رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر بوپیواکائین ایزوباریک و هایپرباریک بر نمره ‭(Bispectral Index) BIS‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100885
شماره مدرک : ‭ت۱۳۰۶۸‬
شماره راهنما : ‭WQ،۴۳۰،ح۱۸۱ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : حاذق، نینا
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر بوپیواکائین ایزوباریک و هایپرباریک بر نمره ‭(Bispectral Index) BIS‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نینا حاذق
استاد راهنما : ؛ جبل عاملی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1390/04/13‬
صفحه شمار : ‮ ‭۵۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۸۳۱۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ‭BIS‬ نوعی پارامتر مشتق از منحنی الکتروانسفالوگرام است که بطور دائم سطح هوشیاری بیمار را حین عمل جراحی آنالیز می کند. بی حسی اسپانیال اگر همراه با داروی سداتیو باشدروی سطح هوشیاری بیمار اثر می گذارد اما در بعضی مطالعات نشان داده شده که در بیحسی اسپاینال حتی بدون دریافت داروی سداتیو سطح هوشیاری بیمار کاهش می یابد. از جمله عوامل دیگری که روی ‭BIS‬ تاثیر گذاشته است، باریسیته است که در ارتباط با غلظت گلوکز اضافه شده به داروی اصلی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر باریسیته بوپیواکائین روی ‭BIS‬ بیمار است. در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد‭ ۸۲ ‬نفر خانم حامله کاندید سزارین الکتیو مراجعه کننده به مرکز بهشتی بین سالهای‭ ۸۹-۸۸ ‬تحت بررسی قرار گرفتند. در بررسی داده ها به نظر می رسد تغییرات ‭BIS‬ در هیچ یک از زمانهای مورد بررسی در دو گروه تفاوت معنی داری ندارد. در بررسی روند تغییرات به نظر می رسد تغییرات ‭BIS‬ نسبت به زمان پایه فقط در دقیق‭ ۴۵ ‬معنی دار است. بنابر این به نظر می رسدباریسیته بوپیواکائین تاثیری بر روی ‭BIS‬ نداشته است
توصیفگر : ۱. سزارین.- کلیدواژه‌ها: سزارین
: بوپیواکائین
: داروهای بیهوشی
: تزریق داخل وریدی
: بی حسی نخاعی
: ثبت تغییرات الکتریکی مغز
: Sesarean Section
: Bupivacaine
: Anesthetics
: Anesthesia, General
: Injections, Intravenous
: Anesthesia, Spinal
: Electroencephalography
شناسه افزوده : قاسمی، مجید، استاد راهنما
: موسوی، علی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۶۸موجود‭‬
نظرسنجی