خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100847
شماره مدرک : ‭ت۱۳۰۴۵‬
شماره راهنما : ‭WI،۵۲۹،ی۵۹ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : یعقوبی همگینی، مریم
عنوان : بررسی ارتباط بین ارتشاح ائوزینوفیل و پروگنوز در نمونه های کارسینوم رکتوم و کارسینوم سایر نواحی کلون [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم یعقوبی همگینی
استاد راهنما : ؛ محمدحسین صانعی، میترا حیدرپور
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/02/07‬
صفحه شمار : ‮ی، ‭۵۵‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۴۴۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نقش ارتشاح ائوزینوفیلی در بعضی از کانسرها از جمله کانسر ریه و کلورکتال بررسی شده بود. طی مطالعات انجام شده نقش پروگنوستیک ارتشاح ائوزینوفیلی در پرگنوز کارسینوم کولورکتال تایید شده بود و با توجه به این که ایمونوتراپی بحث مطرح و مورد توجه در کارسینوم کولورکتال است. اگر نقش ارتشاح ائوزینوفیل ها به عنوان یک فاکتور پروگنوستیک مستقل مشخص شود، می توان از آن به عنوان ‭Target therapy‬ در پروتکل های درمانی استفاده کرد. تا کنون گزارشی از مطالعه بر روی کارسینوم های رکتوم به تنهایی یا در مقایسه با کارسینوم کولون منتشر نشده است. مطالعه حاضر از نوع ‭Historical Cohort‬ است که در بیماران مبتلا به کانسر کولون و کانسر رکتوم که تحت عمل جراحی ‭Curative‬ قرار گرفته اند، صورت گرفته است. معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتلا به کانسر کولون یا رکتوم و انجام جراحی درمانی و معیارهای خروج شامل موجود نبودن ‭Slide‬ بیماران، ناقص بودن اطلاعات بیمار و مطرح بودن بیماری زمینه ای یا آلرژیک همراه با ائوزینوفیلی بود. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفته است. پس از انتخاب بیماران بر اساس معیار های مطالعه، پرونده های بیماره بررسی شده و اطلاعات بیماران استخراج شد سپس اسلایدهای بیماران بررسی شده و پس از انتخاب اسلایدهای حاوی بافت تومورال در بزرگنمایی‭ ۴۰۰ ‬تعداد ائوزینوفیل ها در‭ ۱۵ ‬فیلد میکروسکوپی حاشیه تهاجمی تومور و حاشیه پروگزیمال تومور شمارش شده و در سه گروه: هیچ/کم ‭ ۰)‬تا‭۵۰ ‬)، متوسط‭۲۰۰-۵۱)‬) و زیاد(بیش از‭۲۰۰‬) تقسیم بندی شدند. داده های حاصل از مطالعه در نرم افزار ‭SPSS-16‬ وارد شده و جهت آنالیز از آزمون‭t ‬ و ‭log rank‬ استفاده شد.‭ ۱۵۶ ‬بیمار مبتلا به سرطان رکتوم و کولون مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی این بیماران‭ ۵۶/۹ ‬سال بود. در‭ ۶۲ ‬نفر ‭ ۳۹/۷)‬درصد) محل رشد تومور در رکتوم و در‭ ۹۴ ‬نفر ‭ ۶۰/۳)‬درصد) در سایر نواحی کولون بود. بین دو گروه کارسینوم رکتوم و کارسینوم سایر نواحی از نظر جنس، سن و مرحله بیماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. سطح ائوزینوفیل در‭ ۸۳ ‬بیمار ‭ ۵۳/۲)‬درصد) پائین، در‭ ۳۶ ‬نفر ‭ ۲۳/۱)‬درصد) حالت بینابین و در‭ ۳۷ ‬نفر ‭ ۲۳/۷)‬درصد) بالا بود. همچنین سطح ائوزینوفیل در‭ ۱۲ ‬نفر‭ ۱۹/۴)‬درصد) از بیماران مبتلا به سرطان رکتوم و‭ ۲۵ ‬نفر‭ ۲۶/۶)‬درصد) از بیماران مبتلا به سرطان سایر نواحی بالا بود. ارتباط معنی داری بین سطح ائوزینوفیلی و محل تومور وجود نداشت. طبق نتایج حاصله، بین سطح ائوزینوفیلی و سن بیماران یک همبستگی معکوس به مقدار‭۰/۲ ‬- وجود داشت که طبق آزمون پیرسون، این همبستگی معنی دار بود در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم این همبستگی به مقدار کمتر، یعنی معادل‭۰/۰۹۸ ‬- بوده و در این گروه بین سن و تعداد ائوزینوفیل ارتباط معنی دار وجود نداشت ولی در بیماران مبتلا به کانسر سایر نواحی کولون، مقدار همبستگی بین سن و ائوزینوفیل بیشتر بود‭(-۰/۲۶)‬ و طبق آزمون پیرسون، این همبستگی معنی دار بود. بر اساس آزمون اسپیرمن، بین ائوزینوفیلی و میزان بقا رابطه معنی داری در گروه کارسینوم رکتوم، یا در گروه کارسینوم سایر نواحی یا تمامی بیماران یافت نشد. اگرچه در تمامی این موارد رابطه مستقیم بود. طبق نتایج تفاوتی بین دو گروه کارسینوم رکتوم و سایر نواحی در سن و جنس و مرحله بیماری وجود نداشت که نشان دهنده یکسان سازی مناسب در مطالعه بوده است. هرچند در این مطالعه ارتباطی بین ائوزینوفیلی و پروگنوز یافت نشد اما نمی تواند به تنهایی رد کننده یافته های مطالعات گذشته باشد. در هر صورت ارتباط کشف شده در بین دو گروه بیماران دچار کارسینوم رکتوم و بیماران دچار کارسینوم سایر نواحی نزدیک به هم بود. ارتباط ائورزینوفیلی با سایر موارد نیز تفاوت عمده ای بین این دو گروه نداشت. این اولین گزارش از بررسی ارتباط سن و ائوزینوفیلی بود که اثر معکوس افزایش سن را بر این مورد نشان داد. مطالعات بعدی می تواند این مورد و علل آن را بهتر مشخص کند. در این مطالعه بیشتر بیماران دارای تعداد بالای ائوزینوفیل بودند و در گروه های با ائوزینوفیل کم یا متوسط تعداد نمونه کم بود که این مورد باعث روشن نشدن احتمالی بعضی ارتباطات مورد مطالعه شد. پیشنهاد می شود در مطالعات مشابه بعدی جمعیت های بزرگتری مورد مطالعه قرار گیرند و یا نمونه گیری در دسته های مختلف مجزا باشد تا در تمامی دسته ها تعداد کافی نمونه وجود داشته باشد
توصیفگر : ۱. سرطان های کولون و راست روده.- کلیدواژه‌ها: نورویش های کولون و راست روده
: کارسینوم
: پیش آگهی
: اقدامات و روش‌های تشخیصی
: Colorectal Neoplasms
: Carcinoma
: Prognosis
: Diagnostic Techniques and Procedures
شناسه افزوده : صانعی، محمدحسین، استاد راهنما
: حیدرپور، میترا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :