رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده و خودمراقبتی سلامت در زنان شهر اصفهان در سال‭۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100867
شماره مدرک : ‭ت۱۳۰۷۲‬
شماره راهنما : ‭WB،۳۲۷،ص۴۳۱ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : صحافی، معصومه‌سادات
عنوان : بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده و خودمراقبتی سلامت در زنان شهر اصفهان در سال‭۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /معصومه سادات صحافی
استاد راهنما : ؛ پرستو گلشیری، زیبا فرج زادگان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/06/05‬
صفحه شمار : ‮ ‭۵۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۴۵۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خود مراقبتی به معنی پیروی از یک شیوه زندگی سالم به منظور پیشگیری از بیماری ها و صدمات می باشد. در این میان کارکرد خانواده به عنوان یکی از اجزای مهم در خود مراقبتی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط خودمراقبتی و عملکرد خانواده انجام شد. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی،‭ ۲۰۰ ‬نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته خود مراقبتی و پرسشنامه عملکرد خانواده بلوم بود. روایی و پایایی پرسشنامه خودمراقبتی بوسیله روایی صوری، روایی محتوا و پایایی درونی ‭(a=۰/۷۲)‬ بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. مطالعه حاضر نشان داد عملکرد خانواده ها و بخصوص متغیرهای گسستکی روابط زنان در خانواده، آزادمنشی در روابط خانواده و جامعه پذیری آنان نقش مهم و تاثیرگذاری بر خودمراقبتی زنان دارد
توصیفگر : ۱.مراقبت از خود.- کلیدواژه‌ها: مراقبت از خود
: زنان
: آگاهی
: بهداشت زنان
: کیفیت زندگی
: فعالیتهای روزانه زندگی
: دانش، نگرش، عملکرد
: Self Care
: Women
: Women's Health
: Quality of Life
: Activities of Daily Living
: Knowledge, Attitude, Practice
شناسه افزوده : گلشیری، پرستو، استاد راهنما
: فرج زادگان، زیبا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۷۲موجود‭‬
نظرسنجی