رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان گسترش ماده بیحسی دهنده موضعی بوپیواکائین در فضای اپیدورال با استفاده از روش ‭MRI‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100868
شماره مدرک : ‭ت۱۳۰۷۴‬
شماره راهنما : ‭WO،۳۰۵،ش۷۶۶ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : شهبازی، مسعود
عنوان : بررسی میزان گسترش ماده بیحسی دهنده موضعی بوپیواکائین در فضای اپیدورال با استفاده از روش ‭MRI‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مسعود شهبازی
استاد راهنما : ؛ حمید سریزدی، غلامرضا خلیلی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1389/02/12‬
صفحه شمار : ‮ ‭۴۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۲۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به این که اپیدورال آنستزی یکی از روشهای متداول بیهوشی جهت اعمال جراحی خصوصا در نواحی قفسه صدری، شکم ، لگن و اندام های تحتانی می باشد از طرفی بخاطر توان بالقوه این روش جهت فراهم نمودن شرایط کنترل درد بیمار پس از عمل جراحی و استفاده از ‭(patient controlled analgesia) PCA‬ بسیار مورد توجه می باشد. در این طرح تحقیقاتی پس از تزریق ماده بی حسی دهنده موضعی بوپیواکائین میزان گسترش آنرا به وسیله روش پاراکلینیکی ‭MRI‬ مستند می کنیم و نهایتا به فرمول خاصی دست خواهیم یافت تا بدانیم که برای حصول به بلوک حسی حرکتی خاص در ناحیه توراکولومبار چه میزان از ماده بی حسی دهنده موضعی بوپیوتاکائین مورد نیاز است. نوع مطالعه توصیفی -تحلیلی می باشد. این مطالعه در بیمارستان الزهرا (س) از تیرماه‭ ۱۳۸۹ ‬تا اردیبهشت ماه‭ ۱۳۹۰ ‬انجام شده است و روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان بوده و افراد مورد مطالعه از بین کاندید عمل جراحی کوله سیستکتومی الکتیو انتخاب شدند. با توجه به آزمون آنالیز واریانس و مشاهدات تکراری در این مطالعه که در یک گروه‭ ۲۴ ‬نفری شامل‭ ۱۵ ‬نفر زن و‭ ۹ ‬مرد انجام شد مشخص گردید که میانگین گسترش ‭CC‬ ماده بی حسی دهنده موضعی بوپیواکائین نیم درصد ایزوباریک +‭ ۱‬سیسی ماده رادیواوپک مگنویست ‭(MAGNEVIST)‬ در فضای اپیدورال بر اساس ‭MRI‬ در جنس مرد برابر‭level ۴/۸ ‬ و در جنس زن برابر‭level ۵/۵ ‬ بوده است ولی این افزایش بیشتر در میزان گسترش ماده موضعی بوپیواکائین در خانمها معنادار نمی باشد از طرفی مشخص گردید که سن تاثیری در میزان گسترش ماده بی حسی دهنده موضعی بوپیواکائین در فضای اپیدورال ندارد ولی وزن رابطه ی معکوس و غیر معنادار با میزان گسترش ماده بی حسی دهنده موضعی بوپیواکائین داشته و مهمتر از همه اینکه قد رابطه ی معکوس و معنادار با میزان گسترش ماده بی حسی دهنده موضعی بوپیواکائین در فضای اپیدورال دارد همچنین ‭BMI‬ نیز رابطه‌ای مستقیم و معنادار با میزان گسترش ماده بی حسی دهنده موضعی بوپیواکائین در فضای اپیدورال دارد
توصیفگر : ۱.بی حسی اپیدورال.- کلیدواژه‌ها: بی حسی اپیدورال
: درد بعد از عمل جراحی- دارودرمانی
: بوپیواکائین
: ستون مهره‌ها
: بی دردی
: بی حسی موضعی
: تصویربرداری از طریق تشدید مغناطیسی
: Anesthesia, Epidoral
: Pain, Postoperative
: Bupivacaine
: Spine
: Analgesia, Epidural
: Anesthesia, Local
: Magnetic Resonance Imaging
شناسه افزوده : سریزدی، حمید، استاد راهنما
: خلیلی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۲۶۹موجود‭‬
نظرسنجی