌ آب‍ادی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
عنوان : مقایسه رادیوگرافیک استخوان تولید شده توسط تکنیک مهندسی بافت از سلولهای بنیادی چربی با استخوان اتوژن در ترمیم شکاف آلوئول فک بالای سگ با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال [پایان‌نامه]
نویسنده : /ابراهیم صادقی
استاد راهنما : ؛ مهناز شیخی، ناصر پورابراهیم
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1390/05/17‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۲‬ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۵۳۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری ها، تروما و جراحی های ماگزیلو فاسیال می توانند باعث ایجاد دیفکت های استخوانی شوند. این نقایص استخوانی، عوارض بسیاری برای بیماران ایجاد می کنند. ترمیم کامل استخوان یک هدف ایده آل در درمان محسوب می شود. معیار استاندارد که نوع و مقدار استخوان تولید شده را نشان می دهد، بررسی هیستولوژیک است ولی در موارد بالینی باید از روش های غیر مهاجم مانند رادیولوژی استفاده کرد. از طرفی به علت محدودیت های استفاده از استخوان اتوژن که به طور معمول برای درمان این نقایص استفاده می شود، امروزه سلولهای استخوان ساز مشتق از سلولهای بنیادی پیشنهاد شده اند. برای بررسی و مقایسه استخوان سازی در این‭ ۲ ‬روش ، از رادیوگرافی دیجیتال و دانسیتومتری توسط نرم افزا ، در این مطالعه استفاده شد. دانسیته تعیین شده، به روش آزمون واریانس برای داده های تکراری ‭ANOVA‬ (آزمون ‭(2 variable factors measurment‬ مورد آنالیز قرار گرفت. در همه زمان های مطالعه، اختلاف بین‭ ۲ ‬روش پیوند استخوان اتوژن و سلولهای بنیادی استخوان ساز مشتق از چربی معنی دار نبود ‭.(Pvalue=۰/۹۴۲)‬ اما به لحاظ عددی، در اکثر زمانها، اعداد مربوط به سلولهای بنیادی از اعداد مربوط به استخوان اتوژن بیشتر بود و دیگر اینکه به لحاظ بصری در روش استخوان اتوژن، استخوان تولید شده نمای هموژن تری داشت و در روش سلولهای بنیادی نمای رادیوگرافیک ‭Cotton wool‬ مشاهده شد
توصیفگر : ۱. پرتونگاری دندان.- کلیدواژه‌ها: پرتونگاری از دندان
: ترمیم آلوئول
: فک بالا- جراحی
: استخوان سازی
: پیوند استخوان
: افزایش ستیغ آلوئول
: چربی ها
: کشت یاخته
: یاخته‌ها
: Alveoral Ridge Augmentation
: Alveoloplasty
: Maxilla- surgery
: Osteogenesis
: Bone Transplantation
: Radiography, Dental
: Fats
: Cell Culture
: Cells
: Stem Cell
شناسه افزوده : شیخی، مهناز، استاد راهنما
: پورابراهیم، ناصر، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی