رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر محرکهای گیرنده‌های فعال کننده پرولیفراسیون پروکسی زوم ‭PPAR)‬ ها) بر آنژیوژنز قلبی و عضله اسکلتی در مدل ایسکمی ‭hind-limb‬ در راتهای نرمال و دیابتی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100843
شماره مدرک : ‭ت۱۳۰۱۹‬
شماره راهنما : ‭WG،۱۶۹،ص۲۹۷‮الف‬،۱۳۹۰‬
سرشناسه : صالحی، انسیه
عنوان : اثر محرکهای گیرنده‌های فعال کننده پرولیفراسیون پروکسی زوم ‭PPAR)‬ ها) بر آنژیوژنز قلبی و عضله اسکلتی در مدل ایسکمی ‭hind-limb‬ در راتهای نرمال و دیابتی [پایان‌نامه]
نویسنده : /انسیه صالحی
استاد راهنما : ؛ مجید خزاعی
استاد مشاور : ؛ شقایق حق جوی جوانمرد
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/04/05‬
صفحه شمار : ‮‭XII‬، ‭۱۳۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۸۸۱۳۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پراکسی زوم ها ‭(PPAR)‬ فاکتورهای نسخه برداری هسته‌ای هستند که اثرات متعدد بیولوژیکی و فیزیولوژیکی دارند. سه ایزوفرم ‭PPAR‬ در انسان شناخته شده است ‭PPAR‬ آلفا، بتا (دلتا) و گاما به میزان زیادی در عروق و از جمله در سلول های اندوتلیال و سلولهای عضله صاف بیان می شوند. آنژیوژنز (رگزایی) فرایند تشکیل عروق جدید یا جوانه زدن رگ های جدید از رگ های موجود در بافت می باشد. در سالهای اخیر مطالعات نشان داده است که ‭PPAR‬ ها ممکن است در فرایند آنژیوژنز توموری نقش داشته باشند، هر چند که نقش آنها به عنوان محرک یا مهار کننده آنژیوژنز به خوبی شناخته نشده است. هدف ما در این مطالعه بررسی اثر ‭PPAR‬ ها بر آنژیوژنز در مدل ‭hind-limb Ischemia‬ در عضله اسکلتی و بافت قلبی راتهای نرمال و دیابتی بود. برای انجام این مطالعه‭ ۱۲۰ ‬موش صحرائی نر از نژاد ویستار با وزن تقریبی‭ ۱۸۰-۲۳۰ ‬گرم به دو دسته کلی دیابتی و غیر دیابتی تقسیم گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد بیماری دیابت موجب کاهش معنی دار برخی از فاکتورهای آنژیوژنیک و میزان آنژیوژنز و تراکم مویرگی در عضله قلبی و اسکلتی گردید. استفاده از اگونیست های ‭PPAR‬ بجز رزیگلیتازون توانست سبب بهبود آنژیوژنز و بهبود پروفایل لیپیدی گردد. با توجه به نتایج حاصله افزایش سطح سرمی فاکتورهای آنژیوژنتیک مثل ‭NO‬ ،‭VEGF‬ و ‭VEGFR2‬ ممکن است مسئول اثرات مفید این داروها بر روی آنژیوژنز باشد لذا اگونیست های ‭PPAR‬ می توانند برای پیشگیری یا درمان اختلالات عروقی در درمان بیماران دیابتی مورد توجه قرار گیرد
توصیفگر : ۱. رگ زایی مجدد ماهیچه قلب.- کلیدواژه‌ها: کم خونی ماهیچه قلب
: دیابت قندی
: Myocardial Ischemia
: Diabetes Mellitus
: Peroxisome Proliferator-Activated Receptors
: Hindlimb
: Angiogenesis Inducing Agents
شناسه افزوده : خزاعی، مجید، استاد راهنما
: حق جوی جوانمرد، شقایق، استاد راهنما
: رشیدی، بهمن، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۱۹موجود‭‬
نظرسنجی