رکورد قبلیرکورد بعدی

" ادراک بیماری و کیفیت زندگی در سندرم روده تحریک پدیر "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100830
شماره مدرک : ‭ت۱۳۰۴۳‬
شماره راهنما : ‭WI،۵۲۰،خ۴۷۴‮الف‬،۱۳۹۰‬
سرشناسه : خرمیان، نیوشا
عنوان : ادراک بیماری و کیفیت زندگی در سندرم روده تحریک پدیر [پایان‌نامه]
نویسنده : /نیوشا خرمیان
استاد راهنما : ؛ رضا باقریان، حمید افشار
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۱‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۳۲۲ ‬است. همچنین به عنوان مقاله برای چاپ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان پذیرفته شده است
يادداشت : چاپی
چکيده : کیفیت زندگی وابسته به سلامت ‭(HRQOL)‬ یکی از مهمترین پیامدهای بیماری در سندرم روده تحریک پذیر ‭(IBS)‬ است. وجود رابطه ای قوی بین کیفیت زندگی و ادراک بیماران از بیماریشان در بسیاری از بیماری ها اثبات شده است، ولی مطالعات انجام شده روی مبتلایان به ‭IBS‬ در این زمینه بسیار محدود است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ادراک بیماری و کیفیت زندگی در مبتلایان به ‭IBS‬ است. این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که در آن‭ ۱۶۰ ‬نفر از بین مراجعه کنندگان به درمانگاه روان- تنی وابسته به بیمارستان نور اصفهان انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس ادراک بیماری ‭(Brif-IPQ)‬ و مقیاس کیفیت زندگی ویژه مبتلایان به ‭(IBS-QOL-34) IBS‬ مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با روش های آماری توصیفی، ضریب همبستگی ‭Pearson‬ و همبستگی متعارف تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش با استفاده از مدل همبستگی متعارف نشان داد که رابطه ی معناداری بین ادراک بیماری و ‭HRQOL‬ در مبتلایان به ‭IBS‬ وجود دارد ( همبستگی متعارف:‭ ۰/۸۴ ‬و‭.(P<۰/۰۰۱ ‬ از میان خرده مقیاس های ادراک بیماری، به ترتیب، عواطف نسبت به بیماری، ادراک از پیامدها، شناخت علائم، نگرانی در مورد بیماری، طول مدت بیماری و کنترل شخصی بیشترین همبستگی را با ‭HRQOL‬ داشتند و رابطه معناداری بین قابلیت درک و فهم بیماری و کنترل از طریق درمان با ‭HRQOL‬ وجود نداشت. این مطالعه نشان دهنده ارتباط معنادار ادراک بیماری و ‭HRQOL‬ در مبتلایان به ‭IBS‬ است. بنابراین طراحی مداخلات درمانی بر پایه ادراک بیماری در این بیماران امری سودمند به نظر می رسد
توصیفگر : ۱. بیماری های کارکرد کولون.- کلیدواژه‌ها: بیماری‌های عملکرد کولون
: کیفیت زندگی
: نگرش
: شکم درد حاد
: Colonic Diseases, Functional
: Quality of Life
: Attitude
: Abdomen, Acute
شناسه افزوده : باقریان، رضا، استاد راهنما
: افشار، حمید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۲۳۹موجود‭‬
نظرسنجی