رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای شاخص های خود ارزیاب در تعیین نیاز به درمان ارتودنسی در دانشجویان ورودی سال‭ ۱۳۸۹ ‬دانشگاه اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100813
شماره مدرک : ‭ت۱۲۹۳۹‬
شماره راهنما : ‭WU،۴۰۰،ر۹۱۷ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ریاحی دهکردی، علیرضا
عنوان : بررسی مقایسه‌ای شاخص های خود ارزیاب در تعیین نیاز به درمان ارتودنسی در دانشجویان ورودی سال‭ ۱۳۸۹ ‬دانشگاه اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /علیرضا ریاحی دهکردی، میلاد اعتمادی شلمزاری
استاد راهنما : ؛ فائزه اسلامی‌پور
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/06/29‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۸‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۱۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : برای تعیین نیاز به درمان ارتودنسی به شاخص های مناسب نیاز داریم که علاوه بر نظر دندانپزشک، نظر بیمار را نیز در مورد نیاز به درمان، ارزیابی کند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شاخص خود ارزیابی مناسب تر به کمک ارزیابی حساسیت و ویژگی شاخص‌های ‭(AC) Aesthetic Component‬ از ‭(VAS) Visual Analogue Scale ,(OASIS) Oral Aesthetic Subjective Index Scale ,(IOTN) Index of Orthodontic Treatment Need‬ در مقایسه با ‭(DHC) Dental Health Component‬ به عنوان یک شاخص حرفه‌ای در بالغین جوان می باشد. در این مطالعه توصیفی مقطعی‭ ۹۹۳ ‬نفر از دانشجویان تازه وارد دانشگاه اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. دانشجویانی که سابقه درمان یا درمان کنونی ارتودنسی داشتند، از مطالعه خارج گردیدند. شاخص ‭DHC‬ توسط‭ ۲ ‬معاینه کننده کالیبره شده با یکدیگر و با متخصص ارتودنسی، ارزیابی شد. اطلاعات لازم برای شاخص های ‭AC‬، ‭OASIS‬ و ‭VAS‬ به وسیله پرسش نامهای که توسط معاینه شوندگان تکمیل شد، جمع آوری گردید. آنالیزهای توصیفی جهت داده های توصیفی مورد استفاده قرار گرفت و تحلیل داده‌ها توسط آنالیز ‭Mann-whitney U-Test‬ و ضریب همبستگی ‭Spearman‬ صورت گرفت. همچنین حساسیت ، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی سه شاخص خود ارزیاب در مقایسه با ‭DHC‬ محاسبه گردید. با توجه به این که حساسیت و ویژگی هیچچ یک از سه شاخص خود ارزیاب مناسب به منظور غربالگری جامعه توصیه نمی شود و استفاده از آن ها در کنار ارزیابی حرفه‌ای ارتودنتیست پیشنهاد می شود
توصیفگر : ۱. ارتدنسی.- کلیدواژه‌ها: دندان آرایی
: زیباسازی دندانها
: خصوصیت ظاهری
: خودپنداره
: حالت چهره
: رضایت بیمار
: الگوهای درمانی دندانپزشکان
: دانشجویان
: Orthodontics
: Esthetics, Dental
: Phenotype
: Self Concept
: Facial Expression
: Patient Satisfaction
: Dentist's Practice Patterns
: Students
شناسه افزوده : ریاحی دهکردی، علیرضا، استاد راهنما
: اعتمادی شلمزای، میلاد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۹۳۹موجود‭‬
نظرسنجی